Sertifiointi leikki- ja liikunta-alueiden ammattilaisille on puolueeton todistus pätevyydestä, keino pitää tieto ajan tasalla ja se hyödyttää henkilöä itseään, työnantajaa ja tilaajaa.

Numero 01-01Puolueeton todistus pätevyydestä

Sertifiointikoe testaa henkilön perustietotason sekä kyvyn etsiä ja soveltaa tietoa. Näiden ansiosta sertifioidulla henkilöllä on perusteet huomioida turvallisuusvaatimukset kuluttajaturvallisuuslain huolellisuusvelvoitteen vaatimalla tavalla.

Numero 02-01Keino ylläpitää pätevyys

Eri lähteistä tulevat turvallisuusvaatimukset muuttuvat usein ja niiden seuraaminen vaatii paljon työtä. Sertifioitu henkilö saa tiedon tulossa olevista muutoksista ensimmäisten joukossa ja osaa ennakoida muutokset. Vuosittainen, sertifioinnin vuosimaksuun sisältyvä webinaari päivityskoulutus on vain sertifioiduille!

Numero 03-01Hyötyä kaikille osapuolille

Sertifiointi hyödyttää sertifioitua henkilöä itseään, työnantajaa ja tilaajaa.

  • Sertifioitu suunnittelija tietää turvallisuus- ja esteettömyysvaatimukset ja osaa käyttää luovuuttaan turvallisuusvaatimusten sallimissa rajoissa.
  • Sertifioitu projektipäällikkö osaa tarkastaa suunnitelmat, arvioida valittujen tuotteiden turvallisuuden sekä vaatia, että muut projektissa työskentelevät huomioivat työssään turvallisuusvaatimukset.
  • Sertifioitu hallinnoija tuntee eri osapuolten vastuut ja tietää miten asennus, huolto ja ylläpito järjestetään lain ja viranomaisten vaatimalla tavalla.
  • Sertifioitu tarkastaja osaa tehdä käyttöönotto- ja vuositarkastukset ja havaitessaan puutteita osaa arvioida riskitason minkä perusteella alueen omistaja voi päättää onko puutteen korjaaminen tarpeen.

Tietoa sertifiointikokeesta

Sertifioidut henkilöt

Ilmoittaudu koulutukseen