Ennen S2P sertifiointikoetta täytetään hakemus. Koska työ on yhteistyötä ja toimitaan lasten ympärillä, vaaditaan sertifioitavalta henkilöltä yhteistyökykyä ja hyvää mainetta. Mikäli myöhemmin ilmenee, että vaatimukset eivät täyttyneet hakuhetkellä tai että henkilö on syyllistynyt väärään toimintaan, sertifiointi lakkautetaan välittömästi.

Tutustu hakemukseen

S2P sertifiointikokeen rakenne

S2P sertifiointikoejärjestelmä on vaiheittainen. Alempien tasojen läpäisy on pääsyvaatimus seuraavan tason kokeeseen.

Kokeeseen valmistautuminen

S2P sertifiointi perustuu Safe to Play Encyclopediaan (kirja ja sovellus); karrikoiden sanottuna henkilöä, joka ymmärtää sen sisällön siltä osin kuin kokeen aihealueeseen kuuluu, pidetään pätevänä. Henkilön, joka ei ole käynyt Safe to Play -koulutusta on suositeltavaa tutustua kirjaan ja tehdä itseopiskelutehtävät.

Kokeen suorittaminen

Kirjallisia S2P sertifiointikokeita ovat S2P Operate, S2P Design, S2P Manage, S2P Project sekä S2P Inspect*:in ensimmäinen osa.

Kirjalliset S2P sertifiointikokeet suoritetaan S2P henkilörekisterissä, johon pääsee osoitteessa user.s2p.fi. Kokeen suorittajalla tulee olla joko kannettava tietokone tai tabletti.

Kirjalliset S2P sertifiointikokeet valvotaan rekisteröidyssä koetilaisuudessa, joita järjestetään esim. Safe to Play -koulutusten yhteydessä. Inspect* kokeeseen kuuluu lisäksi itsenäisesti tehtävä tarkastus. Inspect** koe on kentällä suoritettava näyttökoe.

Kirjalliset kokeet valvotaan joko luokkahuoneessa tai videoyhteydellä esim. s2p.fi sivuston online koulutusnäkymän kautta.

Kaikissa kokeissa saa käyttää mitä tahansa tietolähdettä kuten oppikirjaa, tietosovellusta, itseopiskelutehtäviä ja muistiinpanoja. Kokeen aika on rajattu, joten aikaa voi olla vain muutaman vastauksen tarkistamiseen kun muistaa, mistä tieto löytyy.

Kirjallinen koe sisältää väittämiä, jotka merkitään joko “oikein” tai “väärin”.

Mitä jos tulokseksi tulee hylätty?

Jännittäminen tai yksinkertaisesti se, että koulutuksessa tuli asiaa niin paljon, että kokeeseen tultaessa sitä ei ollut ehtinyt sisäistää, voi johtaa koetuloksen hylkäämiseen. Henkilösertifiointistandardin ISO 17024 mukaan läpipääsyraja tulee asettaa siten, että kaikki eivät aina läpäise sitä. S2P sertifioinnin johtoryhmä vahvistaa läpipääsyrajat.

Safe to Play sitoutuu jokaiseen sertifiointikokeeseen tulevaan ja hylätyn tuloksen saaneita opastetaan itseopiskelussa, jotta uudelleen suoritettaessa koe menisi varmemmin läpi.


Ilmoittaudu koulutukseen | Hinnasto