S2P sertifiointi on suomalainen leikki- ja lähiliikunta-alueiden turvallisuudesta huolehtivien henkilöiden pätevyyden edistämiseen keskittyvä ISO 17024 akkreditoitu henkilösertifiointiorganisaatio.

S2P sertifiointimerkki on puolueeton ja tunnettu todiste sekä kyseisen henkilön, että hänet työllistävän yrityksen kyvystä varmistaa leikki- ja lähiliikunta-alueiden turvallisuus eri tehtävien vaatimissa laajuuksissa.

EUIPO 018417002

S2P sertifiointien laajuudet alkavat huolto- ja asennustöiden vaatimasta pätevyydestä aina riskinarvioinnin sisältävään, vuositarkastuksissa vaadittavaan pätevyyteen.

Sertifiointi perustuu kansainvälisiin pätevyysmäärityksiin (TR 17207 ja ISO 24665) tarjoten kantajalleen mahdollisuuden toimia myös kotimaan ulkopuolisissa hankkeissa.

S2P sertifiointikaavat sisältävät noin 20 leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuutta määrittävää standardia ja teknistä raporttia, mm. EN 1176 (leikkivälineet), EN 16630 (ulkokuntolaitteet) ja EN 15312 (peliareenat).

S2P rekisteristä löydät aina ajantasaisen listan sekä sertifioiduista henkilöistä, että heidät työllistävistä yritykstä. Molemmat ovat oikeutettuja käyttämään sertifiointilogoja, joilla osoitetaan sekä kyseisen henkilön että hänet työllistävän yrityksen kyky varmistaa leikki- ja lähiliikunta-alueiden turvallisuus.

Miten voin saada S2P sertifikaatin? Tutustu sertifiointiprosessiin. Lyhyesti sanottuna: 1) Tee hakemus. 2) Varmista riittävä koulutus. 3) Läpäise koe.

S2P sertifioinnit

Kaikkiaan kuusi S2P sertifiointitasoa kattavat kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuteen liittyvät ammatilliset tehtävä. Koska tasot ovat asteittaiset, sertifioidulla henkilöillä on luonnollinen kehitysura vastuiden kasvaessa.

S2P koesysteemi

S2P Operate

Tason 2 tarkastajasertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu välineiden asennus, alueiden huolto sekä toimintatarkastusten teko.

S2P sertifiointi, S2P Operate logo

S2P Design

Henkilösertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu Operate tasoon sisältyvien lisäksi alueiden suunnittelu, asennustiimien veto ja asennuksen valvonta.

S2P sertifiointi, S2P Design logo

S2P Manage

Henkilösertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu Operate tasoon sisältyvien lisäksi henkilöstön johtaminen sekä riskien ja turvallisuuden hallinta.

S2P sertifiointi, S2P Manage logo

S2P Project

Henkilösertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu Operate, Design ja Manage tasoihin sisältyvien lisäksi rakennusprojektien vetäminen sekä välineiden myynti ja hankinta.

S2P sertifiointi, S2P Project logo

S2P Inspect*

Tason 3 tarkastajasertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu Project tasoon sisältyvien lisäksi vuosi- ja käyttöönottotarkastusten riskiperusteinen teko.

S2P sertifiointi, S2P Inspect* logo

S2P Inspect**

Tason 3 tarkastajasertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu Project tasoon sisältyvien lisäksi vaativien vuosi- ja käyttöönottotarkastusten riskiperusteinen teko sekä muut turvallisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät.

S2P sertifiointi, S2P Inspect** logo

ISO 17024 akkreditoitu sertifiointiorganisaatio

S2P sertifiointi on ISO 17024 akkreditoitu sertifiointiorganisaatio. Akkreditointi on valtiollisen viranomaisen myöntämä todiste sertifioinnin luotettavuudesta, toiminnan laadusta sekä koejärjestelmän puolueettomuudesta.

Virallinen akkreditoinnin soveltamisala on “Leikki- ja lähiliikunta-alueiden turvallisuudesta huolehtivien henkilösertifiointi vaatimusasiakirjojen CEN/TR 17207 ja ISO 24665 mukaisesti kattaen standardit EN 1176, EN 1177, EN 15312, EN 14974, EN 16630, EN 16899, EN 12572 ja EN 16579; tekniset raportit TR 16396, TR 16467 ja TR 16879 sekä RAPEX direktiivistä (EU) 2019/417 johdetun erityisesti leikki- ja lähiliikunta-alueiden riskeihin sovelletun riskinarviointimenetelmän sekä muun tiedon S2P tietokirjaston mukaisesti.”

S2P sertifiointi, FINAS akkreditointi logo

S2P sertifioinnin akkreditointilogo jossa S2P:n akkreditointitunnus S061.

Tiesitkö? FINAS on Suomen valtion viranomainen ja jäsen Euroopan Akkreditointiyhteistyössä (EA), jonka kaikki jäsenmaat hyväksyvät toistensa myöntämät akkreditoinnit. Löydät listan FINASin akkreditoimista toimijoista täältä.