Safe to Play-företaget är expert på säkerhet på lekplatser och rekreationsområden.

Safe to Play erbjuder hela ekosystemet för säkerhetshantering. Våra kunder är kommuner och företag som erbjuder säkerhetstjänster. Vi utbildar och certifierar experter. Från vår online butik kan du hitta tillförlitliga kunskapskällor, testmallar och programvaror.

Innovativt

Förnyar

Anpassningsbar

Praktisk

Kontakter

Safe to Play Oy
Rinnetie 20
FI-96910 Rovaniemi
Finland

Pdf-fakturor till e-post anne@s2p.fi.

ID: 2665051-1
VAT: FI26650511

Personal

Safe to Play-företagets personal är skickliga och engagerade i att producera bästa service för våra partners och kunder.

Esa Junttila
Verkställande direktör
esa@s2p.fi
+358 40 5432 957

Esa är huvudlärare i inspektörsutbildningarna och hans expertis som säkerhetsexpert är känd över hela Europa och även utanför.

Safe to Play Oy, Anne Junttila

Anne Junttila
Utbildningar, Kunder
anne@s2p.fi
+358 40 717 9536

Anne koordinerar träningar och hon har arbetat med lek- och rekreationsområden i hela sin karriär.

Safe to Play Oy, Anton Levin

Anton Levin
Databasutveckling

Tillgången till nördarnas rike går genom kungen själv. Anton har kodat våra användar- och ledningsdatabaser.

Safe to Play Oy, Miko Piitsalo

Miko Piitsalo
Applikationsutveckling

Miko är “den andra ingenjören i Safe to Play” och har kodat sedan barndomen. Resultaten av hans verk är Encyclopedia och Inspector-applikationen.

S2P certifieringsnämnd

Styrelsen för S2P-certifiering har förbundit sig att upprätthålla certifieringssystemet opartiskt och hela processen klanderfri från planeringen av tentorna till märkningen av uppsatserna.

Strategiska beslut om utveckling fattas av denna styrelse med sikte på verksamheten med säkerhet på lekplatser och rekreationsområden. Operativa certifieringsbeslut genomförs av certifieringsansvarige.

Suvi Pasanen

Suvi Pasanen
Ordförande

Suvi arbetar för Yhteinen Toimialaliitto (YTL) som standardiseringsspecialist och hennes perspektiv i styrelsen är standardisering.

Esa Junttila
Sekreterare

Esa är Safe to Plays verkställande direktör och hans perspektiv i styrelsen är utveckling av utbildningar.

Safe to Play Oy, Anne Junttila

Anne Junttila
Certifieringsansvarig

Anne är Safe to Plays utbildningskoordinator och hennes uppgift är att fatta operativa certifieringsbeslut enligt S2P-styrelsens anvisningar.

Teemu Linna
Medlem

Teemu arbetar som projektledare på STARA, som tillhandahåller bl.a. underhållstjänster för Helsingfors stad. Hans perspektiv är konstruktion och underhåll.

Jarkko Mattila
Medlem

Jarkko arbetar som inspektör för Tampereen Infra Oy, som tillhandahåller inspektionstjänster till Tammerfors stad, och hans perspektiv är att göra inspektioner.

Antti Jokelainen
Medlem

Antti arbetar som produktutvecklingschef på utrustningstillverkaren Lappset Group Oy och hans perspektiv är utrustning för lekplatser och fritidsidrottsområden.

S2P-certifierings expertteam

Medlemmarna i detta team är erfarna personer som arbetar i olika länder. Deras uppgift är att ta reda på hinder för utbyggnaden av S2P-certifieringen och att lösa dem. Gruppen har inte beslutanderätt i utvecklingen av S2P-certifiering utan lämnar förslag till S2P-certifieringsnämnden.

Utvecklingsteam för S2P-referensutbildning

Medlemmarna i detta team är huvudsakligen befintliga och framtida S2P-utbildningspartners som verkar i olika länder och erbjuder Safe to Play-utbildningar till sina kunder. Gruppens uppgift är att utvärdera innehållet i utbildningarna och utveckla dem.

S2P utvecklingsteam för  kunskapsbasen

Medlemmarna i detta team är erfarna experter som arbetar i olika länder, och som också kan vara S2P-substanspartners. Gruppens uppgift är att utvärdera innehållet i S2P-kunskapsbasen, hålla den uppdaterad och att utveckla den.

”Vårt mål i Safe to Play är att skapa ett ekosystem fokuserat på säkerhetsstyrning av lek, idrott och andra fritidsområden, vilket innefattar förutom personalutbildning och kompetens t.ex. kunskapskällor, inspektörens specialverktyg och programvara för säkerhetshantering.”

Esa Junttila
Verkställande direktör