Sertifiointi on standardin  ISO 17024 mukainen, kohti akkreditointia kehitettävä puolueeton pätevyyden varmistamis- ja ylläpitojärjestelmä leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta huolehtiville ammattilaisille.

Sekä sertifioidut henkilöt itse, että heidät työllistävät yritykset ovat oikeutettuja käyttämään sertifiointilogoja, joilla osoitetaan työntekijän pätevyys leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden varmistamisessa.

Safe to Play Oy aloitti 2015 Viherympäristöliitto ry:n (VYL) kanssa kolmivuotisen kehitystyön leikki- ja liikuntapaikkojen suunnittelijoidenhallinnoijien, projektivetäjien ja tarkastajien turvallisuusasioiden pätevyyden sertifioimiseksi.

Sertifioinnin johtoryhmän tehtävänä on mm. olla mukana laatimassa koekysymyksiä ja ohjata sertifiointijärjestelmän kehittämistä. Safe to Play Oy on sertifioinnin käytännön toteuttaja, eli mm. laatii ja tarkistaa kokeet.

Sertifiointikriteerit hyväksytysti täyttävä hakija on oikeutettu käyttämään sertifiointilogoa osoittaakseen pätevyytensä. Sertifioitujen henkilöiden tiedot julkaistaan sekä S2P.fi että VYL.fi sivustoilla.


 Olet jo käynyt koulutuksen? Ilmoittaudu sertifiointikokeeseen

Haluat sertifioinnin, mutta ei ole käynyt koulutusta? Ilmoittaudu koulutukseen

Hinnasto