Välineiden rakenteellinen kestävyys

Rakenteellisen kestävyyden tarkastaminen on haastavaa. Standardeissa on kyllä täsmälliset testimenetelmät, mutta niitä ei saa tehdä enää asennuksen jälkeen. Standardin testit ovat tyyppitestejä, joissa on suuret varmuuskertoimet ja jotka saattavat vaurioittaa rakennetta. Kenttäolosuhteissa tarkastajan tulee rakennetta rikkomattomin keinoin arvioida välineen riittävä lujuus.

Leikkivälineiden yleinen rakenteellisen lujuuden testaaminen perustuu käyttäjämäärän määrittämiseen ja sen mukaisella kuormalla testaamiseen. Erityisiä rakenteellisen lujuuden testejä on muun muassa keinulle, köysiradalle ja karusellille.

Ulkokuntoilu- ja parkour-välineille on leikkivälineiden testimenetelmän kaltainen, mutta hieman erisuuruisilla painoilla tehtävä testi. Lisäksi kaikille liikuntavälineille on omia, erityiset rakenteellisen lujuuden testinsä, jotka liittyvät muun maussa iskunkestävyyteen ja stabiliteettiin.

Standardissa mainittujen testien lisäksi välinevalmistajat tekevät omia testejään, sillä välineiden on kestettävä kaatumatta, rikkoutumatta ja liiaksi huojumatta rajuakin käyttöä.

Rakenteellinen lujuus on sekä laatu- että turvallisuustekijä!

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 3.2. Välineiden rakenteellinen kestävyys.