Ennen koetta täytetään hakemus. Koska työ on yhteistyötä ja toimitaan lasten ympärillä, vaaditaan sertifioitavalta henkilöltä yhteistyökykyä ja hyvää mainetta. Mikäli myöhemmin ilmenee, että vaatimukset eivät täyttyneet hakuhetkellä tai että henkilö on syyllistynyt väärään toimintaan, sertifiointi lakkautetaan välittömästi.

Tutustu hakemukseen


Kokeen rakenne

Koejärjestelmä on vaiheittainen. Kukin koe tehdään koulutuksen siinä vaiheessa missä kaikki kokeeseen sovellettava aineisto on läpikäyty.

Kokeessa saa käyttää oppikirjaa, itseopiskelutehtäviä ja muistiinpanoja vaikkakaan kokeen aikana ei ehdi enää opiskelemaan – kuitenkin aikaa on tarkastaa nopeasti muutama vastaus. Ainoa ulkoa opeteltava kokeen osa on Design, Manage ja Project kokeisiin kuuluva julkinen kokeen osa jonka saa nähtäväksi etukäteen.

Sertifiointikokeen julkiset kysymykset

Inspect ★☆ kokeessa on monivalintatehtävien lisäksi kuvia, joissa esitettyihin tilanteisiin tehdään riskinarviointi.

Inspect on näyttökoe.

Lue myös: Sertifiointikriteerit


Kokeeseen valmistautuminen

Sertifiointi perustuu Safe to Play -kirjan sisältöön; karrikoiden sanottuna henkilöä, joka ymmärtää sen sisällön siltä osin kuin kokeen aihealueeseen kuuluu, pidetään pätevänä. Henkilön, joka ei ole käynyt Safe to Play -koulutusta on suositeltavaa tutustua kirjaan ja tehdä itseopiskelutehtävät.

Opettele julkiset kysymykset ulkoa! Tästä kokeen osasta on helppo saada täydet pisteet mikä luonnollisesti auttaa kokeen läpäisyssä.

Kokeen suorittaminen

Operate, Design, Manage, Project ja Inspect★☆ kokeet suoritetaan yleensä Safe to Play -koulutuksen yhteydessä. Jos koulutuksen on käynyt muualla tai koe pitää uusia, pelkkä koekin on helpointa suorittaa minkä tahansa Safe to Play koulutuksen yhteydessä.

Ilmoittaudu sertifiointikokeeseeen

Inspect★★ koe suoritetaan erikseen sovittavana aikana, paikassa johon valvoja on valmis saapumaan.

Ilmoittaudu tarkastajan näyttökokeeseen

Mitä jos tulokseksi tulee hylätty?

Jännittäminen tai yksinkertaisesti se, että koulutuksessa tuli asiaa niin paljon, että kokeeseen tultaessa sitä ei ollut ehtinyt prosessoida, voi johtaa koetuloksen hylkäämiseen. Itse asiassa akkreditoijien mukaan läpipääsyrajan pitäisi olla sellainen, että korkeintaan 90% kokeen suorittaneista läpäisee sen. Sertifioinnin johtoryhmä vahvistaa läpipääsyrajat.

Safe to Play sitoutuu jokaiseen sertifiointikokeeseen tulevaan ja hylätyn tuloksen saaneita opastetaan itseopiskelussa, jotta uudelleen suoritettaessa koe menisi varmemmin läpi.


Ilmoittaudu koulutukseen | Hinnasto