Den här sidan beskriver stegen i S2P-certifieringsprocessen. Några av stegen beskrivs mer i detalj på andra länkade sidor.

Färger i diagrammen:

 • Blå: Procedur före certifiering
 • Grön: Certifieringen är aktiv
 • Gul: Certifieringen är inte aktiv, men S2P-certifieringsmedlemskapet fortsätter
 • Röd: Certifieringen har annullerats

Den formella ansökan är obligatorisk och skall göras i personprofilen på user.s2p.fi. Skapa först ett ID och fyll sedan i ansökan.

I samband med ansökan måste den sökande acceptera villkoren för S2P-certifieringen.

Behörighetskraven för certifiering inkluderar tillräcklig utbildning och en tillräcklig inledande nivå av certifiering. Till exempel är behörighetskravet för Operate-nivån den första dagen av referensutbildningen, medan behörighetskravet för Design-nivån är, förutom det giltiga Operate-nivåcertifikatet, dag 2 och 3 av referensutbildningen. Läs mer om certifieringskriterierna.

 • Alternativ 1: Du kan köpa ett paket som innehåller utbildning, material och S2P-certifieringsprov.
 • Alternativ 2: Om du redan har tagit ett liknande prov som inte är äldre än 7 år kan du anmäla dig till vårt prov. Vid behov kontaktar vi dig om utbildningsbevis eller om en utvärdering av den utbildning du har gått.

Skriftliga prov: De skriftliga S2P-certifieringsproven (Operate, Design, Manage, Project and Inspect*) görs med den sökandes egen enhet i den sökandes profil på user.s2p.fi. Testet övervakas i realtid via video. Tentor anordnas i samband med utbildningar och även för omcertifiering. Tentamen kan göras i vilken som helst av dem. Privat tillsyn är också möjlig; utöver tentamensavgiften kommer en avgift att tas ut för den som övervakar tentamen.

Praktiska prov: Nivån Inspect* inkluderar att man gör ett besiktningsprotkoll som skickas in till läraren. Inspect**-testet är ett praktiskt prov ute på fältet.

Läs mer om S2P-certifieringsprovet och certifieringskriterierna.

När alla prov för den certifieringsnivå som den sökande siktar på eller om omcertifieringsprovet har godkänts, verifierar certifieringsansvarig att certifieringskriterierna är uppfyllda och att all informationom personen finns registrerad i systemet. När certifieringsbeslutet är fattat är certifieringen giltig på en gång.

När certifieringen är giltig kan personen ladda ner logotyp, certifikat och utbildningsbevis från sin egen profil på user.s2p.fi. Även kompetensens underhållstjänst/bevis som ingår i S2P-certifieringen kan användas fullt ut.

 • A) S2P-certifieringslogotyp
 • B) S2P-certifikat
 • C) Utbildningscertifikat (Detta är inte ett S2P-certifikat, men det visas här för att inte förväxlas med det faktiska S2P-certifikatet.)

Att höja certifieringsnivån kräver att man uppfyller inträdeskraven för den önskade nivån, slutföra proven och ett certifieringsbeslut.

S2P-certifieringen är giltig i 5 år från senaste tentamen. Den tidigaste tidpunkten när omcertifieringsprovet kan göras är ett år före omcertifieringsdatumet.

Efter ett godkänt slutförande av omcertifieringsprovet och efterföljande beslut om omcertifiering kommer att förlänga certifieringens giltighet med 5 år från dess ursprungliga giltighetsdatum.

Om omcertifieringsprovet inte slutförts inom deadline träder en tillfällig avbokning i kraft. I det här fallet flyttas S2P-certifieringen till statusen “I väntläge” och certifikatet är inte giltigt.

Under den tillfälliga avbokningen kommer dock den årliga certifieringsavgiften och kompetensunderhållstjänsten att fortsätta.

Avbokning på grund av egen begäran: Den certifierade personen kan avbryta S2P-certifieringen i slutet av året genom att sätta en bock i user.s2p.fi-profilen till ‘Certifiering -> Jag skulle vilja avbryta min certifiering i slutet av 20xx ‘.

Observera att om man inte betalar årsavgiften är det inte en avbokning. När fakturan väl har skickats ut ska fakturan betalas som vilken annan faktura som helst, om det inte finns något fel i den.

Annullering av S2P: S2P har en skyldighet att annullera S2P certifikatet t.ex. om personen har lämnat vilseledande uppgifter i ansökan, underlåter att betala fakturan, inte uppfyller certifieringskriterierna eller agerar på ett sätt som bryter mot uppförandekoden. Stegen som krävs för aktivering efter en annulering kan innefatta av ett eller flera av följande:

 • Betalning av alla fakturor och avgifter.
 • Gör om ett eller flera prov.
 • Gör om skolningen en gång till.