Ansökan om certifiering

Den formella ansökan om certifiering görs genom att tillhandahålla de begärda personuppgifterna på user.s2p.fi och genom att fylla i “Jag accepterar villkoren, som hänvisar till S2P-certifieringsvillkoren som nämns här. De personuppgifter som lämnas lagras i Safe to Play Oy:s personregister (dataskyddsbeskrivning) och publiceras i avsnitt på s2p.fi:

  • Certifieringskod, namn, e-post, arbetsgivare

Certifieringsproven kan slutföras vid alla registrerade prov som organiseras av S2P-partners. Till exempel i samband med utbildningen.

Genom att acceptera villkoren i ansökan åtar sig och försäkrar sökanden att hålla provmaterialet konfidentiellt, att inte lagra provmaterialet eller dela det i någon form med någon.

S2P-certifieringsvillkor

Betalningar

Den certifierade personen accepterar avgifterna enligt prislistan, som inkluderar t.ex. årlig certifieringsavgift, examensavgift, svarar på konsultförfrågningar och administrationsavgift.

Varje tentamen är en engångstentamen och deltagaravgiften gäller endast för en tentamen, oavsett tentamensresultat. Om inget annat anges innehåller utbildnings-+certifieringspaketet ett prov per provnivå.

Den årliga certifieringsavgiften och andra avgifter som uppstår faktureras vanligtvis en gång i slutet av varje år. Tiden från tentamen till årsskiftet ingår också på den första årsfakturan.

Sökandens rättigheter

Sökanden har rätt att

  • delta i undersökningar relaterade till certifieringsnivån.
  • bli objektivt bedömd.

Om den sökande blir underkänd på provet har han rätt till

  • Få råd om hur du förbereder dig för ett nytt test.
  • Gör ett nytt prov så snart det kan ordnas.

Sökanden har rätt att avbryta sin ansökan genom att meddela sales@s2p.fi och få betalningen återbetalad enligt försäljningsvillkoren.

Den sökande försäkrar sig om att inte kopiera certifieringsfrågorna på något sätt eller dela information om dem. Obehörig delning av frågor kan leda till anspråk för att täcka kostnader för den arbetstid som krävs för att granska läckta frågor enligt de administrativa avgifterna.

Den certifierade personens skyldigheter

Certifieraren ska ha aktuella, fungerande och aktivt använda kontaktuppgifter på user.s2p.fi. I synnerhet måste information om byte av arbetsgivare registreras i personuppgiftsprofilen, så att fakturan för den årliga certifieringsavgiften skickas till rätt adress utan att en administrationsavgift behöver tas ut.

Den certifierade personen måste ha tillstånd att köpa certifieringstjänsten från S2P-certifiering. Om inget annat anges ska årsavgiften skickas till det företag som är arbetsgivare den 30 september.

Om certifieringen upphör måste det meddelas på user.s2p.fi webbplats senast den 30 september året före uppsägningen. 

Årsavgiften måste betalas i tid för att undvika de administrativa kostnaderna för att inaktivera certifieringen och senare aktivera den.

Varje års certifikatlogotyp kan laddas ner direkt efter årsskiftet från den certifierade personens egen profil på user.s2p.fi webbplats. Användning av gamla logotyper bör undvikas.

Certifikatet får inte användas på ett vilseledande sätt, t.ex. genom att påstå att det är, eller indikerar, en mer omfattande kunskap och förmåga än vad intygets omfattning faktiskt representerar. I synnerhet skall den certifierade parten se till att arbetsgivaren inte hävdar att arbetstagarens intyg är en indikation på kvaliteten på företagets verksamhet i allmänhet.

Certifikatet får inte användas på ett sätt som gör att certifieringsgivaren får ett dåligt rykte.

Om certifieringen avslutas får certifikatet inte användas, även om dokumentet visar en längre giltighetstid.

Det är en certifierad persons ansvar att inte ansöka om certifiering eller att avbryta den om den inte längre uppfyller följande krav i ISO / IEC 17024 avsnitt 8.2:

– OPR –– DES –– MNG –– PRJ –– INS –
Har nått lämplig utbildningsnivå och vid behov har utfört självstudieuppgifter.xxxxx
Observera och lyssna för att lära och uppleva, arbeta med vanliga projekt och kommunicera efter behov i arbetet.xxxxx
Bör vara taktfull och lämplig och kan arbeta med människor av alla slag, oavsett religion, politisk preferens eller etnisk grupp.xxxxx
Är inte dömd för grovt våldsrelaterat brott.xxxx
Har de fysiska förmågor som krävs för att kunna röra sig i redskapen.x
Om du har extrema piercingar eller tatueringar kan du behöva täcka över dem när du arbetar på lekplatser.x

Certifikat givarens skyldigheter

Certifieringsorganet ska upprätthålla certifieringens anseende och nytta på ett sätt som säkerställer det mervärde som skapas för certifieringen genom att styrka deras yrkeskvalifikationer.

Certifieraren ska skapa certifikat och certifieringslogotyper och göra dem tillgängliga för de certifierade.

Certifieraren ska informera om ändringar i certifieringen och påminna om den certifierade personens årliga skyldigheter.

Certifieraren ska ge varje certifierad behörighet till följande:

  • Safe to Play Encyclopedia: S2P Design, S2P Manage, S2P Project, S2P Inspect* och S2P Inspect**
  • Safe to Play Inspector med 10 personliga platser: S2P Inspect* och S2P Inspect**

Changes in terms of application
2023.01.03: Clarified overall payments related to invoicing and office fees.