Søknad om sertifisering

Den formelle søknaden om sertifisering gjøres ved å oppgi de forespurte personopplysningene på user.s2p.fi og ved å fylle ut “Jeg godtar vilkårene”, som refererer til S2P-sertifiseringsvilkårene nevnt her.

Personopplysningene som gis lagres i Safe to Play Oy personopplysningsregister (Personvernerklæring) og publiseres i deler på www.s2p.fi:

  • Sertifiseringskode, navn, e-post, arbeidsgiver

Sertifiseringseksamenene kan gjennomføres ved enhver registrert eksamen organisert av S2P-partnere. For eksempel i forbindelse med opplæring

Ved å akseptere vilkårene i denne søknaden, forplikter og forsikrer søkeren å holde prøvematerialet konfidensielt, ikke lagre prøvematerialet eller dele det i noen form med noen.

S2P-sertifiseringsvilkår

Betalinger

Den sertifiserte aksepterer honorarene i henhold til prislisten, som inkluderer f.eks. årlig sertifiseringsavgift, eksamensgebyr, svar på konsulentforespørsler og administrasjons honorar.

Hver eksamen er engangseksamen og deltakeravgiften gjelder kun for én eksamen, uavhengig av eksamensresultatet. Med mindre annet er oppgitt, inkluderer opplæring+sertifiseringspakken én eksamen per eksamensnivå.

Den årlige sertifiseringsavgiften og andre påløpte gebyrer faktureres vanligvis én gang på slutten av hvert år. Tiden fra eksamen til årsslutt er også inkludert på første årsfaktura.

Søkerens rettigheter

Søkeren har rett

  • delta i eksamen knyttet til sertifiseringsnivå.
  • bli objektivt vurdert.

Dersom søkeren stryker på eksamen har han krav på

  • få råd om forberedelse til ny prøve.
  • ta ny prøve så snart det kan ordnes.

Søkeren har rett til å kansellere sin søknad ved å melde fra til sales@s2p.fi og få betalingen refundert innenfor salgsvilkårene.

Søkeren forsikrer om ikke å kopiere sertifiseringsspørsmålene på noen måte eller dele informasjon om dem. Uautorisert deling av spørsmål kan føre til krav om å dekke kostnader for arbeidstiden som kreves for å revidere lekkede spørsmål i henhold til administrasjons avgiftene.

Forpliktelser til den sertifiserte personen

Sertifisøren skal ha oppdatert, fungerende og aktivt brukt kontaktinformasjon på user.s2p.fi. Spesielt skal opplysninger om skifte av arbeidsgiver registreres i personopplysningsprofilen, slik at faktura for årlig sertifiseringsavgift sendes til riktig adresse uten behov for å kreve administrasjonsavgift.

Den sertifiserte må ha tillatelse til å kjøpe sertifiseringstjenesten fra S2P-sertifisering. Dersom ikke annet er opplyst, rettes årsfakturaen til bedriften som er arbeidsgiver 30. september.v

Hvis sertifiseringen avsluttes, må den kunngjøres på nettstedet user.s2p.fi innen 30. september året før oppsigelsen.

Årsfakturaen må betales i tide for å unngå administrasjons kostnader ved å deaktivere sertifiseringen og senere aktivere den.

Hvert års sertifikatlogo kan lastes ned umiddelbart etter årsskiftet fra den sertifiserte personens egen profil på nettstedet user.s2p.fi. Bruk av gamle logoer bør unngås.

Sertifikatet må ikke brukes på en villedende måte som f.eks. ved å hevde at den er, eller indikerer, en mer omfangsrik kunnskap og evne enn hva omfanget av sertifikatet faktisk representerer. Den sertifiserte skal spesielt sørge for at arbeidsgiver ikke hevder at arbeidstakerens sertifikat er en indikasjon på kvaliteten på virksomhetens drift generelt.

Sertifikatet må ikke brukes på en måte som påfører sertifisøren et dårlig rykte.

Dersom sertifiseringen avsluttes, kan sertifikatet ikke brukes, selv om dokumentet viser lang gyldighetstid.

Det er en sertifisert persons ansvar å ikke søke om sertifisering eller å avbryte den hvis den ikke lenger oppfyller følgende krav gitt i ISO / IEC 17024 klausul 8.2:

– OPR –– DES –– MNG –– PRJ –– INS –
Har tatt riktig opplæringsnivå og har utført selvstudieoppgaver om nødvendig.xxxxx
Observere og lytte for å kunne lære og erfare, jobbe med vanlige prosjekter og kommunisere etter behov i arbeidet.xxxxx
Skal være taktfull og passende og kan jobbe med mennesker av alle slag, uavhengig av religion, politisk preferanse eller etnisk gruppe.xxxxx
Er ikke dømt for grov voldsrelatert kriminalitet.xxxx
Har de fysiske evnene som kreves for å være i stand til å bevege seg i utstyret.x
Hvis en har, det som for noen kan oppfattes som, sterke og negative aspekter ved utseende (f.eks. ekstreme piercinger eller tatoveringer), innser du at de må dekkes til når du jobber på lekeplasser.x

Sertifisørens forpliktelser

Sertifiseringsorganet skal opprettholde renomméet og fordelen av sertifiseringen på en måte som sikrer merverdien som skapes for de sertifiserte ved å bevise sine faglige kvalifikasjoner.

Sertifisøren må lage sertifikater og sertifiseringslogoer og gjøre dem tilgjengelige for sertifiserte.

Sertifisøren skal informere om endringer i sertifiseringen og minne om sertifisert persons årlige forpliktelser.

Sertifisøren skal gi hver sertifisert tilgang til følgende:

  • Safe to Play Encyclopedia: S2P Design, S2P Manage, S2P Project, S2P Inspect* and S2P Inspect**
  • Safe to Play Inspector with 10 personal area slots: S2P Inspect* og S2P Inspect**

Changes in terms of application
2023.01.03: Clarified overall payments related to invoicing and office fees.