RPII sertifiointiin päästäkseen henkilön on käytävä koulutus. Yksi mahdollisuus on käydä Safe to play koulutus, mutta mikä tahansa sisällöltään vastaavaksi arvioitu koulutuskin käy.

  • HAMK:n järjestämä Leikki- ja liikunta-alueiden 6-päivän peruskoulutus oikeuttaa osallistumaan Project-tason sertifiointiin.

Sertifiointikokeen rakenne

Koetaso 1

Ensimmäisen päivän päätteeksi tehdään OPERATE koe joka kattaa ensimmäisen päivän aiheet. Kokeessa on 20 kyllä/ei kysymystä joista 80% tulee olla oikein. Aikaa saa käyttää niin paljon kuin tarvitsee ja kokeen (eri kysymyksin) saa tarvittaessa uusia heti.

Koetaso 2

DESIGN, GOVERN ja PROJECT kokeet alkavat julkisella kokeen osalla jonka suorittamiseen on aikaa 11 min. Koe suoritetaan kolmannen tai neljännen päivän päätteeksi.

Aikaa soveltavan kirjallisen kokeen suorittamiseen on 30 min per 15 kysymystä joista kussakin on 3 kyllä/ei vastausvaihtoehtoa. Jäljelle jäävänä aikana kirjoitetaan essee.

Aihealue (Oppikirjan luvut)DesignGovernProjectInspect
Yhteensä kysymyksiä20202530
Yleistä (1-3)3332
Tuotteiden turvallisuus (4)7678
Aluesuunnittelu (5-7)9385
Riskin arviointi (8, 9)0008
Ylläpito (10-14)1877

Essee kirjoitetaan annetusta aiheesta, joka kokeen muiden kysymysten tavoin voi olla jokaiselle eri. Pisteitä saa seuraavasti:

  • Sisältö oikeasta aiheesta +1 %
  • Sisältö täsmällistä tietoa +1 %
  • Sisällössä sovellusta +1 %
  • Sisällössä omakohtainen oivallus +1 %
  • Tekstin pituus yli 100 sanaa +1 %

Alle 2 virkkeen pituisesta esseestä ei saa pisteitä samoin kuin lukukelvottomalla käsialalla kirjoitetusta.

Toisen tason kokeen yhteistuloksen tulee olla vähintään 80 %.

Taso 3

Aikaa kokeen suorittamiseen on 45 min. Kokeessa on 15 kysymystä, joista kussakin on 3 kyllä/ei vastausvaihtoehtoa sekä 6 kuvaa joissa näkyvästä tilanteesta kirjoitetaan koulutuksessa opetettu riskinarviointi. Lisäksi esitetään korjaustoimenpide.

Tason 3 kokeen tuloksen tulee olla vähintään 70 % maksimista.


Sertifioidut henkilöt

Ilmoittaudu koulutukseen