Sertifioidut leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuusasiantuntijat ovat todistaneet pätevyytensä. Sertifiointitaso kertoo missä tehtävissä henkilö on pätevä huolehtimaan turvallisuudesta.

Pätevyystasot

sertifikaattilogo-inspectInspect sertifiointi on vaativin pätevyystaso ja ainoa joka sisältää riskinarvioinnin. Inspect sertifiointi kattaa kaikki muutkin sertifiointitasot.
Sertifiointi on voimassa kalenterivuoden kertaansa niin kauan kuin henkilö ylläpitää sitä mm. osallistumalla vaadittuihin päivityskoulutuksiin.
sertifikaattilogo-projectProject sertifiointia pidetään ”perustasona” ja se kattaakin laajasti turvallisuusasioiden hoidon mutta ei riskinarviointia. Project sertifiointi sisältää myös Govern/Manage ja Design tasot.
Sertifiointi on voimassa kalenterivuoden kertaansa niin kauan kuin henkilö ylläpitää sitä mm. osallistumalla vaadittuihin päivityskoulutuksiin.
sertifikaattilogo-governGovern/Manage on perustasosta kevennetty, erityisesti hallinnoijille tarkoitettu sertifiointi.
Sertifiointi on voimassa kalenterivuoden kertaansa niin kauan kuin henkilö ylläpitää sitä mm. osallistumalla vaadittuihin päivityskoulutuksiin.
sertifikaattilogo-designDesign on perustasosta kevennetty, erityisesti suunnittelijoille tarkoitettu sertifiointi.
Sertifiointi on voimassa kalenterivuoden kertaansa niin kauan kuin henkilö ylläpitää sitä mm. osallistumalla vaadittuihin päivityskoulutuksiin.
sertifikaattilogo-operateOperate sertifiointi on kevein, erityisesti huoltoja ja toiminnallisia tarkastuksia tekeville tarkoitettu sertifiointi.
Sertifiointi on voimassa viisi vuotta sen myöntämisestä.