Muodollinen hakemus sertifiointiin tehdään antamalla pyydetyt henkilötiedot osoitteessa user.s2p.fi ja täyttämällä kohta “hyväksyn ehdot mikä viittaa tässä mainittuihin Sertifioinnin ehtoihin. Annetut henkilötiedot talletetaan Safe to Play Oy:n henkilötietorekisteriin (rekisteriseloste) ja seuraavat niistä julkaistaan www.s2p.fi -sivustoilla:

  • Sertifiointikoodi, Nimi, s-postiosoite, työnantaja.

Sertifiointikokeen voi suorittaa missä tahansa rekisteröidyssä koetilaisuudessa, joita järjestetään mm. S2P partnereiden järjestämien koulutusten yhteydessä.

Hyväksymällä tämän hakemuksen ehdot, hakija vakuuttaa pitävänsä koemateriaalin luottamuksellisena, ei säilytä koemateriaalia eikä jaa sitä missään muodossa kenellekään.

S2P sertifioinnin ehdot

Maksut

Sertifioitu sitoutuu hinnaston mukaisiin maksuihin, joita ovat mm. sertifioinnin vuosimaksu, koemaksut, vastaukset konsultointipyyntöihin ja toimistomaksut.

Kukin koe on kertaluontoinen ja osallistumismaksu koskee vain yhtä koetta riippumatta koetuloksesta. Ellei toisin mainita, koulutus+sertifiointipaketti sisältää yhden kokeen per koetaso.

Sertifioinnin vuosimaksu ja muut kertyneet maksut laskutetaan pääsääntöisesti yhden kerran kunkin vuoden lopussa. Ensimmäisen sertifioinnin vuosimaksun yhteydessä laskutetaan myös kokeen ja vuoden vaihteen välinen aika.

Hakijan oikeudet

Hakijalla on oikeus

  • osallistua sertifiointitasoon liittyviin kokeisiin.
  • tulla puolueettomasti arvioiduksi.

Mikäli hakija epäonnistuu kokeessa, hänellä on oikeus

  • saada neuvontaa valmistautumisesta uusintakokeeseen.
  • osallistua uusintakokeeseen niin pian kuin sellainen voidaan järjestää.

Hakijalla on oikeus perua hakemuksensa ilmoittamalla siitä sales@s2p.fi ja saada maksu palautetuksi myyntiehtojen puitteissa.

Hakija vakuuttaa, että ei kopioi sertifiointikysymyksiä millään tavalla eikä jaa tietoa niistä. Kysymysten luvattomasta jakamisesta voidaan veloittaa kysymysten uusimiseen vaadittu työaika toimistotyölaskutuksen mukaisesti.

Sertifioidun velvollisuudet

Sertifioijalle tulee ilmoittaa ajantasaiset, toimivat ja aktiivisesti käytetyt yhteystiedot sivustolla user.s2p.fi. Erityisesti tieto työnantajan muuttumisesta tulee päivittää henkilötietoprofiiliin, jotta lasku sertifioinnin vuosimaksusta lähetetään oikeaan osoitteeseen ilman toimistokulua.

Sertifioidulla tulee olla työnantajan lupa sertifiointipalvelun ostamiseen S2P sertifioinnilta. Jos muuta ei ilmoiteta, seuraavan vuoden lasku osoitetaan sille yritykselle, joka on työnantaja 30.9.

Mikäli sertifiointi lakkautetaan, siitä tulee ilmoittaa sertifioidun omassa user.s2p.fi sivuston profiilissa lakkautusta edeltävän vuoden 30.9. mennessä.

Vuosittainen lasku tulee maksaa ajallaan, jotta vältytään sertifioinnin ei-aktivoinnin ja myöhemmin aktovoinnin toimitokuluilta.

Kunkin vuoden sertifikaattilogo on ladattavissa heti vuodenvaihteen jälkeen sertifioidun omasta profiilista user.s2p.fi sivustolla. Vanhojen logojen käyttöä tulisi välttää.

Sertifikaattia ei saa käyttää harhaanjohtavalla tavalla esim. väittämällä sen olevan laajempi osoitus sertifioidun kyvyistä kuin mitä sertifikaatin soveltamisala esittää. Erityisesti sertifioidun on varmistettava, että työnantaja ei väitä työntekijän sertifikaatin olevan osoitus yrityksen toiminnan laadusta yleensä.

Sertifikaattia ei saa käyttää tavalla, joka aiheuttaa sertifioijalle huonoa mainetta.

Mikäli sertifiointi lakkautetaan, sertifikaattia ei saa käyttää, vaikka dokumenteissa voimassaolo jatkuisikin.

Sertifioidun velvollisuus on olla hakeutumatta sertifiointiin tai lakkauttaa se mikäli ei enää täytä sertifiointistandardissa ISO/IEC 17024 kohdassa 8.2 sertifioitaville esitettyjä vaatimuksia:

– OPR –– DES –– MNG –– PRJ –– INS –
On käynyt sertifiointitasolle vaadittavan koulutuksen ja tehnyt siihen mahdollisesti liittyvät itseopiskelutehtävät.xxxxx
Näkee ja kuulee niin, että kykenee oppimaan, työskentelemään tavanomaisilla toimistotyökaluilla ja kommunikoimaan työssä vaaditulla tavalla.xxxxx
Osaa olla tahdikas ja asiallinen ja osaa työskennellä kaikenlaisten ihmisten kanssa riippumatta esim. uskonnosta, poliittisesta aatteesta tai etnisestä ryhmästä.xxxxx
Ei ole tuomittu vakavasta väkivaltarikoksesta.xxxx
Fyysiset kyvyt ovat sellaiset, että kykenee liikkumaan välineissä.x
Mikäli ulkoinen olemus on voimakkaan huomiota herättävä kielteisellä tavalla (esim. äärimmäiset lävistykset tai tatuoinnit), ymmärtää, että ne voi joutua peittämään leikkikentillä työskennellessä.x

Sertifioijan velvollisuudet

Sertifioijan tulee ylläpitää sertifioinnin juridista luotettavuutta ja yleistä arvostusta tavalla, joka varmistaa sertifioiduille luodun lisäarvon ammatillisen pätevyyden todistamiseksi.

Sertifioijan tulee luoda sertifikaatit ja sertifiointilogot ja saattaa ne sertifioitujn käytettäväksi.

Sertifioijan tulee tiedottaa sertifioinnin muutoksista ja muistuttaa sertifioidun vuosittaisista velvollisuuksista.

Sertifioijan tulee tarjota sertifioiduille seuraavat työsovellukset:

  • Safe to Play Encyclopedia: S2P Design, S2P Manage, S2P Project, S2P Inspect* ja S2P Inspect**
  • Safe to Play Inspector (10 henkilökohtaista aluemuistipaikkaa): S2P Inspect* ja S2P Inspect**

Hakemuksen ja ehtojen muutoshistoria
2023.01.03: Selvennetty kauttaaltaan laskutukseen ja toimistokuluihin liittyvät kohdat.