S2P sertificētas personas ir pierādījušas savu kompetenci rotaļu laukumu un atpūtas sporta laukumu drošības jomā. Sertifikācijas līmenis norāda uz spējām, kādas piemīt kvalificētajai personai veicot uzdevumus.

Sertifikātā norādītā derīguma gada laikā sertifikācijas logotipu drīkst izmantot gan sertificētā persona, gan darba devējs, lai apliecinātu savu spēju veikt ar drošību saistītos uzdevumus sertifikātā norādītajā apmērā. LEJUPIELĀDĒT CEĻVEDI

S2P sertifikācijas līmeņi

Operate ir tādu personu sertifikācija, kuras nodarbojas ar iekārtu uzstādīšanu, laukumu apkopi un ekspluatācijas pārbaužu veikšanu.

Design ir tādu personu sertifikācija, kuras papildus OPERATE līmenī minētajam nodarbojas ar laukumu projektēšanu, montāžas komandas vadīšanu un uzstādīšanas procesa uzraudzību.

Manage ir tādu personu sertifikācija, kuras papildus OPERATE līmenī minētajiem darbiem nodarbojas ar personāla vadību, drošības un risku pārvaldību, apsaimniekošanas organizēšanu.

Project ir tādu personu sertifikācija, kuras papildus OPERATE, DESIGN un MANAGE līmeņos norādītajam nodarbojas ar būvniecības projektu vadīšanu, iekārtu iegādi un pārdošanu.

Inspect★ ir tādu personu sertifikācija, kuras papildus PROJECT līmenī minētajam nodarbojas ar ikgadējo galveno un pēc-uzstādīšanas pārbaužu veikšanu, izmantojot riska novērtējumu.

Inspect★★ ir tādu personu sertifikācija, kuras papildus PROJECT līmenī minētajam nodarbojas ar sarežģītu ikgadējo un pēc-uzstādīšanas pārbaužu veikšanu, izmantojot riska novērtējumu, kā arī citu ar drošību saistītu uzdevumu veikšanu kā ekspertam.