Før en S2P-sertifiserings eksamen fyller en ut en søknad. Fordi dette handler om et samarbeidende rundt barn, kreves det at den som skal sertifiseres er samarbeidsvillig og har godt omdømme.

Dersom det i ettertid viser seg at kravene ikke var oppfylt ved søknadstidspunktet eller at personen har gjort seg skyldig i tjenesteforsømmelse, vil sertifiseringen bli avsluttet umiddelbart.

Se søknaden

Eksamensstruktur

Eksamenssystemet er progressivt. Vellykket fullføring av de forutgående nivåene er nødvendig for å gå videre til neste nivå.

Forberedelser til eksamen

Sertifisering er basert på innholdet i Safe to Play-boken; i hovedsak anses en person som forstår innholdet som relevant for det aktuelle eksamensnivået, som kompetent. De som ikke har tatt Safe to Play-opplæring oppfordres til å sette seg inn i boka og gjøre selvstudieoppgavene.

Husk de offentlige spørsmålene! Svikt i denne delen av eksamen gjør det vanskelig å bestå eksamenene på Design-, Manage- eller Prosjekt-nivå.

Gjennomføring av eksamen

Det er tre typer S2P sertifiserings eksamener:

  • Skriftlige, riktig/feil tester er for Operate, Design, Manage, Project og den første delen av Inspect*.
  • Den andre delen av Inspiser*-eksamenen er en inspeksjons rapport som vil bli kontrollert.
  • Inspect**-eksamenen er en praktisk eksamen ute i felt.

De skriftlige S2P-sertifiseringseksamenene utføres i S2P personregisteret på user.s2p.fi. Søkeren må ha enten en bærbar PC eller et nettbrett. Prøven overvåkning ved en registrert eksamen, som f.eks. organiseres i forbindelse med en Safe to Play-treninger. Overvåking og veiledning foregår enten i et klasserom eller via videotilkobling.

Ved alle eksamener kan søkere bruke hvilken som helst informasjonskilde, for eksempel lærebok, kunnskapssøknad, selvstudieoppgaver og notater. Utbyttet av informasjonskildene er begrenset, fordi eksamenstiden er begrenset.

Hva om jeg stryker?

Å være nervøs, eller rett og slett det faktum at opplæringens innehold ikke har satt seg godt nok og derfor ikke «sitter» i minnet på eksamenstidspunktet, kan føre til at prøve resultatet ikke er godt nok. Faktisk bør beståttgrensen ifølge akkreditørene være slik at ikke mer enn 90 % av de som tar eksamen består den. Sertifiseringsstyret setter beståelsesgrensene.

Safe to Play forplikter seg til alle som tar sertifiserings eksamenen, og de som stryker vil bli veiledet gjennom selvstudier for å sikre at de har mulighet til å bestå eksamen senere.