Tällä lomakkeella voit ilmoittaa yrityksesi/työnantajasi tarjoamat leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuteen liittyvät palvelut.

Muille tarjoamanne palvelut

Paljon pyydetty lisäarvo sertifioinnista on mahdollisuus kertoa tilaajatahoille oman yrityksen palveluista. Osa sertifioiduistahan ei tarjoa palveluja muille, osa tarjoaa.

Voit ilmoittaa mitä palveluja yrityksenne tarjoaa! Tieto liitetään sertifioitujen henkilöiden taulukkoon täällä.

Se, mitä tehtäviä voit ilmoittaa tarjottavanne, riippuu sertifiointitasosta.

Design Govern Project Inspect
1)     Toiminnalliset tarkastukset ja huolto x x x x
2)     Asennus x x x x
3)     Asennuksen valvonta x x x
4)     Alueiden suunnittelu x x x
5)     Isännöinti x x x
6)     Rakennusprojektit x x
7)     Vuosi ja käyttöönottotarkastukset x

Huom! Ilmoita VAIN ne palvelut, jotka todellisuudessa teet. Sitä, oletko pätevä, ammattimainen tai yleensä ottaen hyvä suorittamaan tehtävän, ei tarkisteta. Sivustolla lukee, että tämä suositus sertifioijan puolelta koskee ainoastaan turvallisuusasioiden hallintaa.

Kunkin kohdan voi myös ilmoittaa siten, että tehtävän suorittaa eri henkilö samassa yrityksessä tai että se hoidetaan yhteistyökumppanin kautta.

Tietojen ilmoittaminen