S2P-sertifiseringskriteriene inkluderer 1) forutsetningen for å gå opp til eksamen er tilstrekkelig opplæring og 2) bestått eksamen med et resultat som oppfyller satte akseptgrenser.

1) Tilstrekkelig opplæring

S2P-sertifiseringskriteriene inkluderer tilstrekkelig opplæring, som skal tilsvare S2P-referanseopplæring. En mulighet er å delta på treninger i regi av S2P-treningspartnere, men all opplæring som vurderes å ha lignende innhold aksepteres også.

2) Akseptert eksamen

S2P-sertifiseringskriteriene inkluderer et steg-for-steg eksamens-system som inkluderer alle forutgående del eksamener. For eksempel, for å komme til Inspect*-nivået, kreves først S2P Operate-eksamen, og deretter S2P Project-eksamen.

De nye eksamenene kan avlegges når forutsetningene er oppfylt: 1) tilstrekkelig opplæring og 2) tilstrekkelig S2P-sertifiseringsnivå.

S2P examination system

S2P Operate

Opptakskravet er en dags vedlikeholdstrening.

S2P Operate-eksamenen inkluderer 20 riktig/feil-spørsmål og tiden for å fullføre eksamen er begrenset til 20 minutter.

Akseptgrensen er 77 %

S2P Design, S2P Manage, S2P Project

Opptakskravet er S2P Operate level sertifikat og

 • tre dagers layout designer opplæring for S2P Design-nivå.
 • tre dagers leder opplæring for S2P Manage-nivå.
 • fire dager prosjektleder opplæring for S2P-prosjektnivå.

Merk: Vedlikeholds opplæring, som er opptakskravet for S2P Operate-sertifisering, er den samme som den første dagen av disse tre opplæringene.

S2P Design- og S2P Manage-eksamenene inkluderer 40 riktig/feil-spørsmål, og tiden for å fullføre eksamen er begrenset til 40 minutter.

S2P Project-eksamenen inkluderer 50 riktig/feil -spørsmål og tiden for å fullføre eksamen er begrenset til 50 minutter.

Akseptgrensen er 80 % / 77 %.

Inspect ★☆

Opptakskravet til 7-dagers inspektør utdanningen er S2P Prosjektsertifikat

Note: Project manager training, which is the entry requirement for S2P Project certification, is the same than the first 4 days of this training.

S2P Inspect-eksamenen inneholder 50 sant/falsk-spørsmål, og tiden for å fullføre eksamen er begrenset til 50 minutter.

Akseptgrensen er 77 %.

Etter akseptert eksamen skal søkeren foreta én årlig befaring og levere rapporten til sensor. Rapporten skal være formelt korrekt og må ikke inneholde åpenbare feil.

Inspect ★★

Inngangskravet er et gyldig Inspect ★☆-sertifisering og at 10 årlige eller etter installerings inspeksjoner er utført.

Inspect ★★ er en ca. 60 minutter lang praktisk eksamen hvor praktisk evne til å foreta inspeksjoner demonstreres for sensor:

 • Fastklemminger: Vis korrekt testing av fastklemming av hode, nakke, finger og klær.
 • Overflater: Finn og vis i utstyrsfeil som utstikkende elementer, splinter og utstikkende elementer og skarpe kanter.
 • Styrke og stabilitet: Vurder utstyrets styrke og stabilitet.
 • Utstrekning og kvalitet på støtflater: Bestem utstyrets krav til støtflate og vurdering av støtdempings evnen.
 • Fallsikring: Vurder og avklar tilstrekkeligheten til fallsikring.
 • Generell sikkerhet for området: Vurder risikoene ved layout og design og potensialet til å forbedre sikkerheten.
 • Områdets miljø: Vurder om det er åpenbare risikoer i omgivelsene rundt området.
 • Risikovurdering: Utfør en risikovurdering for de farene som er påpekt.

Den praktiske eksamen skal være fri for feil på følgende avgjørende områder:

 • Fastklemminger
 • Styrke og stabilitet
 • Støtflater

Eksamenen krever en score på 80% for å aksepteres.

Eksaminator / Sensor

Opptakskravene til sensorutdanningen er

 • gyldig Inspect ★★-sertifisering.
 • minst 100 årlige kontroller i løpet av de siste 3 år eller annen tilsvarende kompetanse.

Det er kun behov for et begrenset antall sensorer. Åpne sensorstillinger vil bli varslet til alle Inspect**-sertifiserte, og en søknad kan sendes  på e-post til esa@s2p.fi.


Kollega-evaluerte treninger

Kollega evalueringsprosessen kan settes i gang av enhver person som har deltatt i den aktuelle opplæringen ved å sende en e-post til esa@s2p.fi. S2P-sertifisering vurderer søknaden, og hvis den er formelt korrekt, kontaktes den aktuelle treneren og publiserer resultatet av kollega vurderingen.

OPR
DES
MNG
PRJ
INS
6-dagers grunnopplæring for sikkerhet på leke- og idrettsområder i regi av HAMKxxxx

Merk: S2P evaluerer ikke kvaliteten på opplæringen, men kun det tekniske innholdet i følgende kategorier: Vedlikehold, ansvar, barns utvikling, standarder, layoutplanlegging, ledelse, risikovurdering, å foreta inspeksjoner.