DateTargetCorrection
2020.08.24page 091, caption of picture 143 is in German.! = novērtējamais attālums
Apakšējās platformas kritiena aizsardzība šķiet nepietiekama augšējai platformai.
2020.08.24page 149, text of paragraph 133 is in German.Dažas šūpošanās iekārtas ir paredzētas lietošanai ļoti maziem bērniem, un tās var būt izstrādātas mazāk izturīgas nekā šobrīd; diemžēl šāda tipa dizaini ir pakļauti vandālismam. Raugoties no riska novērtēšanas un kvalitātes skatpunkta, būtu saprātīgi pārbaudīt visas šūpošanās iekārtas ar 14 gadus veca jaunieša (70 kg) svaru katrā lietotāja stacijā. Jo izmantojot testa svarus 17 kg un 28 kg, nevis 70 kg, var tikt izveidota vāja konstrukcija: 17 kg ir 4 gadus veca bērna vidējais svars, un 28 kg ir 8 gadus veca bērna vidējais svars, bet 70 kg ir 14 gadus veca pusaudža maksimālais statistiskais svars. No EN 1176-1 A pielikumā sniegtajiem aprēķiniem izriet, ka 4 gadus veca bērna maksimālais statistiskais svars ir 20 kg, bet 8 gadus veca bērna - 36 kg.
2020.08.24page 149, text of paragraph 134 is in German.Vāja slāpēšanas efektivitāte rada smagu triecienu kustības diapazona beigās (neatkarīgi no tā, vai tas ir kustības diapazona augšā vai apakšā). Ar 1. tipa šūpošanās iekārtām tas var radīt divu veidu riskus: kustības augšpusē esošais lietotājs pēkšņās kustības maiņas rezultātā var tikt pamests uz augšu no sēdekļa un vēlāk nokrist, savukārt lietotājs, kas atrodas kustības apakšpusē, jutīs triecienu mugurkaulam. Pietiekami biežs šāda tipa trieciens var savainot mugurkaulu.
2020.08.25page 144, title is in GermanKleine KarusselleMazi karuseļi
2020.08.29page 090, text of paragraph 100 is in German.Ļoti platam, stāvam rotaļu elementam var piekļūt caur blakus esošiem atvērumiem, kas atbilst dotajām prasībām.
2020.08.29page 090, text of paragraph 101 is in German.Drošības margu atvēruma platums ir tā minimālais platums, kas izmērīts jebkurā augstumā no 600 līdz 850 mm. Barjeras atvēruma platums ir maksimālais atvēruma platums, kas izmērīts jebkurā augstumā zem 700 mm.
2020.08.31page 316, German text in connection to clause 12 is not needed.4.1 Die Klettergriffe müssen eine Höhe von ≤4500 mm haben.
2020.09.13page 082, paragraph 55Ja platformas slīpums ir mazāks par 45° 38° un ja ir