Testaa tietosi – vastaukset 9/9

Tässä ja 8:ssa muussa Testaa tietosi -tägillä varustetussa Tietoiskussa on vastaukset Esapedista löytyvän Testaa tietosi testin kaikkiin kysymyksiin.


 • EN 1176 standardien lisäksi julkisia leikki- ja liikunta-alueita suunniteltaessa ja tarkastettaessa on tunnettava seuraavat liikuntavälinestandardit: ”Peliareenat” EN 15312, ”Lihaskuntovälineet” EN 16630, ”Jalkapallomaalit” EN 16579, ”Skeitti” EN 14974, ”Parkour” EN 16899 ja ”Kiipeilyseinät” EN 12572.
 • Sormen kiinnijuuttuminen testataan yli 100 cm korkeudessa olevissa aukoissa. Kielletty aukkokoko on Ø8 … Ø25 mm.
 • Vartalon kiinnijuuttuminen testataan yli 60 cm korkeudessa olevista aukoista. Aukon tulee olla sellainen, että siitä ei mahdu läpi kumpikaan pieni testikoetin, joiden koot ovat 89 x 157 mm ja Ø130 mm. Jos aukko on suurempi kuin kumpi tahansa näistä, sen tulee olla suurempi kuin Ø230 mm. Näin ollen esimerkiksi 120×120 mm suuruinen aukko on ok, sillä kumpikaan pienistä testikoettimista ei mene siitä läpi.

Artikkeleiden hakemisto

Testaa tietosi – vastaukset 8/9

Tässä ja 8:ssa muussa Testaa tietosi -tägillä varustetussa Tietoiskussa on vastaukset Esapedista löytyvän Testaa tietosi testin kaikkiin kysymyksiin.


 • Siinä missä karusellissa on loogista välttää muotoja, joihin vaate voisi juuttua, katoilla voisi olettaa olevan vain vähän tarvetta vaatteen kiinnijuuttumisen testaamiseen. Kuitenkin EN 1176 vaatii, että katot testataan hupparinarutesterillä.
 • Vaatteen kiinnijuuttuminen testataan hupparinarutestillä liukumäissä, palomiehentangoissa ja katoissa. Lisäksi karusellin käyttäjäpaikkojen tulisi olla muotoiltu niin, ettei vaatteen kiinnijuuttumista tapahtuisi. Tuskin missään leikkivälineessä vaatteen kiinnijuuttuminen on suotavaa, mutta edellä mainittujen lisäksi ainakaan EN 1176 standardit eivät vaatteen kiinnijuuttumisesta puhu.
 • EN 1176 sarjaan kuuluu useita standardeja. Osa 1 (eli EN 1176-1) käsittelee kaikkia leikkivälineitä. Osa 2 käsittelee keinuja, osa 3 liukumäkiä, osa 4 köysiratoja, osa 5 karuselleja, osa 6 keinumisvälineitä, osa 10 suljettuja leikkivälineitä ja osa 11 kolmiulotteisia kiipeilyverkkoja. Lisäksi osa 7 käsittelee kausitarkastuksia. Osia 8 ja 9 ei ole koskaan tehty valmiiksi.

Artikkeleiden hakemisto

Testaa tietosi – vastaukset 7/9

Tässä ja 8:ssa muussa Testaa tietosi -tägillä varustetussa Tietoiskussa on vastaukset Esapedista löytyvän Testaa tietosi testin kaikkiin kysymyksiin.


 • Luonnon kiertokulussa lahottajasieni syö kuolleen puun selluloosaa kunnes siitä ei ole enää mitään jäljellä. Kaikki puulajit lahoavat; toiset nopeammin, toiset hitaammin. Kotimaisista puulajeista lehtikuusi ja männyn sydänpuu ovat kohtuullisesti lahoa kestäviä kun taas lehtipuulajit yleensä lahoavat nopeimmin. Puurakenteissa lahoa voi estää joko pitämällä puun kosteuden niin alhaisena, että lahottajasieni ei voi syödä sitä tai myrkyttämällä puun niin, että lahottajasieni kuolee.
 • Muovit, sellaisina kuin ne nähdään, ovat sekoitteita muovin raaka-aineesta, väristä sekä lisäaineista. Yksi tärkeä lisäaineryhmä on UV suoja-aineet, jotka suojaavat sekä väriä haalistumasta, että varsinaista raaka-ainetta haurastumasta auringon valon vaikutuksesta. UV suoja-aine värille voi olla eri kuin raaka-aineelle. Näin ollen voi olla, että väriltään haalistunut muoviosa on vielä rakenteellisesti kestävä.
 • Karusellistandardi EN 1176-5 esittää, että karusellin käyttäjäpaikkojen tulisi olla rakennettu niin, että käyttäjän vaatteet eivät juutu. Tämän testaamiseen ei kuitenkaan käytetä niin sanottua hupparinarutestiä, mikä on testimenetelmänä erittäin vaativa ja jonka saa jumiin moneen sellaiseen muotoon, joka välttämättä ei ole varsinainen vaatteen kiinnijuuttumisriski.

Artikkeleiden hakemisto

Testaa tietosi – vastaukset 6/9

Tässä ja 8:ssa muussa Testaa tietosi -tägillä varustetussa Tietoiskussa on vastaukset Esapedista löytyvän Testaa tietosi testin kaikkiin kysymyksiin.


 • CE merkki on valmistajan ilmoitus viranomaisille, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. EN 1176 standardit eivät ole ”Euroopan unionin vaatimuksia” vaan vapaaehtoisia standardeja, joihin kuluttajaturvallisuuslaki viittaa keinona arvioida palvelun turvallisuutta. Näin ollen ainakaan toistaiseksi leikkivälineitä ei tule CE merkitä.
 • Leikkialueella tarvitaan aluekyltti, jossa on monenlaista tietoa kuten esimerkiksi alueen osoite, yleinen hätänumero 112 ja ylläpitäjän puhelinnumero, johon voi ilmoittaa esimerkiksi jos jotain on rikki. Kun nämä tiedot ovat aluekyltissä, itse välineeseen tulevassa kyltissä riittää kyseisen välineen tiedot.
 • 2000-luvun alussa keinuketjuissa siirryttiin kuumasinkityistä ketjuista ruostumattomiin, joiden pinta on sileämpi ja ulkonäkö totta kai siistimpi. Ruostumattomalla teräksellä on kuitenkin yksi heikkous verrattuna kuumasinkittyyn ketjuun. Se on pehmeämpää ja kuluu joissain olosuhteissa merkittävästi nopeammin.

Artikkeleiden hakemisto

Testaa tietosi – vastaukset 5/9

Tässä ja 8:ssa muussa Testaa tietosi -tägillä varustetussa Tietoiskussa on vastaukset Esapedista löytyvän Testaa tietosi testin kaikkiin kysymyksiin.


 • Kaikkien karusellien putoamiskorkeus on aina vähintään 100 cm. Putoamiskorkeus on korotettu samaan tapaan kuin liukumäen poistumisosalla. Yli 100 cm putoamiskorkeus tulee vain riipuntakarusellille, jonka kahvat on yli 250 cm korkeudessa tai istuinkarusellille, jonka istuimet käyvät yli 100 cm korkeudessa. Poislukien tällaiset, muiden karusellien putoamiskorkeus on aina 100 cm.
 • Keinun putoamiskorkeus määräytyy keinuketjun puomivälin korkeudesta keinuistuimen ollessa ala-asennossa. Keinuistuimen pinta on istuintyypistä riippuen 38 … 55 cm korkeudessa. Ketjun pituus on lyhimmilläänkin noin 150 cm, mutta yleensä 200 cm tai hieman yli. Näin ollen keinun putoamiskorkeus vaihtelee istuin- ja runkotyypin mukaan hieman vajaasta 120 cm:stä aina yli 150 cm:iin tai joissain hurjan pitkillä ketjuilla varustetuissa keinussa jopa lähes 300 cm:iin. Ainoastaan yläpuomittomat, hyvin lyhyillä ketjuilla varustetut keinut ovat putoamiskorkeudeltaan 100 cm, minkä ansiosta ne voi asentaa esimerkiksi kivituhkalle.
 • EN 1177 standardi muuttui vuonna 2008 niin, että enää se vain määrittää testimenetelmän, millä testataan alustan iskunvaimennus. Hyvin harva enää tarvitsee tätä standardia. Sitä ei tarvitse enää esittää leikkivälineiden tarjouspyynnöissä eikä viittausta siihen tietenkään laiteta minkään leikkivälineen tuotekylttiin.

Artikkeleiden hakemisto

Testaa tietosi – vastaukset 4/9

Tässä ja 8:ssa muussa Testaa tietosi -tägillä varustetussa Tietoiskussa on vastaukset Esapedista löytyvän Testaa tietosi testin kaikkiin kysymyksiin.


 • Skeitti-alueiden riskitaso saa olla merkittävästi korkeampi kuin leikkialueiden. Iskunvaimennusta ei luonnollisestikaan vaadita. Iskunvaimennuksen puutteen aiheuttaman riskin kompensoimiseksi yli 150 cm korkuinen skeitti-obstaakkeli tulee varustaa 120 cm korkuisella umpikaiteella.
 • Täysin kovalle alustalle, kuten betonille, saa EN 1176:n mukaan asentaa sellaisia leikkivälineitä, joissa ei ole pakotettua liikettä ja joiden putoamiskorkeus on alle 60 cm. Liukumäkeä ei saa koskaan asentaa kovalle alustalle. Ensinnäkin siinä on pakotettua liikettä ja toiseksi liukumäen poistumisalueen putoamiskorkeus on aina 100 cm riippumatta siitä, kuinka korkea liukumäki on.
 • Hiekkalaatikossa ei ole pakotettua liikettä ja sen putoamiskorkeus määräytyy reunalaudan korkeuden mukaan. Yleensä putoamiskorkeus on alle 60 cm, joten hiekkalaatikon saa asentaa täysin kovalle alustalle.

Artikkeleiden hakemisto

Testaa tietosi – vastaukset 3/9

Tässä ja 8:ssa muussa Testaa tietosi -tägillä varustetussa Tietoiskussa on vastaukset Esapedista löytyvän Testaa tietosi testin kaikkiin kysymyksiin.


 • Lihaskuntovälineelle määritetään harjoittelutila ja liikkumistila. Liikkumistilan voi ajatella vastaavan leikkivälineen turva-aluetta. Harjoittelutilan puolestaan voisi ajatella olevan sukua leikkivälineen vapaalle tilalle, mutta se ei ole sama asia. Harjoittelutila saa limittyä toisen tuotteen liikkumistilan kanssa, mutta se ei saa limittyä toisen tuotteen rungon eikä toisen tuotteen harjoittelutilan kanssa.
 • Kun turva-alueeseen kohdistuu pakotettua liikettä, se ei saa limittyä toisen tuotteen turva-alueen kanssa. Pakotettua liikettä on esimerkiksi keinuminen ja liukuminen. Riippuminen tai kiipeily eivät ole pakotettua liikettä, joten näitä toimintoja sisältävien leikkivälineiden turva-alueet saavat limittyä.
 • Ennen vuotta 2008 keinumisvälineen liikettä ei katsottu pakotetuksi liikkeeksi, mutta tuolloin julkaistun standardin EN 1176-1:2008 mukaan keinumisvälineen liikekin on pakotettua. Niinpä toistaiseksi keinumisvälineiden turva-alueet eivät saa limittyä.

Artikkeleiden hakemisto

Testaa tietosi – vastaukset 2/9

Tässä ja 8:ssa muussa Testaa tietosi -tägillä varustetussa Tietoiskussa on vastaukset Esapedista löytyvän Testaa tietosi testin kaikkiin kysymyksiin.


 • Yhden keinuistuimen turva-alue on leveydeltään 175 cm. Mutta jos istuin on leveämpi kuin 50 cm, turva-alue levenee vastaavasti. Myös Keinun turva-alueen pituus riippuu välillisesti istuintyypistä. Yleensä istuin asennetaan käytettävyyden vuoksi minimikorkeuteen. Koska rengasistuimen maavaran tulee olla 40 cm, on istuinpinta noin 55 cm korkeudessa. Lautaistuimen maavara puolestaan tulee olla vain 35 cm joten sen istuinpinta on yleensä hieman alle cm korkeudessa. Ketjun pituus (L) mitataan istuinpinnasta laakerikeskiöön ja ketjun pituus vaikuttaa suoraan turva-alueen pituuteen kaavalla Turva-alueen pituus = L x 0,867 + 225 cm.
 • Pois lukien tyypit 5 ja 6, keinumisvälineen turva-alueen laajuus on 100 cm mitattuna tuotteen liikeradan äärilaidasta.
 • Turva-alueen laajuus (X) määräytyy putoamiskorkeudesta (Y) ja se lasketaan kaavalla X = 2/3Y + 50 cm. Kun kiipeilyvälineen suurin sallittu putoamiskorkeus on 300 cm, kiipeilytelineen turva-alueen laajuudeksi voidaan vaatia maksimissaan 250 cm.

Artikkeleiden hakemisto

Testaa tietosi – vastaukset 1/9

Esapedista löytyy Testaa tietosi testi, joka koostuu 30:stä kyllä/ei -kysymyksestä, joista 10 valitaan satunnaisesti aina yhteen testiin. Omien valintojen jälkeen näkee tuloksen, mutta ei sitä, mitkä kysymykset meni oikein ja mitkä väärin. Tämä voi olla turhauttavaa jos yrittää saada täydet pisteet eikä tiedä mikä meni väärin…

Tässä ja 8:ssa muussa Testaa tietosi -tägillä varustetussa Tietoiskussa on vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Näitä tietoiskuja julkaistaan kahdesti viikossa alkaen tästä ja päättyen 23.2.2016.


 • Huvimajan katonrajassa saattaa olla rako, joka leikkivälineessä olisi kielletty. Jos aukko on sellainen, että lapsi voi helpohkosti sen saavuttaa, niin riski on ilmeinen. Mutta koska kyseessä ei ole leikkiväline, leikkivälineen turvallisuusvaatimuksia ei sellaisenaan sovelleta.
 • Pään kiinnijuuttuminen testataan aukoissa, joiden alareuna on yli 60 cm korkeudessa. Jos on tasanne esimerkiksi 70 cm korkeudessa, tasanteelle johtavien portaiden ylinkin aukko on mitä ilmeisimmin joko pienempi kuin 89 mm, tai sen alareuna on alle 60 cm korkeudessa.
 • EN 1176-5 esittää hämmentävän kokoelman kuvia ja määrityksiä karusellin maavaralle. Yleisimmän karusellityypin, B-tyypin tasokarusellin, maavaran tulee olla yli 60 mm, mutta alle 110 mm. A-tyypin istuinkarusellin maavaran tulee olla vähintään 40 cm. Riipuntakarusellin maavaran tulee olla vähintään 180 cm ellei otteet ole joustavia. E-tyypin karuselli on suuri, vinossa oleva kiekko, jonka alapinnan tulee olla täysin sileä ja maavaran joko 30 cm tai 40 cm riippuen siitä, onko alustamateriaali irtonaista tai kiinteää. Varsinaisesti pään kiinnijuuttumista ei karusellin maavarassa kuitenkaan huomioida.

Artikkeleiden hakemisto