S2P-certifierade individer har visat sig ha färdigheter för att hantera säkerhet på lekplatser och rekreations- och sportområden. Certifieringsnivån anger vilka uppgifter personen är berättigad att ta på sig.

Under det giltighetsår som finns på märket kan certifieringslogotypen användas både av den certifierade personen eller av arbetsgivaren för att indikera deras förmåga att utföra säkerhetsrelaterade uppgifter i den utsträckning som anges i certifikatet. LADDA NER GUIDE

Nivåer av S2P-certifiering

Operate är certifiering av personer som arbetar med installation av utrustning, drift och underhåll av områden och utför operativa inspektioner.

Design är certifiering av personer som, förutom de som nämns i OPERATE-nivån, är engagerade i layoutdesign, leder installationsteam och genomför installations kontroller under uppförandet.

Manage är certifiering av personer som, utöver de som nämns i OPERATE-nivån, leder personal och hanterar säkerhet och risker.

Projekt är certifiering av personer som, förutom de som nämns på OPERATE, DESIGN och MANAGE-nivåerna, också engagerar sig i förvaltningen av byggprojektet, säljer och köper in redskap.

Inspect★☆ är certifiering av personer som utöver de som nämns på PROJEKT-nivån sysslar med att genomföra årliga säkerhets- och installationsbesiktningar med hjälp av riskbedömning.

Inspect★★ är certifiering av personer som utöver de som nämns på PROJEKT-nivån sysslar med att utföra krävande årliga säkerhets- och installationsbesiktningar med hjälp av riskbedömning och hantering av andra säkerhetsrelaterade expertuppdrag.