Pääsyvaatimuksena sertifiointiin on riittävä koulutus. Yksi mahdollisuus on käydä varsinainen Safe to Play koulutus, mutta mikä tahansa sisällöltään vastaavaksi arvioitu koulutuskin käy.

 • HAMK:n järjestämä Leikki- ja liikunta-alueiden 6-päivän peruskoulutus oikeuttaa osallistumaan Project-tason sertifiointiin.
 • Muita koulutuksia arvioidaan jatkossa tarpeen ja hakemusten mukaan.

Sertifiointikokeen rakenne

Operate

Pääsyvaatimus on yhden päivän huoltokoulutus. Koulutuksen yhteydessä koe suoritetaan ensimmäisen päivän päätteeksi.

Operate kokeessa on 16 kyllä/ei kysymystä. Aikaa kokeen suorittamiseen menee yleensä alle 10 minuuttia, mutta se ei ole tiukka aikaraja. Kokeen (eri kysymyksin) saa tarvittaessa uusia heti.

Hyväksyntäraja on 80 %.

Design, Manage, Project

Pääsyvaatimus on hyväksytty Operate koe sekä

 • Design tasolle kolmen päivän suunnittelija koulutus.
 • Manage tasolle kolmen päivän hallinnoija koulutus.
 • Project tasolle neljän päivän projektipäällikkö koulutus.

Kolmiosainen koe suoritetaan kolmannen tai neljännen päivän päätteeksi.

Osa 1) Design, Manage ja Project kokeet alkavat julkisella kokeen osalla jonka suorittamiseen on aikaa 11 min. Kokeen suorittaja voi pyytää 10% lisäaikaa mikäli hänellä on luki-häiriö tai hän tekee kokeen mulla kuin äidinkielellään.

Osa 2) Aikaa soveltavan kirjallisen kokeen suorittamiseen on 30 min. Kokeessa on 15 kysymystä, joista kussakin on 3 kyllä/ei vastausvaihtoehtoa.

 • Kokeen suorittaja voi pyytää 10% lisäaikaa mikäli hänellä on luki-häiriö tai hän tekee kokeen mulla kuin äidinkielellään.

Osa 3) Jäljelle jäävänä aikana kirjoitetaan essee annetusta aiheesta, joka kokeen muiden kysymysten tavoin voi olla jokaiselle eri. Pisteitä saa seuraavasti:

 • Sisältö oikeasta aiheesta +1 %
 • Sisältö täsmällistä tietoa +1 %
 • Sisällössä sovellusta +1 %
 • Sisällössä omakohtainen oivallus +1 %
 • Tekstin pituus yli 100 sanaa +1 %

Esseestä jonka pituus on alle 2 virkettä tai joka on kirjoitettu lukukelvottomalla käsialalla tai joka on lähes suoraan kirjasta kopioitua tekstiä ei saa pisteitä.

Hyväksyntäraja on 82 %.

Inspect ★☆

Pääsyvaatimus on hyväksytty tulos Project kokeesta sekä tarkastajakoulutus (Safe to Play koulutuksen päivät 5-7).

Aikaa Inspect ★☆ kokeen suorittamiseen on 45 min. Kokeessa on 15 kysymystä, joista kussakin on 3 kyllä/ei vastausvaihtoehtoa sekä 6 kuvaa, joissa näkyvästä tilanteesta kirjoitetaan koulutuksessa opetettu riskinarviointi. Lisäksi esitetään korjaustoimenpide.

Hyväksyntäraja on 72 %.

Inspect ★★

Pääsyvaatimus koetasolle 4 on voimassa oleva Inspect ★☆ sertifiointi sekä vähintään 10 vuosi- tai käyttöönottotarkastusta tehtynä.

Inspect on näyttökoe jossa noin 60 minuutin aikana valvojalle esitetään seuraavat asiat:

 • Kiinnijuuttumiset: Esitä miten testataan pään, kaulan, sormen sekä vaatteen kiinnijuuttuminen.
 • Viimeistely: Etsi ja osoita välineestä esim. ulkonemiin, sälöilyyn tai teräviin reunoihin liittyviä vaatimuksen vastaisuuksia.
 • Rakenteellinen kestävyys: Arvioi välineen rakenteellinen lujuus.
 • Turva-alueen laajuus ja laatu: Määritä välineen turva-alueen laajuus ja arvioi iskunvaimennuksen riittävyys.
 • Putoamiselta suojaaminen: Määritä tason putoamiselta suojaamisen riittävyys.
 • Alueen yleinen turvallisuus: Arvioi aluesuunnittelun aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet parantaa turvallisuutta.
 • Alueen ympäristö: Arvioi onko alueen ympäristössä ilmeisiä riskejä jotka pitäisi huomioida.
 • Riskin arviointi: Tee riskinarviointi osoitetuille vaaroille.

Näytössä ei saa olla kriittistä puutetta seuraavissa osa-alueissa:

 • Kiinnijuuttumiset
 • Rakenteellinen lujuus
 • Turva-alue

Näyttö pisteytetään ja hyväksyntäraja on 80 %.

Examiner

Pääsyvaatimus näyttökokeen vastaanottajakoulutukseen on

 • voimassa olevan Inspect ★★ sertifiointi.
 • tehtynä vähintään 100 tarkastusta kuluneiden 3 vuoden ajalta tai muu vastaava pätevyys.

Vain rajallinen määrä näyttökokeen vastaanottajia tarvitaan. Avoinna olevista paikoista tiedotetaan kaikkia Inspect tason sertifioituja ja vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen cert@safetoplay.net.


Sertifioidut henkilöt

Ilmoittaudu koulutukseen