Innan ett S2P-certifieringsprov fyller man i en ansökan. Eftersom det handlar om att samarbeta kring barn krävs det att den som ska certifieras är samarbetsvillig och har ett gott rykte. Om det senare visar sig att kraven inte var uppfyllda vid ansökningstillfället eller att personen har gjort sig skyldig till tjänstefel, kommer certifieringen att avslutas omedelbart.

Se ansökan

Tentamens struktur

Examenssystemet är progressivt. Varje nivå måste slutföras framgångsrikt för att komma till nästa nivå

Förberedelser inför tentamen

Certifieringen baseras på innehållet i Safe to Play-boken; I huvudsak anses en person som förstår innehållet som relevant för den relevanta examensnivån vara kompetent. De som inte har gått Safe to Play- utbildningen bör bekanta sig med boken och göra självstudieuppgifterna.

Memorera de offentliga frågorna! Om du misslyckas i denna del av provet blir det svårt att klara proven på Design-, Manage- eller Projektnivå.

Göra tentamen

Provet kan göras i samband med Safe to Play-utbildningen på nätet eller vid en privat tentasession (kontakta jari.lamsa@lekplatsinspektion.se). Träningskalender

Under tentamen är det tillåtet att använda läroboken, självstudiematerial och anteckningar, även om det inte finns tid att studera under tentamen – men det går att göra några snabbkontroller. Design, Manage och Project tentorna inkluderar en sida offentligt test som måste memoreras men som kan studera innan.

Vad händer om jag inte klarar provet?

Att vara nervös, eller helt enkelt det faktum att det hände så mycket under utbildningen att det inte hade hunnit sjunka in vid provtillfället, kan leda till att provet blir underkänt. Faktum är att enligt ackrediterarna bör tröskeln för godkänt vara sådan att högst 90 % av de som gör provet klarar den. Certifieringsnämnden anger gränserna för vad som är godkänt.

Safe to Play förbinder sig till att alla som tar certifieringsprovet och  som misslyckas kommer att guidas genom självstudier för att säkerställa att de har möjlighet att klara provet senare.