Pieteikums sertifikācijai

Oficiālais pieteikums sertifikācijai tiek veikts, sniedzot pieprasīto personas informāciju vietnē user.s2p.fi un aizpildot “Es piekrītu noteikumiem”, kas attiecas uz šeit minētajiem S2P sertifikācijas noteikumiem. Sniegtā personas informācija tiek glabāta Safe to Play Oy personas datu reģistrā (Privātuma politika) un daļēji publicēta vietnē s2p.fi:

  • Sertifikācijas kods, vārds, e-pasts, darba devējs

Sertifikācijas eksāmenus var kārtot jebkurā reģistrētā eksāmenā, kas tiek organizēts, piemēram, saistībā ar S2P partneru apmācībām.

Sertifikācijas eksāmenus var kārtot jebkurā reģistrētā eksāmenā, kas tiek organizēts, piemēram, saistībā ar S2P partneru apmācībām.

S2P sertifikācijas noteikumi

Maksājumi

Sertificētā persona piekrīt maksai saskaņā ar cenrādi, kas ietver piem. gada sertifikācijas maksu, eksāmenu maksu, atbildes uz konsultāciju pieprasījumiem un apkalpošanas izdevumus.

Katrs eksāmens ir vienreizējs un dalības maksa attiecas tikai uz vienu eksāmenu neatkarīgi no eksāmena rezultāta. Ja nav norādīts citādi, apmācības+sertifikācijas komplektā ir iekļauts viens eksāmens katrā eksāmena līmenī.

Ikgadējā sertifikācijas maksa un citas uzkrātās maksas parasti tiek iekasētas vienu reizi katra gada beigās. Pirmajā gada rēķinā tiek iekļauts arī laiks no eksāmena līdz gada beigām.

Pretendenta tiesības

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības

  • piedalīties eksāmenos, kas saistīti ar sertifikācijas līmeni.
  • objektīvi tikt novērtētam.

Ja pretendents neiztur eksāmenu, viņam ir tiesības

  • saņemt padomu, kā sagatavoties atkārtotai pārbaudei.
  • veikt atkārtotu eksāmenu, tiklīdz tas ir iespējams.

Pretendentam ir tiesības anulēt savu pieteikumu, paziņojot par to sales@s2p.fi, un saņemt samaksas atmaksu pārdošanas noteikumu ietvaros.

Pieteikuma iesniedzējs apņemas nekādā veidā nekopēt sertifikācijas jautājumus un nedalīties ar informāciju ar citiem. Neatļauta jautājumu koplietošana var novest pie maksas, lai segtu izmaksas no darba laika, kas nepieciešams nopludināto jautājumu pārskatīšanai atbilstoši apkalpošanas izmaksām.

Sertificētās personas pienākumi

Sertificētā persona nodrošina aktuālu, funkcionējošu un aktīvi izmantojamu kontaktinformāciju savā lietotāja profilā user.s2p.fi. Jo īpaši svarīga informācija par darba devēja maiņu, kas tiek ierakstīta personas informācijas profilā, lai rēķins par ikgadējo sertifikācijas maksu tiktu nosūtīts uz pareizo adresi, neiekasējot biroja nodevas.

Sertificētajai personai ir jābūt atļaujai iegādāties sertifikācijas pakalpojumu no S2P sertifikācijas. Ja nekas cits netiek paziņots, gada rēķins tiek adresēts uzņēmumam, kas ir norādītais darba devējs katra gada 30. septembrī.

Ja sertifikācija tiek pārtraukta, par to ir jāpaziņo vietnē user.s2p.fi līdz esošā gada 30. septembrim.

Gada rēķins ir jāapmaksā laicīgi, lai izvairītos no apkalpošanas izmaksām par sertifikācijas deaktivizēšanu un vēlāku tās aktivizēšanu.

Katra gada sertifikāta logotipu var lejupielādēt uzreiz pēc gadu mijas no katras sertificētās personas profila vietnes user.s2p.fi. Jāizvairās no vecu logotipu izmantošanas.

Sertifikātu nedrīkst izmantot maldinošā veidā, piem. apgalvojot, ka tas ir plašāks rādītājs par sertificētās personas spējām, nekā tas, ko apliecina sertifikāta apjoms. Īpaši sertificētai personai ir jānodrošina, lai darba devējs neapgalvotu, ka darbinieka sertifikāts apliecina uzņēmuma darbības kvalitāti kopumā.

Sertifikātu nedrīkst izmantot tādā veidā, kas izraisa sertificētāja sliktu reputāciju.

Ja sertifikācija tiek pārtraukta, sertifikātu nevar izmantot, pat ja dokumentā ir norādīts ilgāks derīguma termiņš.

Sertificētā persona ir atbildīga par nepieteikšanos sertifikācijai vai tās pārtraukšanu, ja persona vairs neatbilst šādām ISO / IEC 17024  standarta 8.2. punktā noteiktajām prasībām:

– OPR –– DES –– MNG –– PRJ –– INS –
Ir apguvis atbilstošā līmeņa apmācību un vajadzības gadījumā veicis pašmācības uzdevumus.xxxxx
Redz un dzird, lai varētu mācīties, strādāt ar biroja programmām un komunicēt pēc vajadzības darbā.xxxxx
Spēj būt taktisks,  piemērots un var strādāt ar visu veidu cilvēkiem neatkarīgi no reliģijas, politiskās izvēles vai etniskās grupas.xxxxx
Nav notiesāts par smagu ar vardarbību saistītu noziegumu.xxxx
Fiziskās spējas ir tādas, kas ļauj kustēties ekipējumā.x
Ja izskatam ir spēcīgi un negatīvi aspekti (piemēram, ekstrēmi pīrsingi vai tetovējumi), saprot, ka, strādājot rotaļu laukumos, tie var būt jāaizklāj.x

Sertificētāja pienākumi

Sertifikācijas institūcijai jāuztur sertifikācijas vērtība tādā veidā, kas nodrošina sertificētajai personai radīto pievienoto vērtību profesionālās kvalifikācijas apliecināšanā.

Sertificētājam ir jāizveido sertifikāti un sertifikācijas logotipi un jānodrošina tie pieejami sertificētajām personām.

Sertificētājam jāinformē par izmaiņām sertifikācijā un jāatgādina par sertificētās personas ikgadējām saistībām.

Sertificētājs katrai sertificētajai personai nodrošina šādus pieteikumus:

  • Safe to Play Encyclopedia: S2P Design, S2P Manage, S2P Project, S2P Inspect* un S2P Inspect**
  • Safe to Play Inspector ar 10 laukumu vienībām: S2P Inspect* un S2P Inspect**

Changes in terms of application
2023.01.03: Clarified overall payments related to invoicing and office fees.