Ennen S2P sertifiointikoetta täytetään hakemus. Koska työ on yhteistyötä ja toimitaan lasten ympärillä, vaaditaan sertifioitavalta henkilöltä yhteistyökykyä ja hyvää mainetta

Mikäli myöhemmin ilmenee, että vaatimukset eivät täyttyneet hakuhetkellä tai että henkilö on syyllistynyt väärään toimintaan, sertifiointi lakkautetaan välittömästi.

Tutustu hakemukseen

S2P sertifiointikokeen rakenne

S2P sertifiointikoejärjestelmä on vaiheittainen. Alempien tasojen läpäisy on pääsyvaatimus seuraavan tason kokeeseen.

Kokeeseen valmistautuminen

S2P sertifiointi perustuu Safe to Play Encyclopediaan (kirja ja sovellus); karrikoiden sanottuna henkilöä, joka ymmärtää sen sisällön siltä osin kuin kokeen aihealueeseen kuuluu, pidetään pätevänä. Henkilön, joka ei ole käynyt Safe to Play -koulutusta on suositeltavaa tutustua kirjaan ja tehdä itseopiskelutehtävät.

Kokeen suorittaminen

S2P sertifiointikokeita on kolmea tyyppiä:

  • Kirjallisia, oikein/väärin kokeita ovat Operate, Design, Manage, Project sekä Inspect*:in ensimmäinen osa.
  • Inspect* kokeen toinen osa on itsenäisesti tehtävä tarkastus.
  • Inspect** koe on kentällä suoritettava näyttökoe.

Kirjalliset S2P sertifiointikokeet suoritetaan S2P henkilörekisterissä osoitteessa user.s2p.fi. Kokeen suorittajalla tulee olla joko kannettava tietokone tai tabletti. Koe valvotaan rekisteröidyssä koetilaisuudessa, joita järjestetään esim. Safe to Play -koulutusten yhteydessä. Valvonta tapahtuu joko luokkahuoneessa tai videoyhteydellä.

Kaikissa kokeissa saa käyttää mitä tahansa tietolähdettä kuten oppikirjaa, tietosovellusta, itseopiskelutehtäviä ja muistiinpanoja. Tietolähteiden hyöty on rajallinen, sillä kokeiden aika on rajattu.

Hakijalle voidaan myöntää lisäaikaa oikein/väärin kokeiden tekemiseen. Lisäaika myönnetään hakijan omasta pyynnöstä kokeen alussa. Pyynnön voi tehdä esimiehelle yksityisviestillä, WhatsAppilla tai sähköpostilla. Ohjaaja lisää kullekin hakijalle lisäajan koeajastimen käynnistymisen jälkeen.

  • Kokeen suoritus muulla kuin omalla äidinkielellä: +10 %.
  • Keskivaikea (taso 3/4) lukihäiriö: +10 %.
  • Vaikea (taso 4/4) lukihäiriö: +20 %.
  • Ikä yli 60 vuotta: +20 %.

Mitä jos tulokseksi tulee hylätty?

Jännittäminen tai yksinkertaisesti se, että koulutuksessa tuli asiaa niin paljon, että kokeeseen tultaessa sitä ei ollut ehtinyt sisäistää, voi johtaa koetuloksen hylkäämiseen. Henkilösertifiointistandardin ISO 17024 mukaan läpipääsyraja tulee asettaa siten, että kaikki eivät aina läpäise sitä. S2P sertifioinnin johtoryhmä vahvistaa läpipääsyrajat.

Safe to Play sitoutuu jokaiseen sertifiointikokeeseen tulevaan ja hylätyn tuloksen saaneita opastetaan itseopiskelussa, jotta uudelleen suoritettaessa koe menisi varmemmin läpi.


Ilmoittaudu koulutukseen | Hinnasto