Ulkoalueiden innovatiivinen hallinnointiohjelmisto

Safe to Play on kehittänyt uudet sovellukset ulkoalueiden töiden raportointiin ja hallintaan. Modernien toimisto- ja mobiilisovellusten peruskäyttö on helppoa ja mukautuu toiminnan laajuuteen. Järjestelmä on suunniteltu kuntien ja rakennusliikkeiden päivittäiskäyttöön ja se sisältää töiden aikataulutuksen, ohjeet, raportoinnin ja kerättyjen tietojen analyysit. Edelleen aktiivisessa kehityksessä oleva ohjelmisto kattaa leikki- ja liikunta-alueet, uimarannat ja retkeilyreitit.

Kaksi sovellusta, yksi järjestelmä

Safe to Play Management järjestelmä toimii yhdessä Safe to Play Inspector mobiilisovelluksen kanssa.

Tietokoneella toimivassa käyttöliittymässä alueille asetetaan mm. huoltosuunnitelmat ja suunnitellaan raportoitujen korjaustarpeiden jatkotoimenpiteet. Suunnittelun tueksi järjestelmä näyttää kerättyjen tietojen yhteenvedot. Muita ominaisuuksia ovat mm. aluetietojen ja ohjeiden räätälöinti.

Kaikilla mobiililaitteilla toimivan Inspector sovelluksen avulla kenttätyöntekijä mm. navigoi kohteeseen, näkee aluetiedot, valitsee tehtävän työn ja raportoi työn tehdyksi.

Safe to Play on tunnettu leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuusasiantuntija. Tämä osaaminen on siirretty Management järjestelmän sisäänrakennettuun tarkastusohjeistoon, joka räätälöityy automaattisesti objekteille määritettyjen ominaisuuksien perusteella. Ohjeisto parantaa tarkastuksen laatua ja opettaa tekijäänsä.

Laajan taustatyön tulosta

Safe to Play on kouluttanut vuodesta 2015 lähtien satoja leikki- ja liikunta-aleuiden huoltohenkilöitä, suunnittelijoita, hallinnoijia ja tarkastajia. Koulutuksissa kävi ilmi, että perinteiset rakennusten huoltoon ja projektien vetoon kehitetyt järjestelmät soveltuvat huonosti ulkovapaa-ajanalueisiin, joissa työn laatu ja turvallisuus on tärkeällä sijalla.

Safe to Play koulutukset ja S2P sertifiointi tekivät työntekijöistä päteviä, mutta heiltä puuttui tehokkaat työkalut. Tietojen kerääminen kentällä ja vaatimukset täyttävän raportin laatiminen oli teknisesti haastavaa ja aikaa vievää. Järjestelmän suunnittelu ja palvelumuotoilu aloitettiin sidosryhmien kanssa 2017 ja varsinainen koodaus 2020. Ensimmäinen versio julkaistiin keväällä 2022 ja toinen versio nyt, keväällä 2023.

Toimitusjohtaja Esa Junttila kertoo: ”Kehitystyö on ollut haastavaa mutta antoisaa. Olemme oppineet mitä kuntien arkityö pahimmillaan ja parhaimmillaan on, ja luoneet työkalun, joka on käyttäjälähtöinen. Lisäksi edullinen hintamme mahdollistaa hankinnan haastavissakin talousolosuhteissa jopa ilman erityistä budjetointia ja raskasta kilpailutusta.”

Pyydä lisätietoja ja tarjous: sales@s2p.fi tai 040 – 717 9536 / Anne