Välineiden rakenteellinen kestävyys

Rakenteellisen kestävyyden tarkastaminen on haastavaa. Standardeissa on kyllä täsmälliset testimenetelmät, mutta niitä ei saa tehdä enää asennuksen jälkeen. Standardin testit ovat tyyppitestejä, joissa on suuret varmuuskertoimet ja jotka saattavat vaurioittaa rakennetta. Kenttäolosuhteissa tarkastajan tulee rakennetta rikkomattomin keinoin arvioida välineen riittävä lujuus.

Leikkivälineiden yleinen rakenteellisen lujuuden testaaminen perustuu käyttäjämäärän määrittämiseen ja sen mukaisella kuormalla testaamiseen. Erityisiä rakenteellisen lujuuden testejä on muun muassa keinulle, köysiradalle ja karusellille.

Ulkokuntoilu- ja parkour-välineille on leikkivälineiden testimenetelmän kaltainen, mutta hieman erisuuruisilla painoilla tehtävä testi. Lisäksi kaikille liikuntavälineille on omia, erityiset rakenteellisen lujuuden testinsä, jotka liittyvät muun maussa iskunkestävyyteen ja stabiliteettiin.

Standardissa mainittujen testien lisäksi välinevalmistajat tekevät omia testejään, sillä välineiden on kestettävä kaatumatta, rikkoutumatta ja liiaksi huojumatta rajuakin käyttöä.

Rakenteellinen lujuus on sekä laatu- että turvallisuustekijä!

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 3.2. Välineiden rakenteellinen kestävyys.

Perustusten tarkastaminen

Yksi tärkeimmistä vanhan tuotteen turvallisuustekijöistä on rakenteellinen lujuus. Kaatuvat välineet aiheuttavat vahinkoja harvoin, mutta suurella todennäköisyydellä vahinko on vakava. Erityisen suuri riski on välineillä, joissa koko rakenne on yhden tolpan varassa.

Kaatuminen voi johtua monesta syystä:

  • Perustusbetoni irtoaa maasta pienen kokonsa tai maan vettymisen vuoksi.
  • Tolpan kiinnikkeet irtoavat betonista.
  • Tolppa ruostuu tai lahoaa.

Periaatteessa vuositarkastuksessa tarkastajan pitäisi nähdä perustukset jos vakaudesta on vähänkään epäilystä. Mutta jos alustana on valettu rouhekumi tai keinonurmi, on kynnys sen rikkomiseen todella korkea.

Mitä siis tehdä?

Tarkastaja voi huojuttaa välinettä kaikin voimin ja huojumisesta ja mahdollisesta natinasta tai ritinästä päätellä onko rakenne ehjä. Jos mikään ei viittaa heikkouteen, niin hyvä.

Mutta jos tarkastaja arvioi, että välineen vakaus on heikentynyt ja syy voi olla merkittävä rakenteen heikkeneminen, siitä pitää laittaa merkintä tarkastusraporttiin. Alueen omistaja päättää jatkotoimenpiteistä, jotka voivat olla mm.

  • Seurataan tilannetta vielä vuosi.
  • Suoritetaan kuntotutkimus, jossa perustukset avataan.
  • Poistetaan väline käytöstä.

Kannattaako vanhaa leikkivälinettä korjata?

Kuvan uskomaton tilanne tuli eteen sattumalta lomareissulla. Kiipeilyteline on niin laho, että tolpat ovat kirjaimellisesti poikki ja jopa vaakapuomi on katkennut keskeltä. Kuvan tuote olisi pitänyt purkaa jo joitakin kesiä sitten. Turva-alustan asentaminen on parantanut turvallisuutta marginaalisesti mutta jättänyt jäljelle hengenvaarallisen vian, eli rungon massiivisen laho-ongelman.

Kun vanhaan tuotteeseen harkitaan korjaustoimenpidettä, on tärkeää miettiä muutoksen kustannuksia suhteessa tuotteen jäljellä olevaan elinkaareen. Totta kai ilmeiset vaarat poistetaan viipymättä, mutta matalampien riskiluokkien viat voidaan hyväksyä sillä perusteella, että tuotteen elinkaari on lähes lopussa ja piakkoin koko tuote korvataan uudella.

Artikkeleiden hakemisto

Miksi keinun laakerointi kuluu?

Käydessäni Afrikassa PLAN Internationalin Itä-Afrikan varhaiskasvatuskeskuksissa, huomasin, että leikkikenttien rakennusmateriaaleista on pula siinä missä kaikesta muustakin. Afrikkalaisissa ihailemani luovuus löytää kuitenkin keinot. Keinun voi rakentaa ilman laakeria kun köyden kietoo yläpuomin ympäri. Köyden rikkovaa hankausta ei synny, koska köysi kiertyy vuoroin auki ja kiinni keinun heiluessa eteen ja taaksepäin.

Keinun laakerointi on haastavampaa kuin kuvittelisi. Koska laakeri ei kierrä koko kierrosta, voiteluaine ei leviä. Siksi laakereina on yleensä voiteluaineettomia liukulaakereita. Liukulaakeri kestää hyvin niin kauan kuin sen pinta on ehjä, mutta kun kuluminen alkaa, se voi olla hyvin nopeaa. Siksi on tärkeää tarkastaa laakerit säännöllisesti; koulujen leikkialueilla jopa kuukausittain, hiljaisissa taloyhtiöissäkin kerran vuodessa.

Artikkeleiden hakemisto

Kuinka suuren lumikuorman leikkivälineet kestää?

Yleensä lumen aiheuttama riski liittyy pakkaantuneen lumen aiheuttamaan voimakkaaseen kallistukseen ja liukkauteen. Mutta joskus lunta tulee todella paljon kuten tässä esimerkissä Alpeilta.

Kuinka suuren lumikuorman leikkivälineiden voi olettaa kestävän? 120×120 cm lattia testataan EN 1176-1 mukaisesti yli 600 kg:lla. Tämä vastaa noin metriä märkää lunta.

Aivan vähästä lumesta leikkivälineet eivät siis säry. Mutta kuten kuvasta näkee, pakkautuva lumi aiheuttaa melkoista puristusta myös sivulta päin ja se voi rikkoa rakenteita.

Vastuuvapautuslauseke

Artikkeleiden hakemisto