S2P-certifiering är ett internationellt verksamt ISO 17024 ackrediterat personcertifieringsorgan. Fokus ligger på kompetensen hos personer som hanterar säkerheten på lekplatser och rekreationsområden.

S2P-certifieringen är ett opartiskt och välkänt bevis på förmågan hos både den berörda personen och det företag som anställer honom eller henne att säkerställa säkerheten på lekplatser och rekreationsområden som krävs av de olika uppgifterna.

  • S2P Operate logo
  • S2P Design logo
  • S2P Manage logo
  • S2P Project logo
  • S2P Inspect* logo
  • Trademark EUIPO 018417002

EUIPO 018417002

S2P-certifieringen erbjuder en mängd olika system, från de kvalifikationer som krävs för drift och underhåll samt installationsarbete till de kvalifikationer som krävs för riskbedömningar som en del av de årliga säkerhetsbesiktningarna.

S2P-certifieringen följer internationella ramverk TR 17207 och prISO 24665 och erbjuder därför de certifierade personerna möjligheter att arbeta internationellt.

S2P-certifieringskriterierna omfattar 17 standarder och tre tekniska rapporter som definierar säkerheten på lekplatser och rekreationsområden, t.ex. EN 1176 (lekredskap för barn), EN 16630 (fitness redskap) och EN 15312 (multisportutrustning).

S2P-databasen innehåller alltid en uppdaterad lista över både certifierade personer och de företag som anställer dem. Båda har rätt att använda S2P-certifieringslogotyper för att visa sin förmåga att garantera säkerheten.

Hur kan jag få ett S2P-certifikat? Läs om certifieringsprocessen. Kort sagt: 1) Gör en ansökan. 2) Få en riktig utbildning hos oss. 3) Klara av certifieringsprovet.

S2P-certifieringssystem

Totalt sex olika S2P-certifieringar täcker helt och hållet de områden där personer som hanterar säkerheten på lekplatser och rekreationsområden behöver uppvisa sin kompetens. Eftersom systemet är uppbyggt med grader, så har människor en naturlig väg att följa när deras ansvar växer.

S2P examination system

S2P Operate

Certifiering av personer som arbetar med installation av redskap, underhåll av ytor och genomförande av driftinspektioner.

S2P Operate logo

S2P Design

Certifiering av personer som utöver de som nämns i Operate-nivå arbetar med att utforma designen,  samt leda installationsteam och utföra besiktningar under arbetet på plats.

S2P Design logo

S2P Manage

Certifiering av personer som utöver de som nämns i Operate-nivå arbetar med att leda personal, samt hanterar säkerhet och risker.

S2P Manage logo

S2P Project

Certifiering av personer som utöver de som nämns i Drift, Design och Manage nivåer arbetar med ledning av byggprojekt, samt försäljning och inköp av redskap.

S2P Project logo

S2P Inspect*

Certifiering av personer som utöver de som nämns på Projektnivå arbetar med att utföra årliga säkerhets- och installationsbesiktningar med hjälp av riskbedömning.

S2P Inspect* logo

S2P Inspect**

Certifiering av personer som utöver de som nämns på Projektnivå sysslar med att utföra krävande årliga säkerhets- och installationsbesiktningar med hjälp av riskbedömning och hantering av andra säkerhetsrelaterade expertuppdrag.

S2P Inspect** logo

ISO 17024 ackrediterat certifieringsorgan

S2P-certifiering är ett ISO 17024 ackrediterat certifieringsorgan som garanterar tillförlitlighet för certifieringen, kvalitet i verksamheten och opartiskhet genom hela prövningsprocessen.

Den officiella titeln för ackreditering är “Certifiering av personer som sköter säkerheten på lekplatser och rekreationsområden”.

Den officiella omfattningen av ackrediteringen är ”Certifiering av personer som hanterar säkerheten på lekplatser och rekreationsområden i enlighet med CEN/TR 17207 och ISO 24665 som täcker standarderna EN 1176, EN 1177, EN 15312, EN 14974, EN 16630, EN, 1 EN 12572 och EN 16579; tekniska rapporter TR 16396, TR 16467 och TR 16879 och riskbedömningsmetoden härledd från RAPEX-direktivet (EU) 2019/417 specifikt för risker i lek- och rekreationsområden och annan kunskap enligt S2P kunskapsbas“.

S2P certification's accreditation logo

S2P-certifieringens ackrediteringslogotyp med S2P:s ackrediteringsnummer S061.

Visste du? FINAS är ett statlig myndighet och medlem i European Co-operation for Accreditation (EA). Det är en internationell organisation som kalibrerar ackrediteringar som ges i varje land. Därför erkänner alla medlemsländer ackrediteringar som ges av någon av dessa statliga myndigheter. För referens, se den fullständiga listan över FINAS-ackrediterade operatörer här.