Täältä löydät ne hinnat, joita ei ole nähtävillä Safe to Play kaupassa.

Sertifioinnin vuosimaksut

 • Operate: 0 €
 • Design, Manage, Project: 99 €
 • Inspect: 118 €
 • S2P uudelleensertifiointikoe: 20 €

Konsultointi

 • Veloitus per alkava puolituntia
 • Ensimmäinen tunti 175 € / tunti
 • Jatko 95 € / tunti

Lisenssit

 • Lisenssimaksu Safe to Play -materiaalin käytöstä leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuskoulutuksessa on 12 % hinnaston mukaan lasketun koulutuksen arvosta. Sopimukseton aineiston käyttö missä tahansa laajuudessa on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa hinnaston mukaiseen vaateeseen lisättynä yhteydenpidosta koituneesta ajankäyttökulusta konsultointihinnaston mukaan.
 • Safe to Play Oy:n valmistama tarkastuslomake on sertifioitujen tarkastajien käytössä veloituksetta. Lomakkeen muu käyttö on 20€ per tehty tarkastus. Lomakkeen kopioiminen sen oleellisilta osin on kiellettyä.
 • Kirjallisen materiaalin kopioiminen kaupalliseen käyttöön laskutetaan valmistettujen kappaleiden määrän mukaan kuten jos materiaali olisi ostettu Safe to Play kaupasta.
 • Safe to Play Oy pidättää kaikki oikeudet valmistamiinsa koulutusaineistoihin, testivälineisiin, kirjallisiin materiaaleihin ja lomakkeisiin.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa

 • Safe to Play tietokirjan ja/tai sovelluksen käyttö ei-kaupallisessa koulutuksessa on luvan varaista.
  • Lupa kattaa vain kirjan tai sovelluksen ja niiden kuvituksen näyttämisen opiskelijoille heidän tehdessään henkilökohtaisia muistiinpanoja.
  • Lupa ei kata mm. kirjan sivujen kopioimista missään laajuudessa tai kuvien siirtoa opettajan omaan esitysmateriaaliin.

LUPAHAKEMUS

 • Tarjoamme 90 min luentoja oppilaitoksille mm. seuraavista aihealueista:
  • Silmämääräiset tarkastukset.
  • Muut turvallisuuteen liittyvät tehtävät.
  • Riskinarviointi osana suunnittelua ja ylläpitoa.
  • Turva-alueet ja alustat.
 • Hinnat:
  • Lupa käyttää aineistoa yllä mainitulla tavalla: 0 €
  • Ensimmäinen luento per lukukausi per oppilaitos: 0 €
  • Lisäluennot: 95 €

Arvonlisävero

 • Kaikki hinnat alv 0 % ellei toisin mainita. Alv lisätään hintoihin paitsi jos kansainväliset kauppasopimukset sallivat myynnin ilman sitä.