Voiko Esapediassa julkaistavaan tietoon luottaa? Mistä se on peräisin? Tutustu mieheen Safe to Play:n takana.

Pätevyys Esapedian ja Safe to Play -koulutusten takana

Esa Junttila valmistui Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Puu- ja rakennustekniikan koulutusohjelmasta Puutekniikan insinööriksi vuona 2002 ja aloitti tuotekehitysinsinöörinä Lappset Group Oy:ssä. Junttilan matemaattiset lahjat havaittiin nopeasti ja hänen tehtäväkseen annettiin hoitaa tuoteturvallisuuden haasteet. Vasta perustettu leikkipaikkojen tarkastus- ja huoltopalvelu Lappset PlayCare toi oman lisänsä tehtävään.

Haastavassa tehtävässä onnistuminen johti nimittämiseen tuoteturvapäälliköksi vuonna 2007 vastuualueena koko konserni. Nyt Lappsetin resurssit ja halu olla tuoteturvallisuuden edelläkävijä mahdollistivat osallistumisen leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden kehittämiseen kansainvälisenä yhteistyönä. Tutuiksi tulivat leikkivälineiden ohella myös leikkivälineet vesiympäristössä, lihaskuntolaitteet, palloiluareenat ja parkouralueet. Kansainvälisen leikkivälineturvallisuuden tulkintapaneelin jäsenyys ja vetovastuu työryhmästä, joka käsittelee viittä kahdeksasta leikkivälinestandardista, ovat esimerkkejä Junttilan nykyisistä vastuutehtävistä. Kirja Safe to Play on jo kolmas Junttilan kirjoittama leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuutta käsittelevä kirja ja antaa hyvän kuvan siitä mihin lahjakkuus, ahkeruus ja halu kehittyä asiantuntijana voivat johtaa.

Vuoden 2014-2015 vaihteessa työsuhde Lappsettiin vaihtui konsulttipohjaiseksi, mutta yhteistyön tuoma mahdollisuus oppia käytännön asioiden ratkomisesta, jatkuu. Junttila on yksi Euroopan tunnetuimmista, verkostoituneimmista ja aktiivisimmista leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuusasiantuntijoista.

Lue Blogista tägillä “Asiantuntemus”. LINKKI


Tilaa Leikisti turvallinen -kirja

Blogi

Usein esitetyt kysymykset

Esa Junttilan LinkedIn profiili