Tällä sivulla on kuvattu S2P sertifiointiprosessin vaiheet. Joitain vaiheista on kuvattu yksityiskohtaisemmin muilla, linkitetyillä sivuilla.

Kaavion värit:

 • Sininen: Toimenpiteet ennen sertifiointia
 • Vihreä: Sertifiointi on aktiivinen
 • Keltainen: Sertifiointi ei ole aktiivinen, mutta S2P sertifioinnin asiakkuus on voimassa
 • Punainen: Sertifiointi on lakkautettu

Hakemus sertifiointiin on pakollinen ja se tehdään henkilöprofiilissa osoitteessa user.s2p.fi. Luo ensin tunnus ja sen jälkeen täytä hakemus.

Hakemuksen yhteydessä hakijan tulee hyväksyä S2P sertifioinnin ehdot.

Sertifiointiin pääsyvaatimus on riittävä koulutus ja riittävä sertifioinnin lähtötaso. Esimerkiksi Operate tason pääsyvaatimus on referenssikoulutuksen ensimmäinen päivä kun taas Design tason pääsyvaatimus on voimassa olevan Operate tason lisäksi referenssikoulutuksen päivät 2 ja 3. Lue lisää sertifiointikriteerit sivulta.

 • Vaihtoehto 1: Voit ostaa paketin, joka kattaa koulutuksen, materiaalit ja S2P sertifiointikokeet.
 • Vaihtoehto 2: Mikäli sinulla on jo riittävä ja korkeintaan 7 vuotta vanha koulutus, voit ilmoittautua suoraan kokeeseen. Olemme sinuun tarvittaessa yhteydessä koulutustodistuksista tai käymäsi koulutuksen vertaisarvioinnista.

Kokeet: Kirjalliset S2P sertifiointikokeet (Operate, Design, Manage, Project ja Inspect*) suoritetaan hakijan omalla laitteella hakijan omassa henkilöprofiilissa osoitteessa user.s2p.fi. Koe valvotaan reaaliaikaisesti videokuvan välityksellä. Koetilaisuuksia järjestetään koulutusten yhteydessä sekä uudelleensertifiointien tarpeisiin. Kokeen voi suorittaa missä tahansa näistä. Myös yksityisvalvonta on mahdollinen; siitä peritään koemaksun lisäksi kokeen valvontamaksu.

Näytöt: Inspect* tasoon liittyy myös mallitarkastusraportin luominen. Inspect** koe on näyttökoe.

Lue lisää S2P sertifiointikokeesta ja sertifiointikriteereistä.

Kun hakijan tavoitteleman sertifiointitason kaikki kokeet ja näytöt tai uudelleensertifiointikoe on tehty hyväksytysti, sertifiointimanageri varmistaa, että sertifioinnin kriteerit täyttyvät ja että henkilön kaikki tiedot ovat kirjattuina järjestelmään. Kun sertifiointipäätös on tehty, sertifiointi on voimassa välittömästi.

Kun sertifiointi on voimassa, henkilö voi ladata omasta profiilistaan osoitteessa user.s2p.fi logon, sertifikaatin sekä koulutustodistuksen. Myös S2P sertifiointiin kuuluva pätevyyden ylläpitopalvelu on voimassa.

 • A) S2P sertifiointilogo
 • B) Sertifikaatti
 • C) Koulutustodistus (Tämä ei ole sertifikaatti, mutta se näytetään tässä jotta sitä ei sekotettaisi sertifikaattiin.)

Sertifiointitason korotus vaatii saavuteltavan tason pääsyvaatimusten täyttämisen, kokeet/näytöt sekä sertifiointipäätöksen.

S2P sertifiointi on voimassa 5 vuotta viimeisestä kokeesta. Uudelleensertifiointikoe tulee suorittaa 5 vuoden määräaikaan mennessä, kuitenkin vuosi ennen määräaikaa.

Uudelleensertifiointikokeen hyväksytty suorittaminen ja sen jälkeen tehtävä uudelleensertifiointipäätös jatkavat sertifioinnin voimassaoloa sen alkuperäisestä voimassaolopäivämäärästä 5 vuodella eteenpäin.

Jos uudelleensertifiointikoetta ei suorita hyväksytysti määräaikaan mennessä, astuu voimaan väliaikainen peruutus. Tällöin S2P sertifiointi siirtyy statukseen ”Katkolla” jolloin sertifikaatti ei ole voimassa.

Väliaikaisen peruutuksen aikana sertifioinnin vuosimaksu ja pätevyyden ylläpitopalvelu kuitenkin jatkuvat.

Peruutus omasta ilmoituksesta: Sertifioinnin voi lakkauttaa päättymään vuoden vaihteessa asettamalla user.s2p.fi profiilissa täpän kohtaan ’Sertifiointi -> Haluaisin lopettaa sertifiointini 20xx loppuun mennessä’.

Huomaa, vuosilaskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Kun lasku on lähetetty, se tulee maksaa kuten mikä tahansa lasku, ellei siinä ole virhettä.

Peruutus S2P toimesta: S2P sertifioinnilla on velvollisuus peruuttaa sertifikaatti mm. mikäli henkilö on antanut hakemuksessa harhaanjohtavaa tietoa, jättää laskun maksamatta, ei täytä sertifiointikriteerejä tai toimii tavalla, joka rikkoo käytännesääntöjä. Peruutuksen jälkeen aktivoimisen vaatimat toimenpiteet voivat sisältää yhden tai useamman seuraavista:

 • Kaikkien laskujen ja toimistokulujen suoritus.
 • Yhden tai useamman kokeen uudelleen suorittaminen.
 • Koulutuksen uudelleenkäyminen.