S2P-sertifiserte personer har bevist at de har kompetanse til å håndtere sikkerhet på lekeplasser og rekreasjon og idrettsområder. Sertifiseringsnivået angir oppgavene personen er kvalifisert til å ta på seg.

I løpet av gyldighetsåret som er på merket kan sertifiseringslogoen brukes både av den sertifiserte personen eller av arbeidsgiveren for å indikere deres evne til å ivareta sikkerhetsrelaterte oppgaver i den grad det er angitt i sertifikatet. LAST NED GUIDE

Nivåer av S2P-sertifisering

Operate er sertifisering av personer som driver med installasjon av utstyr, vedlikehold av områder og utførelse av driftskontroll.

Design er sertifisering av personer som i tillegg til de som er nevnt i OPERATE-nivå, driver med prosjektering av layouter, leder installasjonsteam og gjennomfører midt installasjons undersøkelser.

Manage er sertifisering av personer som i tillegg til de som er nevnt i OPERATE-nivå, leder personell, og håndterer sikkerhet og risiko.

Project er sertifisering av personer som i tillegg til de som er nevnt på DRIFT, DESIGNER og LEDER nivåene, også driver med ledelse av byggeprosjekter, selger og kjøper utstyr.

Inspect★☆ er sertifisering av personer som i tillegg til de som er nevnt i PROSJEKTnivå, befatter seg med å gjennomføre årlige hoved- og etter installasjons-kontroller ved bruk av risikovurdering.

Inspect★★ er sertifisering av personer som i tillegg til de som er nevnt på PROSJEKTnivå, befatter seg med å gjennomføre krevende årlige hoved- og etter installasjons-kontroller ved bruk av risikovurdering og håndtering av andre sikkerhetsrelaterte oppdrag som sikkerhets expert.