Muodollinen hakemus sertifiointiin tehdään antamalla pyydetyt henkilötiedot osoitteessa user.s2p.fi ja täyttämällä kohta “hyväksyn ehdot mikä viittaa tässä mainittuihin Sertifioinnin ehtoihin. Annetut henkilötiedot talletetaan Safe to Play Oy:n henkilötietorekisteriin (rekisteriseloste) ja seuraavat niistä julkaistaan www.s2p.fi -sivustoilla:

  • Sertifiointikoodi, Nimi, s-postiosoite, työnantaja.

Sertifiointikokeen voi suorittaa missä tahansa rekisteröidyssä koetilaisuudessa, joita järjestetään mm. S2P partnereiden järjestämien koulutusten yhteydessä.

Hyväksymällä tämän hakemuksen ehdot, hakija vakuuttaa pitävänsä koemateriaalin luottamuksellisena, ei säilytä koemateriaalia eikä jaa sitä missään muodossa kenellekään.

S2P sertifioinnin ehdot

Maksut

Kukin koe on kertaluontoinen ja osallistumismaksu koskee vain yhtä koetta riippumatta koetuloksesta. Koulutuspakettiin kuuluu yksi koe ja uusimisesta veloitetaan erikseen hinnaston mukainen valvontamaksu.

Sertifioinnin vuosimaksu laskutetaan vuoden vaihteessa ellei sertifiointia ole lakkautettu edellisen vuoden syyskuuhun mennessä. Ensimmäisen sertifioinnin vuosimaksun yhteydessä laskutetaan myös koulutuksen ja vuoden vaihteen välinen aika.

Hakijan oikeudet

Hakijalla on oikeus

  • osallistua sertifiointitasoon liittyviin kokeisiin.
  • tulla puolueettomasti arvioiduksi.

Mikäli hakija epäonnistuu kokeessa, hänellä on oikeus

  • saada neuvontaa valmistautumisesta uusintakokeeseen.
  • osallistua uusintakokeeseen niin pian kuin sellainen voidaan järjestää.

Hakijalla on oikeus perua hakemuksensa ilmoittamalla siitä sales@s2p.fi ja saada maksu palautetuksi myyntiehtojen puitteissa.

Hakija vakuuttaa, että ei kopioi sertifiointikysymyksiä millään tavalla eikä jaa tietoa niistä. 

Sertifioidun velvollisuudet

Sertifioijalle tulee ilmoittaa ajantasaiset, toimivat ja aktiivisesti käytetyt yhteystiedot sivustolla user.s2p.fi. Erityisesti tieto työnantajasta tulee ilmoittaa ja tarvittaessa päivittää, jotta lasku sertifioinnin vuosimaksusta lähetetään oikeaan osoitteeseen ja vältytään hinnaston mukaiselta laskutuksen lisäkululta.

Sertifikaattia ei saa käyttää harhaanjohtavalla tavalla esim. väittämällä sen olevan laajempi osoitus sertifioidun kyvyistä kuin sertifikaatin soveltamisala.

Sertifikaattia ei saa käyttää tavalla, joka aiheuttaa sertifioijalle huonoa mainetta.

Mikäli sertifiointi lakkautetaan, sertifikaattia ei saa käyttää vaikka dokumenteissa voimassaolo jatkuisikin.

Sertifioidun velvollisuus on olla hakeutumatta sertifiointiin tai lakkauttaa se mikäli ei enää täytä sertifiointistandardissa ISO/IEC 17024 kohdassa 8.2 sertifioitaville esitettyjä vaatimuksia:

– OPR –– DES –– MNG –– PRJ –– INS –
On käynyt Safe to Play -koulutuksen sertifiointitasoa vastaavan laajuuden ja tehnyt siihen liittyvät itseopiskelutehtävät; tai on suoritettuna vastaava muu koulutus.xxxxx
Näkee ja kuulee niin, että kykenee oppimaan, työskentelemään tavanomaisilla toimistotyökaluilla ja kommunikoimaan työssä vaaditulla tavalla.xxxxx
Osaa olla tahdikas ja asiallinen ja osaa työskennellä kaikenlaisten ihmisten kanssa riippumatta esim. uskonnosta, poliittisesta aatteesta tai etnisestä ryhmästä.xxxxx
Ei ole tuomittu vakavasta väkivaltarikoksesta.xxxx
Fyysiset kyvyt ovat sellaiset, että kykenee liikkumaan välineissä.x
Mikäli ulkoinen olemus on voimakkaan huomiota herättävä mahdollisesti kielteisellä tavalla (esim. lävistykset, tatuoinnit), ymmärtää, että ne voi joutua peittämään leikkikentillä työskennellessä.x

Sertifioijan velvollisuudet

Sertifioijan tulee ylläpitää sertifioinnin arvostusta tavalla joka varmistaa sertifioiduille luodun lisäarvon ammatillisen pätevyyden todistamiseksi.

Sertifioijan tulee järjestää päivityswebinaari ja ilmoittaa siitä s-postilla hyvissä ajoin.

Sertifioijan tulee luoda sertifikaatit ja sertifiointilogot ja saattaa ne sertifioitujn käytettäväksi kunkin kalenterivuoden alusta.

S2ertifioijan tulee antaa seuraavat työsovellukset 1.1.2023 alkaen sertifioiduille seuraavasti:

  • Safe to Play Encyclopedia: S2P Design, S2P Manage, S2P Project, S2P Inspect* ja S2P Inspect**
  • Safe to Play Inspector: S2P Inspect* ja S2P Inspect**

Päivitetty 2022.09.26