S2P sertifikācija ir starptautiski strādājoša ISO 17024 akreditēta personu sertifikācijas iestāde. Uzsvars tiek likts uz to personu kompetenci, kuras nodarbojas ar rotaļu laukumu un atpūtas sporta laukumu drošību.

S2P sertifikācijas zīme ir objektīvs un labi zināms pierādījums gan attiecīgās personas, gan uzņēmuma, kas viņu nodarbina, spējām nodrošināt rotaļu un atpūtas sporta laukumu drošību, kā to prasa dažādi amata uzdevumi.

  • S2P Operate logo
  • S2P Design logo
  • S2P Manage logo
  • S2P Project logo
  • S2P Inspect* logo
  • Trademark EUIPO 018417002

EUIPO 018417002

S2P sertifikācija piedāvā dažādus līmeņus, sākot ar kvalifikāciju, kas nepieciešama apkopes un uzstādīšanas darbiem, līdz kvalifikācijai, kas nepieciešama riska novērtēšanai kā daļa no ikgadējām pārbaudēm.

S2P sertifikācija atbilst starptautiskajiem ietvariem TR 17207 un ISO 24665, tādējādi piedāvājot sertificētajām personām iespējas strādāt starptautiski.

S2P sertifikācijas kritērijos ir iekļauti 17 standarti un trīs tehniskie ziņojumi, kas nosaka drošību rotaļu laukumos un atpūtas sporta zonās, piem. EN 1176 (bērnu rotaļu aprīkojums), EN 16630 (āra trenažieri) un EN 15312 (bumbu spēļu arēnas).

S2P datu bāzē vienmēr ir aktuāls gan sertificēto personu, gan uzņēmumu, kas viņus nodarbina, saraksts. Abiem ir tiesības izmantot S2P sertifikācijas logotipus, lai demonstrētu savas spējas nodrošināt drošību.

Kā es varu iegūt S2P sertifikātu? Izlasiet sīkāk par sertifikācijas procesu. Īsāk sakot: 1) Izveidojiet pieteikumu. 2) Apgūstiet atbilstošas apmācības. 3) Nokārtojiet eksāmenu.

S2P sertifikācijas līmeņi

Kopumā seši dažādi S2P sertifikācijas līmeņi pilnībā aptver jomas, kurās jāapliecina sava kompetence personām, kuras nodarbojas ar bērnu rotaļu laukumu un atpūtas sporta laukumu drošību. Tā kā sertifikācijas sistēma ir pakāpeniska, speciālistiem ir dabisks attīstības ceļš, kam sekot, pieaugot viņu pienākumiem.

S2P examination system

S2P Operate

Operate ir tādu personu sertifikācija, kuras nodarbojas ar iekārtu uzstādīšanu, laukumu apkopi un ekspluatācijas pārbaužu veikšanu.

S2P Operate logo

S2P Design

Design ir tādu personu sertifikācija, kuras papildus OPERATE līmenī minētajam nodarbojas ar laukumu projektēšanu, montāžas komandas vadīšanu un uzstādīšanas procesa uzraudzību.

S2P Design logo

S2P Manage

Manage ir tādu personu sertifikācija, kuras papildus OPERATE līmenī minētajiem darbiem nodarbojas ar personāla vadību, drošības un risku pārvaldību, apsaimniekošanas organizēšanu.

S2P Manage logo

S2P Project

Project ir tādu personu sertifikācija, kuras papildus OPERATE, DESIGN un MANAGE līmeņos norādītajam nodarbojas ar būvniecības projektu vadīšanu, iekārtu iegādi un pārdošanu.

S2P Project logo

S2P Inspect

Inspect★ ir tādu personu sertifikācija, kuras papildus PROJECT līmenī minētajam nodarbojas ar ikgadējo galveno un pēc-uzstādīšanas pārbaužu veikšanu, izmantojot riska novērtējumu.

S2P Inspect* logo

S2P Inspect★★

Inspect★★ ir tādu personu sertifikācija, kuras papildus PROJECT līmenī minētajam nodarbojas ar sarežģītu ikgadējo un pēc-uzstādīšanas pārbaužu veikšanu, izmantojot riska novērtējumu, kā arī citu ar drošību saistītu uzdevumu veikšanu kā ekspertam.

S2P Inspect** logo

ISO 17024 akreditēta sertifikācijas iestāde

S2P sertifikācija ir ISO 17024 akreditēta sertifikācijas iestāde, kas garantē sertifikācijas uzticamību, darbības kvalitāti un objektivitāti visā pārbaudes procesā.

Oficiālais akreditācijas nosaukums ir “Personu sertifikācija, kas nodarbojas ar rotaļu laukumu un atpūtas sporta laukumu drošību”.

Oficiālā akreditācijas joma ir “Personu sertifikācija, kas nodarbojas ar rotaļu laukumu un atpūtas sporta zonu drošību saskaņā ar CEN/TR 17207 un ISO 24665, kas aptver standartus EN 1176, EN 1177, EN 15312, EN 14974, EN 16630, EN9,1. EN 12572 un EN 16579; tehniskie ziņojumi TR 16396, TR 16467 un TR 16879 un riska novērtēšanas metode, kas aizgūta no RAPEX direktīvas (ES) 2019/417, īpaši attiecībā uz riskiem spēļu un atpūtas sporta zonās un citām zināšanām saskaņā ar S2P zināšanu datubāzi.

S2P certification's accreditation logo

S2P sertifikācijas akreditācijas logotips ar S2P akreditācijas numuru S061.

Vai tu zināji? FINAS ir Somijas valdības organizācija un Eiropas Akreditācijas organizācijas (EA) biedrs. Tā ir starptautiska organizācija, kas atzīst katrā valstī piešķirtās akreditācijas. Tāpēc visas dalībvalstis atzīst akreditācijas, ko piešķīrušas kādas no dalībvalstu valdības organizācijām. Pilnu FINAS akreditēto operatoru sarakstu skatiet šeit.