Kaikkien S2P sertifiointitasojen voimassaoloaika on 5 vuotta viimeisen kokeen suorittamisesta. Uudelleensertifiointikokeen läpäisy jatkaa voimassaoloa 5 vuodella.

Online kokeen suoritusmaksu on 20€, mutta Design, Manage, Project, Inspect* ja Inspect** tasoille ensimmäinen uusintakoe on maksuton.

Uudelleensertifiointikokeen voi suorittaa aikaisintaan 12 kuukautta ennen päättymisajankohtaa. Tällöin sertifikaatin alkuperäiseen voimassaoloon lisätään 5 vuotta.

Mikäli sertifioitu ei suorita uudelleensertifiointikoetta määräaikaan mennessä, hänen sertifiointinsa päättyy ja tiedot katoavat sertifioitujen listasta.

  • Vuoden kulusessa sertifioinnin päättymisestä sertifioinnin voi uusia yksinkertaisesti suorittamalla uudelleensertifiointikokeen.
  • Sertifioinnin jatkaminen yli vuoden kestäneen katkon jälkeen vaatii kaikkien sertifiointikokeiden uudelleen suorittamista.

Millainen uudelleensertifiointikoe on?

S2P sertifioinnin johtoryhmä on linjannut, että uusintasertifiointikoe on tasoltaan hieman helpompi kuin alkuperäinen koe. Koe sisältää kyllä/ei kysymyksiä oman sertifiointitason mukaan.

Huomaa, että kokeen kysymykset ovat mahdollisesti päivitetyn tiedon mukaisia, joten on hyvä ajatus kerrata ainestoa Safe to Play Encyclopedia sovelluksesta.