Putoamiselta suojaaminen

Leikkivälineiden tasot on varustettava putoamiselta suojaavalla rakenteella, kun helppopääsyisyys ja tasokorkeus sitä vaatii.

Helppopääsyinen, yli 60 cm korkuinen taso tulee varustaa umpikaiteella. Vaikeapääsyinen, yli 100 cm korkuinen taso tulee varustaa kaideputkella ja yli 200 cm korkuinen, umpikaiteella.

Loivaan leikkielementtiin johtava aukko saa olla korkeintaan leikkielementin levyinen. Jyrkkään leikkielementtiin saa johtaa joko 50 cm levyinen vapaa aukko tai 120 cm korkuinen kaideputkella varustettu aukko. Kaideputkella varustettu aukko ei kuitenkaan saa olla leveämpi kuin jyrkkä leikkielementti, johon aukko johtaa.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 4.1.7. Putoamiselta suojaaminen.

Luoksepäästävyys

Standardi EN 1176-1 esittää mustavalkoisen jaon välineiden helppo- ja vaikeapääsyisille osille. Vaikka usein ajatellaan, että kiipeilyvälineiden tulee olla vaikeapääsyisiä, mikään vaatimus ei sano niin.

Sillä, onko jokin taso helppopääsyinen vai ei, on suuri merkitys. Helppopääsyinen taso tulee varustaa umpikaiteella aina kuin sen korkeus on yli 60 cm. Vaikeapääsyinen puolestaan vaatii umpikaiteen vasta 200 cm korkeudessa ja 100 cm korkeuden yläpuolella riittää kaideputki.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 4.1.6. Luoksepäästävyys.

Umpikaiteen korkeus

Tämä tuote sijaitsee (tai sijaitsi pari vuotta sitten) Riikassa. Kauempaa katsoen mikään ei vaikuttanut tavallisuudesta poikkeavalta, mutta kun nousin sillalle, huomasin että kaiteiden korkeus oli tuskin yli 40 cm.  Lattian pinta on nimittäin ylempänä kuin seinän alareuna.

EN 1176 vaatii umpikaiteelta 70 cm korkeuden. Jotta umpikaide suojaisi ylihorjahtamiselta, sen tulee olla vähintään yhtä korkea kuin sitä vasten horjahtavan henkilön painopisteen sijainti. Eli kuinka korkea? Seuraavat mitat ovat antropometrisista mittataulukoista:

  • 5-vuotias: 61 – 68 cm
  • 8-vuotias: 68 – 77 cm
  • 12-vuotias: 78 – 91 cm
  • 18-vuotias: 88 – 106 cm

Yksinkertainen johtopäätös on, että EN 1176:n antamat umpikaiteen korkeusvaatimukset ovat hyvin maltillisia eikä niistä pidä tinkiä lainkaan.

Artikkeleiden hakemisto