S2P-sertifisering er et internasjonalt opererende ISO 17024 akkreditert person sertifiseringsorgan. Fokuset er på kompetanse hos personer som håndterer sikkerhet på lekeplasser og rekreasjon og sportsområder.

S2P-sertifiseringsmerket er et upartisk og velkjent bevis på evnen, til både vedkommende og bedriften de er ansatt i, til å ivareta sikkerheten på lekeplasser og rekreasjon og sportsområder iht det som kreves for de ulike oppgavene.

  • S2P Operate logo
  • S2P Design logo
  • S2P Manage logo
  • S2P Project logo
  • S2P Inspect* logo
  • Trademark EUIPO 018417002

EUIPO 018417002

S2P-sertifisering tilbyr en rekke ordninger. Fra kvalifikasjoner som kreves for vedlikehold og installasjonsarbeid, til kvalifikasjoner som kreves for risiko vurderinger som en del av årlige inspeksjoner.

S2P-sertifiseringen samsvarer med det internasjonale rammeverk TR 17207 og ISO 24665 og gir derfor sertifiserte personer muligheter til å jobbe internasjonalt.

S2P-sertifiseringskriteriene inkluderer 17 standarder og tre tekniske rapporter som definerer sikkerheten på lekeplasser og rekreasjons og sportsområder, f.eks. EN 1176 (lekeapparater for barn), EN 16630 (utendørs treningsutstyr) og EN 15312 (ballbinger).

S2P-databasen inneholder alltid oppdatert liste over både sertifiserte personer og de selskapene som ansetter dem. Begge har rett til å bruke S2P-sertifiseringslogoer for å vise sin dokumenterte evne til å ivareta og bidra til sikkerheten.

Slik kan du få et S2P-sertifikat? Les om sertifiseringsprosessen. Kort fortalt: 1) Send inn en søknad. 2) Få tilstrekkelig opplæring. 3) Bestå eksamen.

S2P sertifiseringsordninger

Totalt seks forskjellige S2P-sertifiseringsordninger som fullstendig dekker de områdene der personer som håndterer sikkerhet på lekeplasser og rekreasjonsidrettsområder trenger å bevise sin kompetanse. Systemet er bygget som en gradvis og naturlig opplærings-vei som tillater stegvis opplæring og utvikling ettersom ansvar og oppgaver vokser.

S2P examination system

S2P Operate

Operate er sertifisering av personer som driver med installasjon av utstyr, vedlikehold av områder og utførelse av driftskontroll.

S2P Operate logo

S2P Design

Design er sertifisering av personer som i tillegg til de som er nevnt i OPERATE-nivå, driver med prosjektering av layouter, leder installasjonsteam og gjennomfører midt installasjons undersøkelser.

S2P Design logo

S2P Manage

Manage er sertifisering av personer som i tillegg til de som er nevnt i OPERATE-nivå, leder personell, og håndterer sikkerhet og risiko.

S2P Manage logo

S2P Project

Project er sertifisering av personer som i tillegg til de som er nevnt på OPERATE, DESIGN og MANAGE nivåene, også driver med ledelse av byggeprosjekter, selger og kjøper utstyr.

S2P Project logo

S2P Inspect★

Inspect★ er sertifisering av personer som i tillegg til de som er nevnt i PROJECT-nivå, befatter seg med å gjennomføre årlige hoved- og etter installasjons-kontroller ved bruk av risikovurdering.

S2P Inspect* logo

S2P Inspect★★

Inspect★★ er sertifisering av personer som i tillegg til de som er nevnt på PROJECT-nivå, befatter seg med å gjennomføre krevende årlige hoved- og etter installasjons-kontroller ved bruk av risikovurdering og håndtering av andre sikkerhetsrelaterte oppdrag som sikkerhets expert.

S2P Inspect** logo

ISO 17024 akkreditert sertifiseringsorgan

S2P-sertifisering er et ISO 17024 akkreditert sertifiseringsorgan som garanterer pålitelighet for sertifiseringen, kvalitet i driften og upartiskhet gjennom hele eksamensprosessen.

Den offisielle tittelen på akkreditering er “Sertifisering av personer som håndterer sikkerhet på lekeplasser, rekreasjon og sportsområder”.

Det offisielle omfanget av akkreditering er “Sertifisering av personer som håndterer sikkerhet på lekeplasser og rekreasjon og sportsområder i henhold til CEN/TR 17207 og ISO 24665 som dekker standardene EN 1176, EN 1177, EN 15312, EN 14974, EN 16630, EN 16899, EN 12572 og EN 16579; tekniske rapporter TR 16396, TR 16467 og TR 16879 og med en risikovurderingsmetode avledet fra RAPEX-direktivet (EU) 2019/417 spesifikt for risikoer i leke- og rekreasjon og sportsområder og annen kunnskap i henhold til S2P kunnskapsbase“.

S2P certification's accreditation logo

S2P-sertifiseringens akkrediteringslogo med S2Ps akkrediteringsnummer S061.

Visste du? At FINAS er et statlig kontor og medlem av European co-operation for Accreditation (EA). Det er en internasjonal organisasjon som kalibrerer akkrediteringer gitt i hvert land. Derfor anerkjenner alle medlemsland akkrediteringer gitt av noen av disse statlige kontorene. For referanse, se den fullstendige listen over FINAS-akkrediterte operatører her.