Før en S2P-sertifiserings eksamen fyller en ut en søknad. Fordi dette handler om et samarbeidende rundt barn, kreves det at den som skal sertifiseres er samarbeidsvillig og har godt omdømme.

Dersom det i ettertid viser seg at kravene ikke var oppfylt ved søknadstidspunktet eller at personen har gjort seg skyldig i tjenesteforsømmelse, vil sertifiseringen bli avsluttet umiddelbart.

Se søknaden

Eksamensstruktur

Eksamenssystemet er progressivt. Vellykket fullføring av de forutgående nivåene er nødvendig for å gå videre til neste nivå.

Forberedelser til eksamen

Sertifisering er basert på innholdet i Safe to Play-boken; i hovedsak anses en person som forstår innholdet som relevant for det aktuelle eksamensnivået, som kompetent. De som ikke har tatt Safe to Play-opplæring oppfordres til å sette seg inn i boka og gjøre selvstudieoppgavene.

Husk de offentlige spørsmålene! Svikt i denne delen av eksamen gjør det vanskelig å bestå eksamenene på Design-, Manage- eller Prosjekt-nivå.

Gjennomføring av eksamen

Det er tre typer S2P-sertifiseringseksamener:

  • Skriftlige med riktig/feil valg benyttes på nivåene; Operate, Design, Manage, Project og den første delen av Inspect*.
  • Den andre delen av Inspect*-eksamenen er evaluering av en innsendt inspeksjonsrapport
  • Inspect**-eksamenen er en praktisk eksamen utført i felt.

De skriftlige S2P-sertifiseringseksamenene utføres i S2P personregisteret på user.s2p.fi. Søkeren må ha enten en bærbar PC eller et nettbrett. Prøven overvåkes ved en registrert eksamen, som organiseres i forbindelse med for eksempel Safe to Play-kurs. Overvåkningen foregår enten i et klasserom eller via videotilkobling (web-kamera).

Ved alle eksamener kan kandidaten benytte alle informasjonskilder som; lærebok, kunnskapssøk, selvstudieoppgavene og notater. Utbyttet av informasjonskildene er begrenset, fordi eksamenstiden er begrenset.

Kandidater kan få ekstra tid for å avlegge skriftlig riktig/feil eksamen og det informeres konkret om dette før eksamen.  Ekstra tid vil bli gitt etter kandidatens egen forespørsel i begynnelsen av eksamen. Forespørsel kan gis til veilederen ved hjelp av privat chat, eller e-post. Veileder vil legge til ekstra tid for hver søker etter at eksamen er igangsatt.

  • Gjennomføring av eksamen med annet enn eget morsmål: +10%.
  • Moderat (nivå 3/4) dysleksi: +10 %.
  • Alvorlig (nivå 4/4) dysleksi: +20 %.
  • Alder over 60 år: +20 %.

Hva om jeg stryker?

Å være nervøs, eller rett og slett det faktum at opplæringens innehold ikke har satt seg godt nok og derfor ikke «sitter» i minnet på eksamenstidspunktet, kan føre til at prøve resultatet ikke er godt nok. Faktisk bør beståttgrensen ifølge akkreditørene være slik at ikke mer enn 90 % av de som tar eksamen består den. Sertifiseringsstyret setter beståelsesgrensene.

Safe to Play forplikter seg til alle som tar sertifiserings eksamenen, og de som stryker vil bli veiledet gjennom selvstudier for å sikre at de har mulighet til å bestå eksamen senere.