Täydennyskoulutukset ovat S2P sertifiointipartnereiden tarjoamia lisäpalveluita; yleensä webinaareina järjestettäviä, lyhyitä koulutuksia, jotka keskittyvät nimenomaiseen aiheeseen.

Täydennyskoulutukset suunnitellaan tietylle kohderyhmälle (esim. Inspect sertifioiduille) mutta niihin voivat osallistua kaikki riippumatta siitä, onko henkilö S2P sertifioitu tai ei.

Täydennsykoulutukset kohdennetaan eri S2P sertifiointitasoille

Täydennyskoulutukset ovat maksullisia, mutta kohderyhmään kuuluvan aktiivisen S2P sertifikaatin omaavat saavat 100 % alennuksen. Kohderyhmään kuulumattomat S2P sertifioidut saavat 50 % alennuksen. Päivityskoulutukseen ilmoittautuneilta, mutta saapumatta jättäneiltä peritään täysi maksu.

Kaikki täydennyskoulutukset kirjautuvat S2P koulutustodistukseen.

Täydennyskoulutusten ajankohdat

Kunnes Safe to Play kaupan ilmoittautumisjärjestelmä on valmis, täydennyskoulutusten aiheet ja ajankohdat näkyvät tässä:

Safe to Play Inspector 2.0. sovelluksen käyttökoulutus

Kohderyhmä: S2P Inspect*, S2P Inspect**

Tässä täydennyskoulutuksessa tutustutaan Safe to Play Inspector sovelluksen käyttöön sekä itsenäisenä tarkastussovelluksena, että yhdistettynä Safe to Play Management järjestelmään.

 • Alueen ja objektien määritys.
 • Tarkastuksen suoritus.
 • Puutteiden kirjaaminen.
 • Riskinarvioinnin teko.
 • Raportin tallettaminen.

–.–.—- klo –:– – –:–. Kieli: Suomi.

Aihe julkaistu 5.4.2023

Vuositarkastuksen suorittaminen

Kohderyhmä: S2P Inspect*, S2P Inspect**

Tässä täydennyskoulutuksessa kerrataan vuositarkastuksen suorittamisen tärkeimmät vaiheet ja keskustellaan hyväksi koetuista tarkastusrutiineista. Koulutuksen aikana sivutaan Safe to Play Inspector sovellusta sekä Tarkastajan käsikirjaa, mutta pääsisältö on alustariippumatonta.

 • Valmistautuminen.
 • Alueelle saapuminen.
 • Tärkeimmät tarkastuksen osa-alueet.
 • Tehokkuuden parantaminen.
 • Raportin laatiminen.

–.–.—- klo 00:00 – 00:00. Kieli: Suomi.

Aihe julkaistu 14.3.2022.

EN 1176-10, Suljetut leikkivälineet, revisio 2023

Kohderyhmä: S2P Design, S2P Manage, S2P Project, S2P Inspect*, S2P Inspect**

Tässä täydennyskoulutuksessa käydään läpi vuonna 2022 julkaistut muutokset standardissa EN 1176-10. Standardi käsittelee sisäleikkipaikoissa tyypillisiä suljettuja leikkivälineitä.

 • Standardin EN 1176-10 sisältö.
 • Oleellisimmat muutokset 2022.
 • Esimerkkejä uusien vaatimusten soveltamisesta.

–.–.—- klo –:– – –:–. Kieli: Suomi.

Aihe julkaistu 6.9.2022.

Turva-alueet

Kohderyhmä: S2P Design, S2P Project, S2P Inspect*, S2P Inspect**

Tässä täydennyskoulutuksessa kerrataan havainnollisten kuvien avulla turva-alueet ja muut varoalueet ja käyttötilat. Lisäksi kääydään läpi Safe to Play ENcyclopedia sovelluksen käyttö.

 • Turva-alueet
 • Muut alueet
 • Encyclopedia sovelluksen käyttö

–.–.—- klo –:— – –:–. Kieli: Suomi.

Aihe julkaistu 9.10.2021.

EN 1176 viralliset tulkinnat

Kohderyhmä: S2P Design, S2P Manage, S2P Project, S2P Inspect*, S2P Inspect**

Vuosien saatossa on julkaistu kymmeniä virallisia EN 1176 tulkintoja. Tässä täydennyskoulutuksessa käydään läpi niistä tärkeimmät selkeiden esimerkkien avulla.

 • 38 virallista tulkintaa

–.–.—- klo –:— – –:–. Kieli: Suomi.

Aihe julkaistu 9.10.2021.

S2P uudelleensertifiointikokeen teko

Kohderyhmä: S2P Design, S2P Manage, S2P Project, S2P Inspect*, S2P Inspect**

Tässä täydennyskoulutuksessa harjoitellaan uuden S2P sertifiointikokeen tekoa ja kohderyhmänä on erityisesti ne S2P sertifioidut, joille uudelleensertifiointikoe on ajankohtainen.

 • Vastaaminen oikein/väärin kysymyksiin.
 • Eri koulutuspäivien sisältöjen yleiskatsaus.
 • Esimerkkejä kysymyksistä.

–.–.—- klo –:— – –:–. Kieli: Suomi.

Aihe julkaistu 9.11.2022.

Koko 7 päiväisen Safe to Play koulutuksen kertaus

Kohderyhmä: S2P Design, S2P Manage, S2P Project, S2P Inspect*, S2P Inspect**

Tässä täydennyskoulutuksessa käytetään yksi oppitunti kunkin päivän aineiston kertaamiseen. Tarkoituksena on kerrata aineistoa uudelleensertifiointikoetta varten.

 • Päivien 1 – 7 kertaus.

–.–.—- klo –:– – –:–. Kieli: Suomi.

Aihe julkaistu 8.3.2023.

Ilmoittautuminen

Täydennyskoulutuksiin ilmoittautuminen tulee tapahtumaan Safe to Play kaupan kautta, mutta ilmoittautumisjärjestelmä on tällä hetkellä (kevät 2023) koodaamatta. Kunnes ilmoittautumisjärjestelmä on valmis, seuraavat rajoitukset ovat voimassa:

 • Täydennyskoulutuksiin osallistuutaan yksinkertaisesti ilmaantumalla paikalle ja ensimmäiset 100 pääsevät mukaan. Mikäli webinaari tulee täyteen, pidämme saman aiheen uudelleen toisena ajankohtana.
 • Täydennyskoulutukset ovat avoinna vain henkilöille, joilla on kohderyhmään kuuluva, aktiivinen S2P sertifikaatti.