Ennen koetta täytetään hakemus. Koska työ on yhteistyötä ja toimitaan lasten ympärillä, vaaditaan sertifioitavalta henkilöltä yhteistyökykyä ja hyvää mainetta. Mikäli myöhemmin ilmenee, että vaatimukset eivät täyttyneet hakuhetkellä tai että henkilö on syyllistynyt väärään toimintaan, sertifiointi lakkautetaan. Tutustu hakemukseen:

Design | Govern | Project | Inspect


Kokeen rakenne

Design, Govern ja Project sertifiointikokeet ovat 3-vaiheisia. Inspect sertifiointikoe on 4-vaiheinen.

  1. Julkinen koe sisältää perusasioita, jotka jokaisen tulee osata ulkoa. Koe vastauksineen on saatavana ennakkoon ja se on kaikilla aina sama (latauslinkki tämän luetelman jälkeen).
  2. Soveltava kirjallinen koe sisältää väittämiä ja näihin liittyviä monivalintakysymyksiä. Oikein voi olla kaikki, osa tai ei yksikään kolmesta vaihtoehdosta. Kokeen tässä vaiheessa saa käyttää omaa kirjallista materiaalia. Kunkin kokeen kysymykset valitaan satunnaisjärjestelmällä laajasta kysymystietokannasta joten niitä ei voi opetella ulkoa.
  3. Essee kirjoitetaan annetusta aiheesta ja sen vaikutus tulokseen on +0 … +5%. Vaiheiden 2 ja 3 aika on yhteinen, joten eseeseen käytettävä aika on sitä pidempi, mitä vähemmän vaiheessa 2 joutuu hakemaan tietoa ulkoisista lähteistä kuten oppikirjasta.
  4. Soveltava kuvallinen koe on ainoastaan Inspect tason sertifioinnissa. Kokeen suorittajat saavat satunnaisena otoksena 30 tulostettua valokuvaa, joihin kuhunkin liittyy kysymys. Kysymyksiin vastataan lyhyesti sekä annetaan perustelu. Jos lyhyt vastaus on oikein, perustelusta voi saada toisen pisteen.

Kokeeseen valmistautuminen

Koe perustuu suurelta osin Safe to Play -kirjan sisältöön. Henkilön, joka ei ole käynyt Safe to Play -koulutusta on suositeltavaa tutustua kirjaan ja tehdä itseopiskelutehtävät.

Opettele julkiset kysymykset ulkoa. Tästä kokeen osasta on helppo saada täydet pisteet mikä luonnollisesti auttaa kokeen läpäisyssä.

Kokeen suorittaminen

Kokeen voi suorittaa Safe to Play -koulutuksen yhteydessä tai erillisessä koetilaisuudessa itselle sopivaan aikaan.

Mitä jos tulokseksi tulee hylätty?

Jännittäminen tai yksinkertaisesti se, että koulutuksessa tuli asiaa niin paljon, että kokeeseen tultaessa sitä ei ollut ehtinyt prosessoida, voi johtaa koetuloksen hylkäämiseen. Itse asiassa akkreditointiviranomainen FINAS esittää, että läpipääsyrajan pitäisi olla sellainen, että korkeintaan 90% kokeen suorittaneista läpäisee sen. Sertifioinnin johtoryhmä vahvistaa läpipääsyrajat.

Kokeeseen voi osallistua uudelleen. Valmistautuminen läpikäymällä itseopiskeluaineistoa ja oppikirjaa varmasti parantaa läpipääsymahdollisuuksia.


Ilmoittaudu kokeeseenIlmoittaudu koulutukseen | Hinnasto