S2P sertifiointikriteerit sisältävät 1) kokeeseen pääsyvaatimuksen riittävänä koulutuksena sekä 2) varsinaisen kokeen suorituksen siten, että tulos täyttää hyväksytyn läpipääsyrajan.

1) Riittävä koulutus

S2P sertifiointikriteerit sisältävät vaatimuksena riittävän koulutuksen, mikä on esitetty S2P referenssikoulutuksena. Yksi mahdollisuus on osallistua S2P partnereiden järjestämiin koulutuksiin, mutta myös muut sisällöltään vastaavaksi arvioidut koulutukset hyväksytään.


2) Hyväksytty koetulos

S2P sertifiointikriteerit sisältävät koejärjestelmän, joka on portaittainen sisältäen kaikki polun kokeet. Esimerkiksi Inspect* tasolle pääsy vaatii ensin Operate kokeen ja sitten Project kokeen.

Uuden kokeet voi suorittaa heti kun siihen osallistumisen pääsyvaatimukset täyttyvät: 1) riittävä koulutus ja 2) riittävä S2P sertifiointitaso.

S2P sertifiointikriteerit vaihtelevat sertifiointitasoittain.

S2P Operate

Pääsyvaatimus on yhden päivän huoltokoulutus. Koulutuksen yhteydessä koe suoritetaan ensimmäisen päivän päätteeksi.

Operate kokeessa on 16 kyllä/ei kysymystä. Aikaa kokeen suorittamiseen menee yleensä alle 10 minuuttia, mutta se ei ole tiukka aikaraja. Kokeen (eri kysymyksin) saa tarvittaessa uusia heti.

S2P sertifiointikriteerin hyväksyntäraja on 80 %.

S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.

S2P Design, S2P Manage, S2P Project

Pääsyvaatimus on hyväksytty Operate koe sekä

 • Design tasolle kolmen päivän suunnittelija koulutus.
 • Manage tasolle kolmen päivän hallinnoija koulutus.
 • Project tasolle neljän päivän projektipäällikkö koulutus.

Kolmiosainen koe suoritetaan kolmannen tai neljännen päivän päätteeksi.

Osa 1) Design, Manage ja Project kokeet alkavat julkisella kokeen osalla jonka suorittamiseen on aikaa 11 min. Kokeen suorittaja voi pyytää 10% lisäaikaa mikäli hänellä on luki-häiriö tai hän tekee kokeen mulla kuin äidinkielellään.

Osa 2) Aikaa soveltavan kirjallisen kokeen suorittamiseen on 30 min. Kokeessa on 15 kysymystä, joista kussakin on 3 kyllä/ei vastausvaihtoehtoa.

 • Kokeen suorittaja voi pyytää 10% lisäaikaa mikäli hänellä on luki-häiriö tai hän tekee kokeen mulla kuin äidinkielellään.

Osa 3) Jäljelle jäävänä aikana kirjoitetaan essee annetusta aiheesta, joka kokeen muiden kysymysten tavoin voi olla jokaiselle eri. Pisteitä saa seuraavasti:

 • Sisältö oikeasta aiheesta +1 %
 • Sisältö täsmällistä tietoa +1 %
 • Sisällössä sovellusta +1 %
 • Sisällössä omakohtainen oivallus +1 %
 • Tekstin pituus yli 100 sanaa +1 %

Esseestä jonka pituus on alle 2 virkettä tai joka on kirjoitettu lukukelvottomalla käsialalla tai joka on lähes suoraan kirjasta kopioitua tekstiä ei saa pisteitä.

S2P sertifiointikriteerin hyväksyntäraja on 82 %.

S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.
S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.
S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.

S2P Inspect ★☆

Pääsyvaatimus on hyväksytty tulos Project kokeesta sekä tarkastajakoulutus (Safe to Play koulutuksen päivät 5-7).

Aikaa Inspect ★☆ kokeen suorittamiseen on 45 min. Kokeessa on 15 kysymystä, joista kussakin on 3 kyllä/ei vastausvaihtoehtoa sekä 6 kuvaa, joissa näkyvästä tilanteesta kirjoitetaan koulutuksessa opetettu riskinarviointi. Lisäksi esitetään korjaustoimenpide.

S2P sertifiointikriteerin hyväksyntäraja on 74 %.

S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.

S2P Inspect ★★

Pääsyvaatimus koetasolle 4 on voimassa oleva Inspect ★☆ sertifiointi sekä vähintään 10 vuosi- tai käyttöönottotarkastusta tehtynä.

Inspect on näyttökoe jossa noin 60 minuutin aikana valvojalle esitetään seuraavat asiat:

 • Kiinnijuuttumiset: Esitä miten testataan pään, kaulan, sormen sekä vaatteen kiinnijuuttuminen.
 • Viimeistely: Etsi ja osoita välineestä esim. ulkonemiin, sälöilyyn tai teräviin reunoihin liittyviä vaatimuksen vastaisuuksia.
 • Rakenteellinen kestävyys: Arvioi välineen rakenteellinen lujuus.
 • Turva-alueen laajuus ja laatu: Määritä välineen turva-alueen laajuus ja arvioi iskunvaimennuksen riittävyys.
 • Putoamiselta suojaaminen: Määritä tason putoamiselta suojaamisen riittävyys.
 • Alueen yleinen turvallisuus: Arvioi aluesuunnittelun aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet parantaa turvallisuutta.
 • Alueen ympäristö: Arvioi onko alueen ympäristössä ilmeisiä riskejä jotka pitäisi huomioida.
 • Riskin arviointi: Tee riskinarviointi osoitetuille vaaroille.

Näytössä ei saa olla kriittistä puutetta seuraavissa osa-alueissa:

 • Kiinnijuuttumiset
 • Rakenteellinen lujuus
 • Turva-alue

Näyttö pisteytetään ja S2P sertifiointikriteerin hyväksyntäraja on 80 %.

S2P sertifiointikriteerit on esitetty www.s2p.fi sivustolla.

S2P Examiner

Vain rajallinen määrä näyttökokeen vastaanottajia tarvitaan. Avoinna olevista paikoista tiedotetaan kaikkia S2P Inspect** tason sertifioituja ja vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen cert@safetoplay.net.

Pääsyvaatimus näyttökokeen vastaanottajakoulutukseen ja kokeeseen on

 • voimassa olevan Inspect ★★ sertifiointi.
 • tehtynä vähintään 100 tarkastusta kuluneiden 3 vuoden ajalta tai muu vastaava pätevyys.

Näyttö arvioidaan kokonaisuutena ja hyväksytään kun henkilö osoittaa kykenevänsä vastaanottamaan näyttökokeen riittävän luotettavasti.


Vertaisarvioidut koulutukset

Vertaisarviointiprosessin voi käynnistää kuka tahansa kyseiseen koulutukseen osallistunut henkilö lähettämällä sähköpostin osoitteeseen cert@safetoplay.net. S2P sertifiointi läpikäy hakemuksen ja, mikäli se on muodollisesti oikein, on yhteydessä kyseiseen kouluttajaan ja julkaisee vertaisarvioinnin tuloksen.

OPR
DES
MNG
PRJ
INS
HAMK:n järjestämä Leikki- ja liikunta-alueiden 6-päivän peruskoulutusxxxx

Huomaa: S2P ei arvioi koulutuksen laatua vaan vain teknistä sisältöä seuraavissa kategorioissa: Huolto, vastuut, lapsen kehitys, standardit, aluesuunnittelu, hallinnointi, riskinarviointi, tarkastusten teko.