Sekä sertifioiduilla henkilöillä että heidän työnantajillaan on oikeus käyttää sertifiointilogoa mm. markkinointimateriaaleissa ja työdokumenteissa.

Turvallisuuspalvelut

1-toiminnalliset-tarkastukset-ja-huoltoYritys tarjoaa toiminnallisia tarkastuksia ja huoltoja. Työhön osallistuu vähintään yksi sertifioitu henkilö.
2-asennusYritys tarjoaa välineiden asennuksia. Asennustyöhön osallistuu vähintään yksi sertifioitu henkilö.
3-asennuksen-valvontaYritys tarjoaa asennuksen valvontaa. Valvonnan suorittaa sertifioitu henkilö.
4-alueiden-suunnitteluYritys tarjoaa leikki- ja liikunta-alueiden suunnittelua. Suunnitelman tekee tai sen tarkastaa sertifioitu henkilö.
5-isannointiYritys tarjoaa isännöintiä. Leikki- ja liikunta-alueisiin liittyviä tehtäviä vähintään ohjaa sertifioitu henkilö.
6-rakennusprojektitYritys tarjoaa leikki- ja liikunta-alueiden rakennusprojektien vetoa. Vetäjä on sertifioitu henkilö.
7-vuosi-ja-kayttoonottotarkastuksetYritys tarjoaa vuosi- ja käyttöönottotarkastuksia. Tarkastaja on sertifioitu henkilö.
Tehtävän suorittaa sertifioimaton henkilö samassa yrityksessä.
yhteistyokumppanin-kauttaPalvelu tarjotaan yhteistyökumppanin kautta. Tekijä on tai ei ole sertifioitu.