Onko sinun palkkasi riskin arvoinen?

Julkiset ulkoilualueet ovat turvallisuuden hallinnan suhteen erilaisia kuin esimerkiksi työpaikat. Työmaalla riskinarviointia käytetään vaarojen tunnistamiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Mutta ikinä sitä ei voi käyttää vaatimuksen vastaisen toiminnan hyväksymiseen. Olipa tilanne maalaisjärjellä ajatellen kuinka harmiton tahansa.

Leikki- ja lähiliikunta-alueilla tilanne on eri, sillä laki vaatii turvallisuuden eikä standardinmukaisuutta. Tässä kohtaa laki on järkevä, sillä asiantuntijat ovat jo vuosia ymmärtäneet, että leikki- ja lähiliikunta-alueilla standardinmukainen voi olla vaarallinen ja standardin vastainen voi olla turvallinen.

Riskinarviointi, jolla turvallisuus todennetaan, mahdollistaa priorisoinnin ja ylläpitoresurssien kohdistamisen sinne, missä ne hyödyttävät eniten.

Kenen kannattaa riskinarvioida?

Kuten kuka tahansa, joka tekee mitä tahansa, myös riskinarvioinnin suorittaja (huoltohenkilö, suunnittelija, hallinnoija, tarkastaja jne.) ottaa henkilökohtaisen vastuun arvioinnistaan. Jos standardinvastaisuus määritetään pieneksi riskiksi, ja vahinko sattuu, voi henkilö joutua perustelemaan ratkaisunsa. Tämä ei ole iso juttu. Mutta vastuu virheestä on henkilökohtainen, jos lakia on rikottu.

Kaikki S2P sertifioinnit ovat juridisesti hyväksyttyjä. TUKESin alainen FINAS on myöntänyt S2P sertifioinnille ISO 17024 akkreditoinnin, minkä vuoksi S2P sertifikaatti on laillinen todiste henkilön kyvystä huolehtia turvallisuudesta 49:ssä Euroopan ja sen lähialueen valtiossa.

Mikään muu koulutus- tai kokeen läpäisytodistus ei anna vastaavaa suojaa kuin S2P sertifikaatti.

Onko sinun palkkasi niin hyvä, että olet valmis ottamaan henkilökohtaisen vastuun ratkaisuista ilman juridisesti hyväksyttyä suojaa selustallesi?

Onko S2P sertifiointi hintansa arvoinen?

S2P sertifioinnin vuosimaksu (99 € tai 118 € vuonna 2023) on noin kymmenesosa Ruotsin Sereno-sertifikaatista. S2P sertifiointi kattaa myös lähiliikunta-alueet ja riskinarvioinnin, mitä länsinaapurin sertifiointi ei kata. S2P sertifiointi sisältää lisäksi FINASin palkkaaman teknisen asiantuntijan arvioiman ja hyväksymän tietolähteen, Safe to Play Encyclopedia tietosovelluksen. Ja kaiken tämän lisäksi, tarkastajat saavat käyttöönsä alan parhaan tarkastussovelluksen, Safe to Play Inspectorin.

Joten vastaus on: Kyllä! S2P sertifiointi on TODELLAKIN hintansa arvoinen. Kysy keneltä tahansa sadoista, jo Safe to Play koulutuksen käyneistä ja S2P sertifioinnin saavuttaneista.

Ulkoalueiden innovatiivinen hallinnointiohjelmisto

Safe to Play on kehittänyt uudet sovellukset ulkoalueiden töiden raportointiin ja hallintaan. Modernien toimisto- ja mobiilisovellusten peruskäyttö on helppoa ja mukautuu toiminnan laajuuteen. Järjestelmä on suunniteltu kuntien ja rakennusliikkeiden päivittäiskäyttöön ja se sisältää töiden aikataulutuksen, ohjeet, raportoinnin ja kerättyjen tietojen analyysit. Edelleen aktiivisessa kehityksessä oleva ohjelmisto kattaa leikki- ja liikunta-alueet, uimarannat ja retkeilyreitit.

Kaksi sovellusta, yksi järjestelmä

Safe to Play Management järjestelmä toimii yhdessä Safe to Play Inspector mobiilisovelluksen kanssa.

Tietokoneella toimivassa käyttöliittymässä alueille asetetaan mm. huoltosuunnitelmat ja suunnitellaan raportoitujen korjaustarpeiden jatkotoimenpiteet. Suunnittelun tueksi järjestelmä näyttää kerättyjen tietojen yhteenvedot. Muita ominaisuuksia ovat mm. aluetietojen ja ohjeiden räätälöinti.

Kaikilla mobiililaitteilla toimivan Inspector sovelluksen avulla kenttätyöntekijä mm. navigoi kohteeseen, näkee aluetiedot, valitsee tehtävän työn ja raportoi työn tehdyksi.

Safe to Play on tunnettu leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuusasiantuntija. Tämä osaaminen on siirretty Management järjestelmän sisäänrakennettuun tarkastusohjeistoon, joka räätälöityy automaattisesti objekteille määritettyjen ominaisuuksien perusteella. Ohjeisto parantaa tarkastuksen laatua ja opettaa tekijäänsä.

Laajan taustatyön tulosta

Safe to Play on kouluttanut vuodesta 2015 lähtien satoja leikki- ja liikunta-aleuiden huoltohenkilöitä, suunnittelijoita, hallinnoijia ja tarkastajia. Koulutuksissa kävi ilmi, että perinteiset rakennusten huoltoon ja projektien vetoon kehitetyt järjestelmät soveltuvat huonosti ulkovapaa-ajanalueisiin, joissa työn laatu ja turvallisuus on tärkeällä sijalla.

Safe to Play koulutukset ja S2P sertifiointi tekivät työntekijöistä päteviä, mutta heiltä puuttui tehokkaat työkalut. Tietojen kerääminen kentällä ja vaatimukset täyttävän raportin laatiminen oli teknisesti haastavaa ja aikaa vievää. Järjestelmän suunnittelu ja palvelumuotoilu aloitettiin sidosryhmien kanssa 2017 ja varsinainen koodaus 2020. Ensimmäinen versio julkaistiin keväällä 2022 ja toinen versio nyt, keväällä 2023.

Toimitusjohtaja Esa Junttila kertoo: ”Kehitystyö on ollut haastavaa mutta antoisaa. Olemme oppineet mitä kuntien arkityö pahimmillaan ja parhaimmillaan on, ja luoneet työkalun, joka on käyttäjälähtöinen. Lisäksi edullinen hintamme mahdollistaa hankinnan haastavissakin talousolosuhteissa jopa ilman erityistä budjetointia ja raskasta kilpailutusta.”

Pyydä lisätietoja ja tarjous: sales@s2p.fi tai 040 – 717 9536 / Anne

Osallistu VIKA.FI kylttien suunnitteluun

Vastaa kyselyyn.

Olemme aloittaneet VIKA.FI nimellä kulkevan ilmoitusjärjestelmän kehityksen. Järjestelmä koostuu kolmesta osasta:

1) Fyysinen kyltti

Kyltti sijoitetaan kohteeseen, josta vikailmoituksia kerätään. Kyltti neuvoo kohteessa olevan ihmisen tekemään ilmoituksen havaitsemastaan viasta. Liitteenä oleva kuva havainnollistaa, millainen kyltti voisi olla. Kylttejä tullaan siis suunnittelemaan erilaisia mutta niissä kaikissa on sama sisältö:

 • VIKA.FI nettiosoite
 • Lyhyt kuvaus järjestelmästä tyyliin: ”Ilmoita vika tämän kohteen omistajalle toimimalla näin…”
 • Kohteen koodi, joka syötetään vika.fi sivulla, jotta ilmoitus kohdistuu oikein.
 • QR koodi, joka vie suoraan vikailmoituslomakkeeseen.

2) Mobiili sovellus

Sovelluksella työntekijät voivat laajemmin kirjata puutteita mutta myös kuittailla ilmoituksia korjatuiksi.

 • Sovelluksen määritys on vasta alussa, mutta ajtuksena on, että se tulee olemaan dramaattisesti yksinkertaistettu versio Safe to Play Inspectorista.

3) Tietokanta ja hallinnointi

Tietokanta on järjestelmän aivot ja sydän. Nettikäyttöliittymästä alueen omistaja voi hallinnoida ilmoituksia ja siirtää ne esim. Managementiin puuteilmoituksiksi. Täällä voi määrittää kuhunkin kohteeseen sen, mitä tietoa voi ilmoittaa. Esimerkiksi:

 • Painonappi ”Roskis on täynnä.”
 • Tekstikenttä vapaalle viestille.
 • Mahdollisuus ladata kuva liitteeksi.

Anna panoksesi suunnitteluun!

Nyt tässä varhaisessa vaiheessa pyydämme sinulta ajatusta kylttien tekniseen rakenteeseen ja ulkonäköön. Täytä alla oleva lomake niin huomioimme sen suunnittelussa! Kaikkien 26.3. mennessä palautteen antaneiden kesken arvotaan Ilkka Metsälän mestarillinen, Rovaniemelle sijoittuva esikoisdekkari “Taakka“.


Vika.fi tuotekehitykseen on saatu Eu-osarahoitteista kehittämisavustusta liittyen kylttien tuotteistamiseen sekä tietokannan ja sovelluksen koodaamiseen.

Ulkokuntolaitteiden turvallisuuteen uusi suunta

Kun ensimmäiset ulkokuntolaitteet tulivat markkinoille noin 10 vuotta sitten, niiden turvallisuus perustui joko peliareena- tai leikkivälinestandardiin. Molemmat olivat yhtä huonoja, sillä niissä ei ole vaatimuksia mekanismeille.

Saksalaiset ehtivät ensimmäisenä julkaisemaan oman kansallisen standardin DIN 79000, joka pian pakotettiin EN standardiksi numero 16630. Osa tuon standardin vaatimuksista oli/on ihan hyviä, mutta yksi on typeryydessään ylitse muiden: Se kieltää kategorisesti selkäliikkeet.

Kielto perustuu yhteen tutkimukseen, joka esittää millaista painetta selkärankaan kohdistuu nostoliikkeen aikana. Tutkimus ei ota lainkaan kantaa vammautumisen todennäköisyyteen, ihmisen kykyyn arvioida omaa kuntoaan tai selkäharjoittelun hyötyihin.

Aika muutokselle

Nyt on aloitettu standardin EN 16630 päivitys, jossa on Suomesta todella vahva osallistuminen. Työryhmän vetäjänä on Safe to Playstä Esa Junttila, sihteerinä YTL:stä Suvi Pasanen ja jäseninä on kotimaisia välinevalmistajia.

Ensimmäinen ja tärkein tavoite on sallia selkäharjoitteet.

Yksi ehdotus on ulkokuntoalueiden kategoriointi, joka määrittää alueen riskitason mukaisesti mm. että käyttäjiä

 • tiedotetaan riskeistä.
 • opastetaan oikeaan tekniikkaan.
 • suojataan riittävällä erotuksella esim. lasten leikkialueisiin.

Tällasiessa kategorioinnissa olisi mm. se etu, että välinevalmistajat voivat vapaammin tehdä sellaisia ulkokuntolaitteita, joissa voi oikeasti treenata!

Samalla suurempi vastuu kohdistuu alueiden suunnittelijoihin. Alueen suunnittelijahan suunnittelee kokonaisuuden, joka Suomen lainsäädännön mukaan on palvelu, jonka kokonaisturvallisuudesta vastaa alueen omistaja.

Samalla tavalla kuin jo nyt päiväkodin pihan suunnittelija ei sijoittaisi sinne verttiramppia tai bouldering seinää, tulevaisuudessa liikunta-alueen suunnittelijan pitää tietää alueen hyväksyttävä riskitaso ja valita ulkokuntolaitteet sen mukaan.

Safe to Play on ulkoalueiden turvallisuuden edelläkävijä. Vuodesta 2009 lähtien olemme kirjoittaneet alan perustietoteokset. Jo 2015 kehitimme tarkastajien koulutuksen, jonka on tähän mennessä käynyt noin 300 henkilöä noin 10 maasta. S2P sertifiointi on virallisesti hyväksytty Suomen lisäksi 48 muussa valtiossa ja se sisältää maailman ensimmäisenä juridisesti hyväksytyn riskinarvioinnin. Ekosysteemin täydensi viime vuonna julkaistu Inspector + Management niminen ulkoalueiden tarkastus, huolto ja hallinnointiohjelmisto.

Järkeä turvallisuuteen

Safe to Play perustettiin 2015. Siihen mennessä Suomessa oli koulutettu vuosia pelkästään sitä ajatusta, että standardin mukainen on turvallista ja standardin vastainen vaarallista. Näin jälkikäteen on helppo nähdä, miksi Safe to Playn uusi riskinarviointia korostava filosofia kohtasi hieman muutosvastarintaa. Tarkastajaluokka toisensa jälkeen kuitenkin oppi riskinarvioinnin ja nykyään vain harva kunta hyväksyy alueensa tarkastukset ilman riskinarviointia.

Hieman samaan tapaan ajatus siitä, että ulkokuntolaitteet saisivat tarjota kunnon vastuksen, ei nauti Euroopassa kovin laajaa hyväksyntää. Olemme kuitenkin varmoja siitä, että tulevaisuudessa ulkokuntoalueet tulevat tarjoamaan parempia lihasten harjoittelumahdollisuuksia.


Vain muutos on pysyvää

Ulkoalueiden turvallisuus on dynaaminen, joskus suorastaan turbulenttinen ala. Kuinka niin?

1) Standardit päivittyvät keskimäärin 8 vuoden välein. S2P sertifioinnin soveltamisalaan kuuluvia standardeja päivitetään siis keskimäärin kaksi vuodessa! Seuraava päivitys on tämän kirjoittamisaikaan julkaistava suljettujen leikkivälineiden, eli EN 1176-10 revisio. Nurkan takana omia revisioitaan odottavat peliareenastandardi EN 15312 ja liikuntavälineiden yleisten turvallisuusvaatimusten standardi EN 913.

2) Uusia tulkintoja julkaistaan, kun eri puolilla Eurooppaa standardeja käyttää tahoja, joista vähintään toinen on joustamaton. Tulkinta voi olla virallinen, jolloin se edustaa koko Euroopan näkemystä. Tai tulkinta voi olla yksityinen, ehkä yhden asiantuntijan, yhden välinevalmistajan tai vaikkapa yhden sertifioijan näkemys asiasta.

3) Juridiikka astuu peliin silloin tällöin, kun joku yksityinen henkilö kokee olevansa oikeutettu vahingonkorvaukseen. Tai ehkä vakuutusyhtiö päättää käyttää regressio-oikeuttaan ja vaatii alueen omistajalta korvausta heidän vastuullaan olleessa palvelussa sattuneesta vahingosta. Tälläkin hetkellä jotkut uskovat, että hiekoituksesta vastuussa olevan pitää aina korvata liukastuminen.

4) Käytänteet muuttuvat, kun se, mikä 20 vuotta sitten oli uusinta uutta, väistyy uusien ja tehokkaampien työkalujen tieltä. Esimerkiksi, paperille kirjoitetut tai Word dokumentille kasatut tarkastusraportit ovat enää vain alati harvenevan joukon käytössä.

5) Turvallisuusfilosofiat muuttuvat myös, vaikkakin hitaasti. Ensimmäisten jo 15 vuotta sitten käyttöönottamat riskinarviointimenetelmät saavat asteittain lisää tunnustusta. Ensimerkiksi standardissa EN 913 tulee olemaan uusi liite riskinarvioinnista. Ja siitä eurooppalaisesta teknisestä raportista, jonka mukaan tarkastajan tulee osata riskinarviointia, ollaan julkaisemassa maailmanlaajuisesti käytettävä tekninen spesifikaatio ISO 24665.

Kunnan, kaupungin, huoltoliikkeen, tms. turvallisuusvastaavalla on selvästikin kova työ pysyä ajan tasalla! S2P sertifiointi auttaa myös, sillä Safe to Play Encyclopedia kuuluu vuoden 2023 alusta lähtien kaikkiin vuosimaksullisiin sertifiointeihin ja Safe to Playn tarjoamat, S2P sertifioiduille ilmaiset täydennyskoulutukset tekevät merkittävimmistä muutoksista helposti ymmärrettäviä.

Olipa työnantajasi yksityinen tai julkinen ja tehtäväsi suuri tai pieni liittyen julkisten vapaa-ajanalueiden turvallisuuteen, olet tervetullut osaksi alati kasvavaa Safe to Play asiantuntijoiden joukkoa!

Huolto- ja tarkastusohjelman ABC

Yksi organisaation perustyökalu on vuosikello, jossa on oleelliset, vuosittaiset työt. Samankaltainen vuosikello toimii myös ulkovapaa-ajanalueiden huolto- ja tarkastusohjelmana.

EN 1176-7 standardi esittää, että leikkialueille tehtäisiin kolmen eri tason tarkastuksia. EN 1176-1 puolestaan esittää tarkastustiheydet.

 • Vuositarkastus alueen yleisen riskitason ja kunnon selvittämiseksi.
 • Toimintatarkastuksia ja rutiinihuoltoja 1 – 3 kk välein alueen toiminnan ylläpitämiseksi.
 • Silmämääräisiä tarkastuksia ja rutiinihuoltoja rikkinäisten rakenteiden havaitsemiseksi tiheimmillään jopa päivittäin.

Todellisuudessa vain harva alue on ympäri vuoden niin kovalla käytöllä, että tarkastuksia tarvittaisiin enempää kuin muutama per alue. Huoltosuunnitelman teko sopivassa laajuudessa on alueen turvallisuudesta vastaavan henkilön vastuu ja oikeus. Hän päättää, kuinka paljon minkäkin tason tarkastuksia tarvitaan.

Tyypillisen vapaa-ajanalueen huoltosuunnitelma voisi olla seuraava:

 • Silmämääräinen tarkastus helmikuussa.
 • Vuositarkastus toukokuussa.
 • Toimintatarkastus ja rutiinihuolto kesäkuussa, elokuussa ja lokakuussa.
 • Silmämääräinen tarkastus joulukuussa.

Safe to Play Management

Safe to Play Management ohjelmisto on suunniteltu ulkovapaa-ajanalueiden ylläpidon organisointiin. Aluereksiteri paikkatietoineen ja huoltosuunnitelma ovat järjestelmän ydin yhdessä korjaustoimenpiteiden hallinnan kanssa.

Huoltosuunnitelmapohjia voi luoda vapaasti tarpeen mukaan. Kullekin toimenpiteelle on nimenomainen päivämäärä sekä toleranssiarvo, joka määrittää sen, kuinka kauan ennen toimenpidepäivämäärää tehtävä näkyy työlistalla ja myös, kuinka monta päivää toimenpidepäivämäärän jälkeen tehtävä muuttuu punaiseksi; siis hertaa, että tehtävä on myöhässä.

Nyt heinäkuussa 2022, Management järjestelmään on toteutettu uusi toiminnallisuus: OFFSET.

Offset arvolla on helppo siirtää huoltosuunnitelman tehtäviä tietyn verran eteenpäin. Nimittäin, jos sama huoltosuunnitelma on määrätty vaikka 60 alueelle, ne kaikki avautuvat työlistalle yhtä aikaa. Offset arvolla tehtävien aktivoitumista voi porrastaa. Jos asettaa 20 alueelle offset arvoksi 7 päivää ja 20 alueelle, 14 päivää, niin kuudenkymmenen tehtävän avautuminen työlistalle porrastuu kolmen viikon ajalle.

Tarkastusten ja huollon merkitys

Huollon merkitys on helppo ymmärtää. Alue pysyy käyttökelpoisena, siistinä ja kestää pidempään.

Tarkastuksen yksi tarkoitus on kerätä tietoa alueen riskeistä. Jos tarkastaja osaa tehdä riskinarvioinnin, tämä tieto auttaa hallinnoijaa päättämään, mitkä puutteet korjataan nopeasti, mitkä vähän myöhemmin ja mitä ei lainkaan.

Hyvin toteutettu ja optimoitu huolto- ja tarkastussunniotelma vähentää hallinnoijan työn stressaavuutta, pitää alueet paremmassa kunnossa ja säästää organisaation rahaa.

Päivitä S2P Inspect** tasolle

S2P sertifioinnin saaman ISO 17024 akkreditoinnin myötä uudeksi vaatimukseksi tuli tehdä uusintakoe viiden vuoden välein. Viiden vuoden aika alkaa siitä, milloin viimeisin koe on suoritettu.

Esimerkiksi
Henkilö, joka sai Project sertifioinnin vuonna 2015 ja saavutti Inspect* tason vuonna 2019. Niinpä uusintakoe on vuonna 2024; siis viiden vuoden kuluttua viimeisimmästä kokeesta.

Koska suuri määrä S2P sertifioituja tulee tekemään uusintakokeen vuoden 2022 aikana, on meiltä kysytty mahdollisuudesta antaa S2P Inspect** tason näyttökoe nyt, kesällä 2022, jolloin uusintakoekeen teko siirtyisi vuodelle 2027.

Huomaa
Normaali tapa antaa S2P Inspect** näyttökoe on ilmoittautua siihen Safe to Play kaupan kautta.

Vastaukseksi näihin kyselyihin, olemme organisoimassa näyttökoekiertuetta 8.-10.6.2022. Tarkoituksena on suunnitella näytön vastaanottajan reitti siten, että kenenkään ei tarvitse ajaa näyttökokeen vuoksi enempää kuin 100 km.

Jos haluat antaa näyttökokeen tämän kiertueen puitteissa, tee tilaus täyttämällä tietosi alla olevaan lomakkeeseen 27.5.2022 mennessä. (Tilausehdot | Hinta 195€ alv 0 %). Ilmoittatua voi myöhemminkin, mutta kiertue järjestetään vain tähän mennessä ilmoittautuneiden perusteella.

Viherpäivien arvonta

Vuoden 2022 Viherpäivien messuaktiviteettina arvomme 20 kpl Safe to Play Inspector / Safe to Play Encyclopedia sovelluspalkintoa.

 • Safe to Play Inspector palkinto sisältää 10 aluemuistipaikkaa 3 vuoden ajaksi. Arvo 179 €.
 • Safe to Play Encyclopedia palkinto sisältää 3 vuotta lukuaikaa yhdelle käyttäjätunnukselle (max. 3 laitetta). Arvo 186 €.

Safe to Play Encyclopedia on monikeilinen tietosovellus, josta löydät kaiken leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuteen liittyvän tiedon. Aina luotettava, aina ajan tasalla!

Safe to Play Inspector on uusi tarkastussovellus, joka ohjeistaa ja nopeuttaa tarkastuksen tekoa ja luo raportin automaattisesti. Tämä sovellus on tarkastajien uusi paras ystävä!

Ehdot: Arvontaan on osallistuttava 30. huhtikuuta 2022 mennessä. Viisi palkintoa 20:stä jaetaan harkinnan mukaan tarpeensa perustelleille. Voittajille ilmoitetaan sähköpostitse. Palkinnon lunastaminen tapahtuu vastaamalla sähköpostiin 30.5.2022 mennessä ja ilmoittamalla Safe to Play käyttäjätilin käyttäjätunnuksen (luodaan osoitteessa user.s2p.fi). Tilin voi luoda vasta voiton varmistuttua tai palkinnon voi kytkeä olemassa olevaan tiliin. Palkinnon voi myös luovuttaa toiselle.

Safe to Play Inspector sovelluksen julkaisu

Päivitämme tähän Safe to Play Inspector sovelluksen julkaisun tietoja:

 • Google Play kaupassa julkaisu:
  Kyllä (18.4.2022).
 • Apple storessa julkaisu:
  Kyllä (20.4.2022).

Huomioita:

 • Sovelluksen ensimmäisessä julkaisuversiossa tarkastusraportti generoidaan Management järjestelmästä osoitteessa ins.s2p.fi, jonne kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin Inspector sovellukseen.
 • Myös Safe to Play Management on valmis ja käyttöönotot on aloitettu ensimmäisille asiakkaille.

Kohti vapaa-ajan alueiden keskitettyä turvallisuuden hallintaa

Useimmat meistä todennäköisesti ajattelee, että omassa tavassa hoitaa asioita on vähän, jos lainkaan, parantamisen varaa. Vaikka kukin mielellään ajattelisi ”outside the box”, todellisen luovuuden vaatima keskittyminen on ylellisyys, jota vain harvalla on.

Lisähaasteen oman toiminnan arvioimiseen tuo se, että rajoittunut ajattelu ja toiminta on yleensä helpompaa kuin kokonaisvaltainen.

Organisaatiotasolla on helppo kirjata tavoitteisiin toiminnan jatkuva parantaminen tavoitteina mm. että työntekijät voivat olla tyytyväisempiä, toiminta on laadukkaampaa ja resurssit saadaan tehoikkaimpaan käytöön.

Miten EN 1176 standardin lukemisesta alkanut turvallisuusasiantuntijan ura johti nykyiseen ajatteluun, jossa kaikki ulkovapaa-ajan alueet ovat saman järjestelmän piirissä?

Taso 1. Leikkivälineet

Valmistuin (Esa J, Safe to Play, TJ) vuonna 2002 ja menin töihin Lappsetin tuotekehitykseen.

Alussa turvallisuus oli sama kuin yksityiskohdat, jotka sovellettiin mitoituksen kautta. Pikkuhiljaa kokemus karttui ja muodostui käsitys siitä, miten suunnitellaan turvallisuusvaatimukset täyttäviä leikkivälineitä.

Jos itsetyytyväisyys koskaan oli ongelma, niin eroon siitä pääsi nopeasti, kun erään tuoteryhmän tuotteet joutuivat myyntikieltoon Tanskassa ja ymmärsin, että standardin mukainen ei ole sama kuin turvallinen.

Taso 2. Liikuntavälineet

Peliareenastandardin EN 15312 julkaisun myötä osallistumiseni standardien kirjoittamiseen laajeni liikuntavälineisiin. Oli helpotus huomata, että liikuntavälineissä pätee samat turvallisuusperiaatteet kuin leikkivälineissäkin; käyttäjät eivät ole vain lapsia ja käyttö on erilaista kuin leikkivälineiden.

Tämän myötä kehittyi ajatus, että leikki- ja liikuntavälineet ovat samaa tuoteryhmää; käyttäjät vain ovat erit. Eikä siinä ole mitään erikoista sillä onhan eri leikkivälineilläkin eri käyttäjät!

Taso 3. Leikki- ja liikunta-alueet

Usein kokonaisuus on osiensa summa. Mutta leikki- ja liikunta-alueet sisältävät kaikki alueen objektit vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ei siis voi ajatella, että väline, joka on yhdessä paikassa ”turvallinen” soveltuu mille tahansa alueelle!

Välineiden valinta, ikäryhmä, kapasiteetti, ympäristö, aluerakenteet ja niin edelleen, pitää kaikki ottaa huomioon, vaikka niille ei välttämättä ole erityisiä turvallisuusvaatimuksia. Miten se on mahdollista?

Riskinarviointi ei ole riippuvainen standardeista vaikkakin ne auttavat tunnistamaan vaarat ja esittävät vaatimuksia perustilanteisiin. Riskinarviointi on työkalu, joka todella vapauttaa luovuuden ja auttaa käyttämään maalaisjärkeä juridisesti hyväksyttävissä rajoissa.

Kun nyt kerran oli päästy ulos laatikosta, jota rajoittaa standardit, miksi jäädä leikki- ja liikunta-alueille?

Taso 4. Vapaa-ajanalueet

Kaikki vapaa-ajanalueet ovat hämmästyttävän samanlaisia. On käyttäjiä, on varsinainen toiminne ja on ympäristö. Osan riskeistä käyttäjä tunnistaa ja osaa ei välttämättä tunnista. Rakenteisiin pätee hyvin pitkälle samat turvallisuusperiaatteet ja niitä pitää huoltaa.

Kun kuoriutuu ulos laatikosta, joka rajoittaa ajattelun leikki- ja liikunta-alueisiin, avautuu maailma, jossa kaikki vapaa-ajanalueet ovat samankaltaisia. Kaikkia voi suunnitella samojen periaatteiden mukaan. Kaikkien vaarat voidaan tunnistaa ja riskit arvioida samoilla työkaluilla. Kaikkien huolto on loppujen lopuksi samanlaista.

Uusi tulevaisuus alkaa nyt

Edellä kuvattu ajattelutavan kehitys johti Safe to Play ekosysteemin kehittämiseen. Uusin Management järjestelmä mahdollistaa sen, että kuntien vapaa-ajanalueet voidaan tuoda yhden turvallisuudenhallintajärjestelmän sisään. Käytetään siis hyväksi yli 20 vuoden aikana hankittua osaamista leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden hallinnasta ja tuodaan järjestelmään mukaan kaikki vapaa-ajanalueet: Ulkoilureitit, kuntoportaat, uimarannat, nuotiopaikat ja vaikka kelkkareititkin! On aika muuttaa ajattelua. Uusi teema on: ”Vapaa-ajan alueiden keskitetty turvallisuuden hallinta.