Certification is an impartial assessment of an individual’s competency to be able to maintain the safety of playgrounds and recreational areas.

Development of certification

The development of certification is long-term and requires cooperation between different parties. Changing patterns of co-operation is part of the process;  various parties bring their input into system and may leave out from cooperation once the interest doesn’t exist anymore. The certification logo has also changed over time, reflecting the cooperation at each period.

Vuosina 2014 - 2015 kehitettiin sertifiointijärjestelmä johon saattoi liittyä Safe to Play koulutusten yhteydessä vuoden 2015 alusta alkaen.

Kesällä 2015 aloitettiin Viherympäristöliitto ry:n (VYL) kanssa kolmivuotinen kehitystyö leikki- ja liikuntapaikkojen suunnittelijoiden, hallinnoijien, projektivetäjien ja tarkastajien turvallisuusasioiden pätevyyden sertifioimiseksi.
Vuoden 2018 alusta Safe to Play aloitti yhteistyön Englannissa toimivat Register of Play inspectors Internationalin (RPII) kanssa tällä julkilausumalla: Safe to Play Oy and RPII (Register of Play Inspector International) have initiated co-operation with intention to develop qualifications for different roles in the play Industry.
18. huhtikuuta 2019 sertifioinnin johtoryhmä päätti jatkaa sertifioinnin kehitystä itsenäisesti seuraavien periaatteiden ohjaamina: Kansainvälisyys, arvo sertifioiduille ja modernin teknologian käyttö Akkreditointiprosessia Suomen valtion akkreditointiviranomaisen FINASin kanssa jatketaan välittömästä tavoitteena saada se päätökseen talvikauden 2019 - 2020 aikana.

Records of certified