S2P sertifiointikriteerit sisältävät 1) kokeeseen pääsyvaatimuksen riittävänä koulutuksena sekä 2) varsinaisen kokeen suorituksen siten, että tulos täyttää hyväksytyn läpipääsyrajan.

1) Riittävä koulutus

S2P sertifiointikriteerit sisältävät vaatimuksena riittävän koulutuksen, mikä on esitetty S2P referenssikoulutuksena. Yksi mahdollisuus on osallistua S2P partnereiden järjestämiin koulutuksiin, mutta myös muut sisällöltään vastaavaksi arvioidut koulutukset hyväksytään.


2) Hyväksytty koetulos

S2P sertifiointikriteerit sisältävät koejärjestelmän, joka on portaittainen sisältäen kaikki polun kokeet. Esimerkiksi Inspect* tasolle pääsy vaatii ensin Operate kokeen ja sitten Project kokeen.

Uuden kokeet voi suorittaa heti kun siihen osallistumisen pääsyvaatimukset täyttyvät: 1) riittävä koulutus ja 2) riittävä S2P sertifiointitaso.

S2P sertifiointikriteerit vaihtelevat sertifiointitasoittain.

S2P Operate

Pääsyvaatimus on yhden päivän huoltokoulutus. Koulutuksen yhteydessä koe suoritetaan ensimmäisen päivän päätteeksi.

S2P Operate kokeessa on 20 kyllä/ei väittämää ja aikaa on 20 minuuttia.

Hyväksyntäraja on 77 %.

S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.

S2P Design, S2P Manage, S2P Project

Pääsyvaatimus on hyväksytty Operate koe sekä

 • Design tasolle kolmen päivän suunnittelija koulutus.
 • Manage tasolle kolmen päivän hallinnoija koulutus.
 • Project tasolle neljän päivän projektipäällikkö koulutus.

Koulutuksen yhteydessä S2P Design koe suoritetaan kolmannen ja S2P Manage sekä S2P Project kokeet neljännen päivän päätteeksi.

S2P Design ja S2P Manage kokeissa on 40 kyllä/ei väittämää ja aikaa on 40 min. S2P Project kokeessa on 50 kyllä/ei väittämää ja aikaa on 50 min.

Hyväksyntäraja on 77 % tai 80 %.

S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.
S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.
S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.

S2P Inspect ★☆

Pääsyvaatimus on hyväksytty tulos Project kokeesta sekä tarkastajakoulutus.

Koulutuksen yhteydessä S2P Inspect* koe suoritetaan seitsemännen päivän päätteeksi.

S2P Inspect* kokeessa on 50 kyllä/ei väittämää ja aikaa on 50 min.

Hyväksyntäraja on 77 %.

Hyväksytyn kokeen jälkeen hakijan on suoritettava yksi vuositarkastus ja toimitettava raportti kokeen vastaanottajalle. Raportin on oltava muodollisesti oikein, eikä siinä saa olla ilmeisiä virheitä.

S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.

S2P Inspect ★★

Pääsyvaatimus on voimassa oleva Inspect ★☆ sertifiointi sekä vähintään 10 vuosi- tai käyttöönottotarkastusta tehtynä.

Inspect on näyttökoe jossa noin 60 minuutin aikana valvojalle esitetään seuraavat asiat:

 • Kiinnijuuttumiset: Esitä miten testataan pään, kaulan, sormen sekä vaatteen kiinnijuuttuminen.
 • Viimeistely: Etsi ja osoita välineestä esim. ulkonemiin, sälöilyyn tai teräviin reunoihin liittyviä vaatimuksen vastaisuuksia.
 • Rakenteellinen kestävyys: Arvioi välineen rakenteellinen lujuus.
 • Turva-alueen laajuus ja laatu: Määritä välineen turva-alueen laajuus ja arvioi iskunvaimennuksen riittävyys.
 • Putoamiselta suojaaminen: Määritä tason putoamiselta suojaamisen riittävyys.
 • Alueen yleinen turvallisuus: Arvioi aluesuunnittelun aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet parantaa turvallisuutta.
 • Alueen ympäristö: Arvioi onko alueen ympäristössä ilmeisiä riskejä jotka pitäisi huomioida.
 • Riskin arviointi: Tee riskinarviointi osoitetuille vaaroille.

Näytössä ei saa olla kriittistä puutetta seuraavissa osa-alueissa:

 • Kiinnijuuttumiset
 • Rakenteellinen lujuus
 • Turva-alue

Näyttö pisteytetään ja S2P sertifiointikriteerin hyväksyntäraja on 80 %.

S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.

S2P Examiner

Vain rajallinen määrä näyttökokeen vastaanottajia tarvitaan. Avoinna olevista paikoista tiedotetaan kaikkia S2P Inspect** tason sertifioituja ja vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen esa@s2p.fi.

Pääsyvaatimus näyttökokeen vastaanottajakoulutukseen ja kokeeseen on

 • voimassa olevan Inspect ★★ sertifiointi.
 • tehtynä vähintään 100 tarkastusta kuluneiden 3 vuoden ajalta tai muu vastaava pätevyys.

Näyttö arvioidaan kokonaisuutena ja hyväksytään kun henkilö osoittaa kykenevänsä vastaanottamaan näyttökokeen riittävän luotettavasti.


Vertaisarvioidut koulutukset

Vertaisarviointiprosessin voi käynnistää kuka tahansa kyseiseen koulutukseen osallistunut henkilö lähettämällä sähköpostin osoitteeseen esa@s2p.fi. S2P sertifiointi läpikäy hakemuksen ja, mikäli se on muodollisesti oikein, on yhteydessä kyseiseen kouluttajaan ja julkaisee vertaisarvioinnin tuloksen.

OPR
DES
MNG
PRJ
INS
HAMK:n järjestämä Leikki- ja liikunta-alueiden 6-päivän peruskoulutusxxxx

Huomaa: S2P ei arvioi koulutuksen laatua vaan vain teknistä sisältöä seuraavissa kategorioissa: Huolto, vastuut, lapsen kehitys, standardit, aluesuunnittelu, hallinnointi, riskinarviointi, tarkastusten teko.