Ennen koetta täytetään hakemus. Koska työ on yhteistyötä ja toimitaan lasten ympärillä, vaaditaan sertifioitavalta henkilöltä yhteistyökykyä ja hyvää mainetta. Mikäli myöhemmin ilmenee, että vaatimukset eivät täyttyneet hakuhetkellä tai että henkilö on syyllistynyt väärään toimintaan, sertifiointi lakkautetaan.

Tutustu hakemukseen


Kokeen rakenne

Jotta kokeen suorittaminen olisi mahdollisimman vähän stressaavaa, koe on jaettu osiin. Esimerkiksi Design sertifioitava tekee kokeet päivien 1 ja 3 päätteeksi ja Inspect sertifioitava tekee kokeet päivien 1, 4 ja 7 päätteeksi.

Kokeessa saa käyttää oppikirjaa vaikkakaan siitä ei kokeen aikana ehdi asioita opiskelemaan – kuitenkin aikaa on tarkastaa nopeasti muutama vastaus.

Ainoa ulkoa opeteltava kokeen osa on toisen vaiheen alussa tehtävä julkinen koe jonka kysymykset saa nähtäväksi etukäteen.


Kokeeseen valmistautuminen

Sertifiointi perustuu Safe to Play -kirjan sisältöön; karrikoiden sanottuna henkilöä, joka ymmärtää sen sisällön, pidetään pätevänä. Henkilön, joka ei ole käynyt Safe to Play -koulutusta on suositeltavaa tutustua kirjaan ja tehdä itseopiskelutehtävät.

Opettele julkiset kysymykset ulkoa! Tästä kokeen osasta on helppo saada täydet pisteet mikä luonnollisesti auttaa kokeen läpäisyssä.

Kokeen suorittaminen

Kokeen voi suorittaa Safe to Play -koulutuksen yhteydessä tai erillisessä koetilaisuudessa itselle sopivaan aikaan.

Koulutuskalenteri

Mitä jos tulokseksi tulee hylätty?

Jännittäminen tai yksinkertaisesti se, että koulutuksessa tuli asiaa niin paljon, että kokeeseen tultaessa sitä ei ollut ehtinyt prosessoida, voi johtaa koetuloksen hylkäämiseen. Itse asiassa akkreditoijien mukaan läpipääsyrajan pitäisi olla sellainen, että korkeintaan 90% kokeen suorittaneista läpäisee sen. Sertifioinnin johtoryhmä vahvistaa läpipääsyrajat.

Safe to Play Oy sitoutuu jokaiseen sertifiointikokeeseen tulevaan ja hylätyn tuloksen saaneita opastetaan itseopiskelussa jotta uudelleen suoritettaessa koe menisi todennäköisemmin läpi. Mm. hyvä valmistautuminen läpikäymällä itseopiskeluaineistoa ja oppikirjaa varmasti parantaa läpipääsymahdollisuuksia.


Ilmoittaudu koulutukseen | Hinnasto