Materiaalit ja liitokset

Leikki- ja liikunta-alueiden tarkastajien pätevyyttä käsittelevän teknisen raportin mukaan toiminnallisia ja vuositarkastuksia tekevillä tulisi olla korkea tietotaso välineiden teknisistä ominaisuuksista. Tämä sisältää perustiedon materiaaleista. Jokaisella materiaalityypillä (puu, muovit ja metallit) on omat vahvuutensa ja heikkoutensa mitkä on huomioitava sekä tarkastuksissa että huollossa.

Huonosti tehty, heikko tai heikentynyt liitos voi vaarantaa välineen rakenteellisen lujuuden, vaikka itse komponentit olisivat uudenveroiset. Elektrolyyttinen korroosio on suhteellisen yksinkertainen asia, mutta huomiotta jätettynä voi vaarantaa koko välineen rakenteellisen lujuuden.

Laatu näkyy yksityiskohdissa ja viimeistelyssä. Huolellinen viimeistely on myös osa välineen kokonaisturvallisuutta.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 3.1. Materiaalit ja liitokset.