S2P sertifiointimerkki on puolueeton ja tunnettu todiste sekä kyseisen henkilön, että hänet työllistävän yrityksen kyvystä varmistaa leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuus eri tehtävien vaatimissa laajuuksissa.

Tavaramerkkirekisteröinti
EUIPO 018417002

S2P sertifiointi tarjoaa eri laajuuksia alkaen huolto- ja asennustöiden vaatimasta pätevyydestä aina riskinarvioinnin sisältävään, vuositarkastuksissa vaadittavaan pätevyyteen.

ISO 17024 mukainen henkilösertifiointi perustuu kansainvälisiin pätevyysmäärityksiin (TR 17207 ja prISO 24665) tarjoten kantajalleen mahdollisuuden toimia myös kansainvälisissä hankkeissa.

Sertifiointikaavat sisältävät noin 20 leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuutta määrittävää standardia ja teknistä raporttia, mm. EN 1176 (leikkivälineet), EN 16630 (ulkokuntolaitteet) ja EN 15312 (peliareenat).

S2P tietokanta sisältää aina ajantasaisen listan sekä sertifioiduista henkilöistä, että heidät työllistävistä yritykstä. Molemmat ovat oikeutettuja käyttämään sertifiointilogoja, joilla osoitetaan henkilön  ja yrityksen kyky varmistaa leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuus.