S2P sertifioidut henkilöt ovat todistaneet pätevyytensä huolehtia leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta. Sertifiointitaso kertoo, mihin tehtäviin pätevyys riittää.

Sertifiointilogoa saa käyttää siihen merkittynä voimassaolovuonna sekä sertifioitu henkilö itse että hänen työnantajansa osoittaakseen valmutensa huolehtia turvallisuudesta sertifikaatin osoittamassa laajuudessa. LATAA OHJE

S2P sertifioinnin pätevyysalueet

sertifikaattilogo-operateOperate on henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu välineiden asennus, alueiden huolto sekä toimintatarkastusten teko.
sertifikaattilogo-operateDesign on henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu OPERATE tasoon sisältyvien lisäksi alueiden suunnittelu, asennustiimien veto ja asennuksen valvonta.
sertifikaattilogo-operateManage on henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu OPERATE tasoon sisältyvien lisäksi henkilöstön johtaminen sekä riskien ja turvallisuuden hallinta.
sertifikaattilogo-operateProject on henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu OPERATE, DESIGN ja MANAGE tasoihin sisältyvien lisäksi rakennusprojektien vetäminen sekä välineiden myynti ja hankinta.
sertifikaattilogo-operateInspect★☆ on henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu PROJECT tasoon sisältyvien lisäksi vuosi- ja käyttöönottotarkastusten riskiperusteinen teko.
sertifikaattilogo-operateInspect★★ on henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu PROJECT tasoon sisältyvien lisäksi vaativien vuosi- ja käyttöönottotarkastusten riskiperusteinen teko sekä muut turvallisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät.