Luoksepäästävyys

Standardi EN 1176-1 esittää mustavalkoisen jaon välineiden helppo- ja vaikeapääsyisille osille. Vaikka usein ajatellaan, että kiipeilyvälineiden tulee olla vaikeapääsyisiä, mikään vaatimus ei sano niin.

Sillä, onko jokin taso helppopääsyinen vai ei, on suuri merkitys. Helppopääsyinen taso tulee varustaa umpikaiteella aina kuin sen korkeus on yli 60 cm. Vaikeapääsyinen puolestaan vaatii umpikaiteen vasta 200 cm korkeudessa ja 100 cm korkeuden yläpuolella riittää kaideputki.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 4.1.6. Luoksepäästävyys.