Sertifikasyon başvurusu

Sertifikasyon için resmi başvuru, user.s2p.fi adresinde istenen kişisel bilgilerin sağlanması ve burada belirtilen S2P sertifikasyon şartlarına atıfta bulunan “Şartları kabul ediyorum” doldurularak yapılır. Verilen kişisel bilgiler Güvenli Oyun Kişisel Veri Kaydı’ nda (Gizlilik Politikası) saklanır s2p.fi adresinde bölümler halinde yayınlanır:

  • Sertifika kodu, Ad, e-posta, işveren

Sertifikasyon sınavları, örneğin S2P ortaklarının eğitimleriyle bağlantılı olarak düzenlenen herhangi bir kayıtlı sınavda yapılabilir.

Başvuru sahibi, bu başvurunun şartlarını kabul etmekle, test materyalini gizli tutacağını, test materyalini saklamayacağını veya herhangi bir biçimde kimseyle paylaşmayacağını garanti eder.

S2P sertifikası şartları

Ödemeler

Sertifika sahibi, örneğin yıllık sertifika ücreti, sınav ücretleri, danışmanlık taleplerine verilen yanıtlar ve ofis ücretlerini içeren fiyat listesine göre ücretleri kabul eder.

Her sınav bir defaya mahsus olup, katılım ücreti sınav sonucu ne olursa olsun sadece bir sınav için geçerlidir. Aksi belirtilmedikçe, eğitim+sertifika paketi her sınav seviyesi için bir sınavı içerir.

Yıllık sertifika ücreti ve tahakkuk eden diğer ücretler genellikle her yılın sonunda bir kez faturalandırılır. Sınavdan yıl sonuna kadar geçen süre de ilk yıllık faturaya dahildir.

Başvuru sahibinin hakları

Başvuru yapan hak sahibidir

  • sertifika seviyesi ile ilgili sınavlara katılmak.
  • objektif olarak değerlendirilebilir.

Aday sınavda başarısız olursa, hak kazanır.

  • yeniden teste hazırlanmak için tavsiye alın.
  • yeniden testi mümkün olan en kısa sürede yapın.

Başvuru sahibi, satış koşulları dâhilinde sales@s2p.fi adresine bildirimde bulunarak başvurusunu iptal etme ve ödemenin iadesini alma hakkına sahiptir. Terms of sale

Başvuru sahibi, sertifika sorularını hiçbir şekilde kopyalamamayı veya bunlarla ilgili bilgileri paylaşmamayı garanti eder. İzinsiz soru paylaşımı, ofis ücretlerine göre sızan soruların düzeltilmesi için gereken çalışma süresinden kaynaklanan maliyetlerin karşılanmasına neden olabilir.

Belgelendirilen kişinin yükümlülükleri

Onay vericiye user.s2p.fi adresinde güncel, çalışır durumda ve aktif olarak kullanılan iletişim bilgileri sağlanmalıdır. Özellikle işveren değişikliğine ilişkin bilgiler kişisel bilgi profiline kaydedilerek, yıllık belgelendirme ücreti faturasının ofis ücreti alınmasına gerek kalmadan doğru adrese gönderilmesi sağlanır.

Sertifika sahibi, sertifika hizmetini S2P sertifikasından satın alma iznine sahip olmalıdır. Başka bir duyuru yapılmazsa, yıllık fatura 30 Eylül’de işveren olan şirkete gönderilir.

Sertifikasyon feshedilirse, fesihten önceki yılın 30 Eylül tarihine kadar user.s2p.fi web sitesinde duyurulmalıdır.

Sertifikanın askıya alınamsı ve daha sonra etkinleştirilmesinden kaynaklanan ofis maliyetlerinden kaçınmak için yıllık faturanın zamanında ödenmesi gerekir.

Her yılın sertifika logosu, yılın bitiminden hemen sonra sertifikalı kişinin user.s2p.fi web sitesindeki kendi profilinden indirilebilir. Eski logoların kullanımından kaçınılmalıdır.

Sertifika yanıltıcı bir şekilde kullanılmamalıdır, örn. belgelendirilen kişinin yeteneklerinin, belge kapsamının sunduğundan daha geniş bir göstergesi olduğunu iddia ederek. Özellikle, sertifika sahibi, işverenin, çalışanın sertifikasının genel olarak şirketin operasyonlarının kalitesinin bir göstergesi olduğunu iddia etmemesini sağlamalıdır.

Sertifika, sertifikayı onaylayanın itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamalıdır.

Belgenin iptal edilmesi halinde, belgenin geçerlilik süresi tarih olarak bulunsa dahi belge kullanılamaz.

ISO / IEC 17024 madde 8.2’de verilen aşağıdaki gereklilikleri artık karşılamıyorsa belgelendirme başvurusunda bulunmamak veya belgelendirmeyi sonlandırmak belgelendirilmiş kişinin sorumluluğundadır:

– OPR –– DES –– MNG –– PRJ –– INS –
Uygun seviyede eğitim almış ve gerektiğinde kendi kendine çalışma görevleri yapmıştır.xxxxx
Öğrenebilmek, normal ofis programları ile çalışabilmek ve işinde gerektiği gibi iletişim kurabilmek için görür ve duyar.xxxxx
Yerinde, nasıl davranacağını bilir ve din, siyasi tercih veya etnik grup ne olursa olsun her türden insanla çalışabilir.xxxxx
Şiddete bağlı ciddi suçlardan hüküm giymemiş olmak.xxxx
Fiziksel yetenekler, ekipman içinde hareket edebilecek şekildedir.x
Görünüşün güçlü ve olumsuz yönleri varsa (örneğin aşırı piercingler veya dövmeler), oyun alanlarında çalışırken örtülmeleri gerekebileceğini fark eder.x

Onaylayıcının yükümlülükleri

Belgelendirme kuruluşu, belgelendirmenin değerini, belgelendirilenlere mesleki yeterliliklerini kanıtlamada yaratılan katma değeri sağlayacak şekilde sürdürmek zorundadır.

Sertifikayı veren kişi, sertifikalar ve sertifika logoları oluşturmalı ve bunları sertifikalı kişilere sunmalıdır.

Onaylayıcı, belgelendirmedeki değişiklikler hakkında bilgi vermeli ve belgelendirilen kişinin yıllık yükümlülüklerini hatırlatmalıdır.

Sertifikayı veren, her bir sertifikalı aşağıdaki uygulamaları sağlayacaktır:

  • Safe to Play Encyclopedia: S2P Design, S2P Manage, S2P Project, S2P Inspect* ve S2P Inspect**
  • Safe to Play Inspector 10 kişisel alan yuvası ile: S2P Inspect* ve S2P Inspect**

Changes in terms of application
2023.01.03: Clarified overall payments related to invoicing and office fees.