VYL sertifiointiin päästäkseen henkilön on käytävä koulutus. Yksi mahdollisuus on käydä Safe to play koulutus, mutta mikä tahansa sisällöltään vastaavaksi arvioitu koulutuskin käy.

  • HAMK:n järjestämä Leikki- ja liikunta-alueiden 6-päivän peruskoulutus oikeuttaa osallistumaan Project-tason sertifiointiin.

Sertifiointikokeen kirjallinen osa

Aikaa julkisen kokeen (vaihe 1) suorittamiseen on 11 min.

Aikaa soveltavan kirjallisen kokeen (vaihe 2) suorittamiseen on 1 min 50 s per kysymys, minkä kuluessa kirjoitetaan myös essee (vaihe 3).

Aihealue (Oppikirjan luvut)DesignGovernProjectInspect
Yhteensä kysymyksiä20202530
Yleistä (1-3)3332
Tuotteiden turvallisuus (4)7678
Aluesuunnittelu (5-7)9385
Riskin arviointi (8, 9)0008
Ylläpito (10-14)1877

Essee kirjoitetaan annetusta aiheesta, joka kokeen muiden kysymysten tavoin voi olla jokaiselle eri. Pisteitä saa seuraavasti:

  • Sisältö oikeasta aiheesta +1 %
  • Sisältö täsmällistä tietoa +1 %
  • Sisällössä sovellusta +1 %
  • Sisällössä omakohtainen oivallus +1 %
  • Tekstin pituus yli 100 sanaa +1 %

Kirjallisen kokeen yhteistuloksen (vaiheet 1-3) tulee olla vähintään 80 % maksimista.


Sertifiointikokeen kuvallinen osa

Aikaa kuvallisen kokeen (vaihe 4) suorittamiseen on 40 min.

Kuvallinen koe sisältää 20 kuvaa ja yhden kysymyksen kutakin kohti. Vastauksen tulee sisältää lyhyt vastaus sekä perustelu.

Kuvallisen kokeen tuloksen tulee olla vähintään 60 % maksimista.

Huom. Kuvallisen kokeen luonteen vuoksi kysymyksestä on vaikea saada täysiä pisteitä vaikka vastauksen tietäisikin. On tavallista, että kokeen tulos on kokeneillakin tarkastajilla suuruusluokkaa 80 %.


Sertifiointikoekalenteri

Sertifioidut henkilöt

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu sertifiointikokeeseen (Hinnasto)