Safe to Play koulutukset ovat laajan yhteistyön ja vuosia kestäneen huolellisen suunnittelun tulos. Jatkuvan kehityksen ansiosta tarjoamme kiitetyn turvallisuuskoulutuksen, joka vastaa alan todellisiin tarpeisiin. Koulutuksen päätavoite on auttaa osallistujaa ymmärtämään turvallisuuden perusteet kokonaisuutena standardien ollessa yksi osa-alue. Leikkipaikan ja lähiliikunta-alueen turvallisuuskoulutus on kokonaisvaltainen, materiaaleiltaan laadukas ja tekniseltä sisällöltään täsmällinen.

Leikkipaikan ja lähiliikunta-alueiden turvallisuuskoulutus

Koulutuksen lähdemateriaalin on kehittänyt ISO 17024 akkreditoitu S2P sertifiointi ja se seuraa kansainvälisiä määrityksiä (TR 17207 and ISO 24665) leikki- ja liikuntapaikkojen tarkastajien pätevyydestä.

Kasvava määrä S2P koulutuskumppaneita tarjoaa eri kielisiä ja eri alueille lokalisoituja koulutuksia sekä etänä, että lähiopetuksena eri puolilla maailmaa. Koulutuskalenterista löydät juuri sinulle parhaiten soveltuvan.

Safe to Play koulutukset täyttävät pääsyvaatimuksen S2P sertifiointiin osallistumiseksi ja usein sertifiointikokeet järjestetäänkin koulutusten yhteydessä.

 • Huoltokoulutus: Välineiden asennus, alueiden huolto sekä toimintatarkastusten teko.
 • Aluesuunnittelukoulutus: Huoltokoulutukseen kuuluvien lisäksi alueiden suunnittelu, asennustiimien veto ja asennuksen valvonta.
 • Hallinnointikoulutus: Huoltokoulutukseen kuuluvien lisäksi henkilöstön johtaminen sekä riskien ja turvallisuuden hallinta.
 • Peruskoulutus: Huolto-, Aluesuunnittelu- ja Hallinnointikoulutuksiin kuuluvien lisäksi rakennusprojektien vetäminen sekä välineiden myynti ja hankinta.
 • Tarkastajakoulutus: Peruskoulutukseen kuuluvien lisäksi vuosi- ja käyttöönottotarkastusten riskiperusteinen teko sekä muut asiantuntijatehtävät kuten suunnitelmien tarkastus.

Kuusi hyvää syytä osallistua Safe to Play koulutukseen

1 Koulutus on helppotajuinen.
Koulutus lähestyy turvallisuutta kokonaisvaltaisesta ja riskinarviointiin perustuvasta suunnasta. Standardit ovat luonnollisesti osa materiaalia, mutta turvallisuuden kokonaisvaltaista ymmärtämistä painotetaan Standardien lukemisen ja tulkitsemisen sijaan.

2 Viisi eri tasoa.
On selvää, että eri ammateissa tarvitaan eri määrä ja erilaista tietoa turvallisuudesta. Siksi Safe to Play koulutuksissa on viisi eri tasoa alkaen yhden päivän huoltokoulutuksesta aina täyteen seitsemän päiväiseen tarkastajakoulutukseen.

3 Laajenna tasoa myöhemmin.
On tavallista, että työtehtävät vaihtuvat ajan saatossa. Mikäli ilmenee tarve laajempaan koulutukseen, Safe to Play koulutusjärjestelmä mahdollistaa helpon kehityspolun. Esimerkiksi, mikäli aluesuunnittelija alkaa myöhemmin vetää rakennusprojekteja, hänen tarvitsee käydä vain yksi päivä lisää!

4 Kattava ja laadukas.
Koulutusjärjestelmän toimintaperiaate on tehdä mahdollisimman korkealaatuiset koulutusmateriaalit. Todellisten esimerkkivalokuvien lisäksi koulutuksessa käytetään runsaasti kaavioita ja visualisointeja jotta osallistuminen olisi mukaansa tempaavaa.

5 Mahdollisuus S2P sertifiointiin
Vaikka Safe to Play koulutukset ovat itsenäisiä S2P sertifioinnista, valtaosa koulutukseen osallistujista liittyy S2P sertifiointiohjelmaan, joka on puolueeton ja juridisesti hyväksytty keino todistaa henkilön pätevyys tehtävässään. Työnantajalle sertifikaatti on keino varmistaa, että oppilas seurasi koko koulutuksen.

6 Pätevyyden ylläpito webinaareissa
S2P sertifioinnin kumppanit (Suomessa Safe to Play Oy) tarjoavat vain S2P sertifioiduille suunnattuja webinaareja. Nämä ovat helppo keino ylläpitää omaa pätevyyttä kun vaatimukset muuttuvat ajan saatossa ja uusia työkaluja kehitetään.

Koulutusten rakenne

Täysi Safe to Play koulutus sisältää itseopiskelun ja seitsemän koulutuspäivää. Eri tasot sisältävät yhden, kolme, neljä tai kaikki seitsemän päivää. Kunakin päivänä on eri teema:

 • 1. päivä: Huolto
 • 2. päivä: Standardit
 • 3. päivä: Alueiden suunnittelu
 • 4. päivä: Hallinnointi
 • 5. päivä: Riskinarvioinnin teoria
 • 6. päivä: Käytännön riskinarviointi
 • 7. päivä: Tarkastusten teko
Welcome to safe to Play trainings!

Hyvissä ajoin ennen kouluksen alkamista oppilaat saavat Safe to Play oppikirjan sekä tehtäväkirjat, joiden avulla opiskelu voi alkaa jo ennen varsinaista koulutusta. Tämän ansiosta koulutuksen suuri tietomäärä ei ylikuormita inhimillistä oppimiskykyä. Takaamme, että Safe to Play koulutuksissa jokainen – aiemman kokemuksen laajuudesta riippumatta – oppii uutta!

Päivä 1Päivä 2Päivä 3Päivä 4Päivä 5Päivä 6Päivä 7
Huoltokoulutus1
Aluesuunnittelukoulutus124
Hallinnointikoulutus123
Peruskoulutus1234
Tarkastajakoulutus1234567