“Eihän sertifiointi ole pakollinen!”

Tätä lausahdusta on kuultu aina toisinaan ja sen alkuperää voi vain arvailla. Väite itsessään on totta. Mutta rivien välissä esitetty ajatus, että sertifiointia ei kannata hankkia, ei voisi olla kauempana totuudesta!

Erilaiset sertifikaatit ja pätevyydet ovat olennainen osa henkilön ammatillista kehitystä ja yritysten kilpailukykyä. Ne eivät ainoastaan todista osaamistasoa, vaan myös avaavat ovia uusiin mahdollisuuksiin ja markkinoihin. S2P-sertifioinnin kautta ammattilaiset voivat esittää pätevyytensä sekä kotimaassa että kansainvälisesti, 49 eri valtiossa mukaan lukien koko Eurooppa.

Kolme merkittävää syytä hankkia S2P sertifiointi

Lue S2P-sertifioinnin keskeisistä eduista ja niiden merkityksestä kaikille osapuolille – sertifioidulle henkilölle, heidän työnantajalleen sekä turvallisuuspalvelun tilaajalle.

1) Todiste pätevyydestä

S2P-sertifioinnin merkittävin etu on sen tarjoama todiste pätevyydestä. Kun ammattilainen voi esittää kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin, se helpottaa uusille markkinoille pääsyä ja uusien asiakassuhteiden luomista.

Erityisesti silloin, kun tilaaja ei tunne sertifioitua henkilöä entuudestaan, sertifikaatti toimii luotettavana viestinä ammattitaidosta.

Lisäksi sertifikaatti mahdollistaa positiivisen riskinarvioinnin, mikä on erityisen tärkeää turvallisuuspalveluita tarjottaessa.

2) Pätevyyden ylläpito ja edut

Ammattitaidon ylläpito on yhtä tärkeää kuin sen hankkiminen!

S2P-sertifiointijärjestelmä tukee jatkuvaa oppimista ja kehitystä tarjoamalla täydennyskoulutuksia, jotka varmistavat sertifioitujen henkilöiden pysyvän ajan tasalla alansa uusimmista standardeista ja käytännöistä. Alennus S2P sertifioiduille jopa -100 %!

Lisäksi Encyclopedia- ja Inspector-sovellukset tarjoavat arvokkaita resursseja ja työkaluja, jotka auttavat ammattilaisia päivittäisessä työssään ja haasteiden ratkaisemisessa. Näiden vuosilisenssien yhteisarvo 142 € sisältyy S2P sertifioinnin vuosimaksuun, joka on vuonna 2024 vain 118 €!

Tarvittaessa sertifioitujen henkilöiden on mahdollista saada edullisesti apua ja neuvontaa, ja he pääsevät hyödyntämään uutuuksia etuhintaan. Hinta S2P sertifioiduille vain 20 € / 15 min!

3) Kaikki osapuolet hyötyvät

S2P-sertifioinnin hyödyt eivät rajoitu vain sertifioituun henkilöön. Myös työnantajat hyötyvät, sillä sertifioitu henkilöstö lisää yrityksen uskottavuutta ja kilpailukykyä.

Turvallisuuspalveluiden tilaajat kuten kunnat ja kaupungit puolestaan voivat luottaa siihen, että heille tarjotut palvelut ovat korkealaatuisia ja että työn tekijät ovat päteviä ja ammattitaitoisia.

S2P sertifioinnin tarjoamat edut ovat moninaiset ja ulottuvat laajalle ammatillisessa kentässä. Se ei ainoastaan vahvista yksittäisen ammattilaisen asemaa ja pätevyyttä, vaan myös tukee laajasti Suomen viheralaa ja sen kehitystä kohti entistä laadukkaampia ulkoilualueita.

Tutustu sertifiointi- ja koulutuspaketteihin

Maksuton tilauspalvelu vain S2P sertifioituja työllistäville yrityksille