Täällä on kuvaukset kaikista webinaareista. Safe to Play webinaarit ovat aina ilmaisia ja sisältävät vain vähän tuotesijoittelua. ; ) Maksimi osallistujamäärä on 50, joten ilmoittaudu heti.

 • Jos ilmoittautuneita tulee enemmän, lähetetään 50 ensimmäiselle edellispäivänä salasana, jolla voi osallistua.
 • Jotkin webinaarit on nimenomaiselle sertifioitujen ryhmälle suunnattuja, jolloin hiellä on etuosallistumisoikeus.

EN 1176 uudet muutokset

Safe to Play Oy kantaa kortensa kekoon yhteiskunnallisen vastuun kantamisessa pitämällä ilmaisen ja kaikille avoimen webinaarin, jossa käydään läpi talvikaudella 2017 – 2018 voimaantulevat uudet leikkivälineiden turvallisuusvaatimukset. Ilmoittaudu, ota muistiinpanovälineet esille ja tule seuraamaan!

Kohderyhmä: Kaikki VYL/HAMK peruskoulutuksen vuosina 2008 – 2017 käyneet.

 • Leikkivälineiden turvallisuuden perusperiaatteet.
 • Päivitetyt leikkivälineiden vaatimukset 2018 (EN 1176 osat 1, 2, 3, 4 ja 6).
 • Kysymyksiä ja vastauksia (lähetä ennakkoon cert@safetoplay.net)

Kesto 45 + 45 minuuttia (15 min tauko).

Ilmoittaudu!


Taloyhtiön piha-alueen turvallisuus

Suomessa taloyhtiöillä on sama vastuu piha-alueestaan, kun kunnilla julkisista puistoista. Surullinen asian tila on, että vastuun kantavat hallituksen jäsenet eivät tätä tiedä. Jopa ammatti-isännöitsijät voivat ajatella, että leikkipaikan kunnossapitoon riittää hiekan vaihto. Pitääkö leikkipaikka tarkastaa vuosittain? Miten kuvioon tulee sertifiointi? Kuka hoitaa huollon? Entä jos vahinko tapahtuu?

Kohderyhmä: Taloyhtiön hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat, isännöitsijät.

Aiheet:

 • Kuluttajaturvallisuuslaki ja huolellisuusvelvoite
 • Tarkastus ja huolto: Miksi? Kuka? Milloin? Miten?
 • Hyvän tarkastusraportin sisältö

Kesto 45 minuuttia.

Ilmoittaudu!


Uusi tarkastusraportti

Lopultakin vuosia laadittu tarkastajien pätevyysmääritys on valmis! Tämä Eurooppalainen tekninen raportti TR 17206 ottaa kantaa myös vuositarkastusraportin sisältöön.

Kohderyhmä: Hallinnoijat, vuositarkastuksia tekevät tarkastajat. Etuosallistumisoikeus Inspect sertifioiduilla.

Aiheet:

 • Kertaus riskinarviointimatriisin käytöstä.
 • Lomakkeen sujuva käyttäminen.
 • Kysymyksiä ja vastauksia.

Kesto 45 minuuttia.

Ilmoittaudu!


Uusi tarkastajapätevyys

Leikki- ja liikunta-alueita on tarkastettu vuosia siten, että standardien mukaisen on ajateltu olevan hyvä ja turvallinen mutta standardien vastaisen paha ja vaarallinen. Tämän tavan heikkoudet ovat tulleet selviksi! Siksi jo vuonna 2012 muodostettiin kansainvälinen työryhmä laatimaan tarkastajien pätevyysvaatimukset. Esa Junttila, tämän työryhmän sihteeri ja leikki- ja liikunta-alueiden riskinarvioinnin pioneeri, on kehittänyt ainutlaatuisen Safe to Play -tarkastajakoulutuksen.

Tämä webinaari kertoo, miksi riskinarviointiin nojautuva Safe to Play tarkastajakoulutus on ainoa vaihtoehto niin yksityisille toimijoille kuin kunta-alallekin.

Kohderyhmä: Tilaajat, hallinnoijat, vuositarkastuksia tekevät tarkastajat.

Aiheet:

 • TR 17206:n mukaisen tarkastajan pätevyyden kuusi osa-aluetta.
 • Riskinarvioinnin merkitys:
  • Vastuu
  • Korjauskustannukset
  • Merkitys suunnittelusta alueen purkuun.
 • Laadukkaan tarkastusraportin merkitys.

Kesto 45 minuuttia.

Ilmoittaudu!


Suunnitelmallinen huolto

Puhuttaessa leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta, vuositarkastukset saavat päähuomion. Yhtä tärkeää (tai tärkeämpi) kuitenkin on huoltosuunnitelma, joka sisältää toiminnallisen tarkastuksen ja rutiinihuollon toimenpiteet ja aikataulun.

Tämä webinaari on tarkoitettu henkilöille, jotka vastaavat rutiinihuollon organisoimisesta tai tekevät niitä.

Kohderyhmä: Huollosta vastaavat hallinnoijat, huoltohenkilöt.

Aiheet:

 • Toiminnallisen ja silmämääräisen tarkastusten tarkoitus.
 • Huoltosuunnitelman laatiminen.
 • Tehtävään perehdyttäminen.

Kesto 45 minuuttia.

Ilmoittaudu!