Putoamiselta suojaaminen

Leikkivälineiden tasot on varustettava putoamiselta suojaavalla rakenteella, kun helppopääsyisyys ja tasokorkeus sitä vaatii.

Helppopääsyinen, yli 60 cm korkuinen taso tulee varustaa umpikaiteella. Vaikeapääsyinen, yli 100 cm korkuinen taso tulee varustaa kaideputkella ja yli 200 cm korkuinen, umpikaiteella.

Loivaan leikkielementtiin johtava aukko saa olla korkeintaan leikkielementin levyinen. Jyrkkään leikkielementtiin saa johtaa joko 50 cm levyinen vapaa aukko tai 120 cm korkuinen kaideputkella varustettu aukko. Kaideputkella varustettu aukko ei kuitenkaan saa olla leveämpi kuin jyrkkä leikkielementti, johon aukko johtaa.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 4.1.7. Putoamiselta suojaaminen.